Thumb Author Paula Villasante

Paula Villasante

Psycholog


Psycholog specjalizujący się w neuronaukach stosowanych. Jako wolontariuszka współpracowała z różnymi instytucjami, między innymi z Hiszpańskim Czerwonym Krzyżem. Była organizatorką czasu wolnego, asystentką psychiatry i nauczycielką języka angielskiego. Obecnie odnajduje się jako zawodowa pisarka.

O autorze

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie w Walencji (2017). Tam też ukończyła studia magisterskie z neuronauki podstawowej i stosowanej (2018). Posiada również stopień asystenta psychiatrycznego (2014), odbyła kurs Pierwszej Pomocy Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża (2015) oraz kurs Free Time Monitor prowadzony przez Escolapias Valencia (2013). W latach 2014-2016 była wolontariuszką Czerwonego Krzyża i przez 4 lata współpracowała jako organizator czasu wolnego w Caritas i Scouts Valencians.

W 2017 roku odbyła staż z psychologii klinicznej w Oddziale Zdrowia Psychicznego Requena. Obecnie pracuje jako zawodowa pisarka i nauczycielka pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego oraz współpracuje jako wolontariuszka dla różnych organizacji i organizacji pozarządowych w zakresie działań związanych z jej szkoleniem.


Ostatnie artykuły