Nancy Andreasen: jej biografia i badania nad schizofrenią

Schizofrenia to złożona choroba, która jest o wiele bardziej powszechna, niż może Ci się wydawać. Dr Nancy Andreasen poświęciła swoje życie badaniom nad nią i wniosła wiele istotnych odkryć oraz wiedzy w tej dziedzinie. Poświęć kilka minut na lekturę naszego dzisiejszego artykułu, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tej ważnej dla świata współczesnej nauki postaci!
Nancy Andreasen: jej biografia i badania nad schizofrenią
Paula Villasante

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Paula Villasante.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Dr Nancy Andreasen jest amerykańskim psychologiem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi ona katedrę psychiatrii im. Andrew H. Woodsa na Uniwersytecie Iowa. Jest także dyrektorem Centrum Badań Neuroobrazowania (oryg. „Neuroimaging Research Center”oraz Centrum Klinicznego Zdrowia Psychicznego (oryg. „Mental Health Clinical Center”) w Carver College of Medicine należącym do tego samego uniwersytetu.

I chociaż zapewne do tej pory nie miałeś okazji o niej słyszeć, to naprawdę warto wiedzieć o tym, że dr Nancy Andreasen jest znanym naukowcem, który wniósł istotny wkład w rozwój badań nad schizofrenią.

Ale nie zawsze zajmowała się ona tylko medycyną. Dr Andreasen może także pochwalić się doktoratem z dziedziny literatury angielskiej, ze specjalizacją w literaturze epoki renesansu. Pracowała nawet na stanowisku profesora na odpowiednim wydziale Uniwersytetu Iowa do momentu, w którym jej życie przybrało nieoczekiwany obrót.

Po urodzeniu pierwszej córki Nancy Andreasen zaczęła zmagać się z poważnymi problemami natury zdrowotnej, które zainspirowały ją do przerzucenia się na medycynę.

Jej badania nie ograniczają się jednak do samej tylko psychiatrii. Nancy Andreasen bada także wiele innych aspektów, takich jak kreatywność, duchowość, neuroobrazowanie, genomikę, historię naturalną i neuronalne mechanizmy sterujące schizofrenią. W naszym dzisiejszym artykule zaprezentujemy Ci nieco bliżej pełen wkład tej fascynującej kobiety w światową naukę.

Schizofrenia to złożona choroba, która jest o wiele bardziej powszechna, niż może Ci się wydawać. Dr Nancy Andreasen poświęciła swoje życie badaniom nad nią i wniosła wiele istotnych odkryć oraz wiedzy w tej dziedzinie. Poświęć kilka minut na lekturę naszego dzisiejszego artykułu, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tej ważnej dla świata współczesnej nauki postaci!

Pionierskie prace i odkrycia Nancy Andreasen

Dr Nancy Andreasen jest pionierem w dziedzinie badania schizofrenii i ogólnie w psychologii na wiele różnych sposobów. Jej kariera jest naznaczona szeregiem ważnych „pierwszych” odkryć i dokonań. Do najważniejszych z nich należą między innymi:

  • Przeprowadzenie pierwszych ilościowych badań schizofrenii poprzez obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.
  • Opracowanie pierwszej skali pomiaru pozytywnych i negatywnych objawów schizofrenii.
  • Dr Nancy Andreasen przeprowadziła pierwsze nowoczesne badanie empiryczne dotyczące kreatywności, w którym badano takie kluczowe czynniki, jak rodzina, warunki środowiskowe i ich związek z rozwojem choroby psychicznej.
  • Przeprowadziła także pierwsze badanie łączące techniki genomiczne i neuroobrazowe.

Dr Nancy Andreasen również przyczyniła się do stworzenia sposobów diagnozy o charakterze psychiatrycznym w grupach zadaniowych dla wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych wersji III i IV (DSM-III i DSM-IV).

Schemat psychiki

W rzeczywistości była także odpowiedzialna za stworzenie podstaw do badań nad zaburzeniami stresowymi za pomocą swojej definicji zespołu stresu pourazowego (PTSD) dla Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych wersji III (DSM-III).

Nancy Andreasen była również prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychopatologicznego (oryg. „American Psychopathological Association”) i Towarzystwa Badań Psychiatrycznych (oryg. „Psychiatric Research Society). Obecnie jest członkiem Instytutu Medycyny Narodowej Akademii Nauk (oryg. „Institute of Medicine of the National Academy of Sciences) i Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk (oryg. „American Academy of Arts and Sciences”).

Wkład w badania nad schizofrenią

Dr Nancy Andreasen jest wiodącym ekspertem w dziedzinie schizofrenii. Przeprowadziła liczne badania i przyczyniła się do zrozumienia mechanizmów tej choroby. Opracowała także metody jej leczenia i diagnozowania.

Schizofrenia jest jednym z głównych problemów dotyczących zdrowia psychicznego w rozumieniu publicznym, z jakimi mamy dziś do czynienia. Choroba ta dotyka aż około 1% naszej populacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) plasuje się ona na dziewiątym miejscu w kategorii problemów natury medycznej pod względem globalnego rozprzestrzenienia się chorób. To stawia ją zauważalnie wyżej ponad nowotworami, AIDS, chorobami serca, cukrzycą i innymi ważnymi chorobami.

Oznaki i objawy schizofrenii są jednak bardzo zróżnicowane. Obejmują one między innymi zaburzenia percepcji (potocznie określane jako halucynacje), zaburzenia treści myślenia (czyli w uproszczeniu urojenia), dezorganizację procesów myślowych i skrajnie niezorganizowane lub nienormalne zachowania motoryczne. Jednak żaden z tych objawów nie jest patognomoniczny (czyli nie jest specyficzny dla tej konkretnej choroby).

Tak więc praktycznie rzecz biorąc żadna z osób chorych na schizofrenię nie będzie wykazywać wszystkich z wymienionych powyżej objawów. W związku z tym musimy mieć na uwadze, że schizofrenia różni się znacząco od innych chorób psychicznych, które zazwyczaj dotyczą tylko jednego układu mózgowego. Niektóre przykłady tego typu schorzeń to choroba Alzheimera, która wpływa na pamięć. Innym przykładem może być choroba afektywna dwubiegunowa, która wpływa na nastrój osoby chorej.

Przedefiniowanie i przewartościowanie schizofrenii przeprowadzone przez dr Nancy Andreasen

Nowoczesna rekonceptualizacja schizofrenii przeprowadzona przez dr Nancy Andreasen dzieli dostępne objawy na dwie kategorie: pozytywną i negatywną. Definiuje ona objawy pozytywne jako nadmiar funkcji standardowych (czyli obecność czegoś, czego nie powinno być). Natomiast objawy negatywne dr Andreasen precyzuje jako niedobór funkcji standardowych (czyli brak czegoś, co powinno być obecne).

  • Objawy pozytywne obejmują między innymi urojenia, omamy, dezorganizację mowy i niezorganizowane zachowanie.
  • Objawy negatywne to nieprawidłowa lub ograniczona mowa i procesy myślowe, utrata motywacji, anhedonia, apatia i odrętwienie emocjonalne.

W języku neurobiologii schizofrenia jest chorobą, która wpływa znacząco na rozproszone obwody neuronowe zamiast pojedynczych komórek lub poszczególnych regionów. Większość osób ze schizofrenią ma subiektywne odczucie, że ich zdolność myślenia i odczuwania jest w jakiś sposób zdezorganizowana lub jak to opisują, „rozłączona”.

Dr Andreasen w pracy

Badania za pomocą neuroobrazowania pozwoliły naukowcom zbadać dokładniej, w jaki sposób funkcjonują mózgi pacjentów chorych na schizofrenię. Określili także oni dlaczego mózgi takich osób działają „inaczej”. Wyniki tych badań wykazały niezbicie, że subiektywne doświadczenia „rozłączenia” lub „dezorganizacji” procesów myślowych odzwierciedlają problem zaburzeń zdolności niektórych regionów mózgu do wysyłania wiadomości tam i z powrotem w skuteczny i precyzyjny sposób.

Etymologia słowa schizofrenia jest jednocześnie doskonałym opisem samej choroby. W klasycznym języku greckim słowo „schizofrenia” oznacza dosłownie „rozszczepiony lub odłączony umysł” („schizein” – „rozszczepić” oraz „phren” -”umysł”). Dokładnie takie cechy mogli zaobserwować naukowcy w trakcie badań za pomocą neuroobrazowania.

Życie poświęcone badaniom naukowym

Obecnie dr Nancy Andreasen kontynuuje swoje badania tak, aby poszerzyć naszą wiedzę na temat schizofrenii. Dzięki temu będziemy mogli nieustannie ulepszać i poprawiać dostępne metody leczenia tej choroby. Obecnie Nancy pracuje nad strukturalnymi i funkcjonalnymi badaniami neuroobrazowania, badaniami podłużnymi i ich wynikami oraz badaniami dotyczącymi czynników genetycznych i genomicznych. Ponadto nieustannie integruje uzyskane rezultaty z badaniami neuroobrazowymi.

Dr Nancy Andreasen jest bez wątpienia kluczową postacią w dziedzinie światowej psychiatrii i schizofrenii. Warto zatem po prostu znać jej dokonania na tym polu.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Andreasen, N. C., Berrios, G. E., Bogerts, B., Brenner, H. D., Carpenter, W. T., Crow, T. J., … & Lewine, R. R. J. (2012). Negative versus positive schizophrenia. Springer Science & Business Media.
  • Arndt, S., Alliger, R. J., & Andreasen, N. C. (1991). “The distinction of positive and negative symptoms: The failure of a two-dimensional model”. The British Journal of Psychiatry, 158(3), 317-322.
  • Meet Dr. Nancy Andreasen. Retrieved from http://www.nancyandreasen.com/

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.