Przywiązanie u ludzi, a jego podstawy neurobiologiczne

Więzi, które tworzysz z innymi ludźmi w ciągu swojego życia, mogą przyczyniać się do wywołania istotnych zmian w Twojej osobowości. W rzeczywistości pozytywne więzi, które tworzysz w późniejszych latach życia, mają potencjalną siłę do tego, by naprawić szkody wynikające z niezdrowych relacji przywiązania na wcześniejszym etapie swojego życia.
Przywiązanie u ludzi, a jego podstawy neurobiologiczne
Paula Villasante

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Paula Villasante.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

Przywiązanie jest charakterystyczną cechą występującą wyłącznie u ssaków. A to oznacza, że neurologiczne podstawy dla badań teorii przywiązania u ludzi opierają się wyłącznie na analizie zachowania tych właśnie zwierząt.

Wyniki najnowszych badań naukowych na ten temat sugerują nam, że przywiązanie opiera się przede wszystkim na wzajemnej interakcji oksytocyny i dopaminy w ciele prążkowanym.

Wydaje się zatem dość pewne, że różne ludzkie rodzaje przywiązania opierają się na tych samych zasadach zdefiniowanych przez neurobiologię. Na ogół charakteryzują się one synchronicznością między zachowaniem, a integracją sieci neuronów korowych i podkorowych zaangażowanych w mechanizmy wynagradzania i motywowania. A także wbudowaną symulacją i mentalizacją.

Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że więzi, które tworzysz z innymi ludźmi w ciągu swojego życia, mogą przyczyniać się do wywołania istotnych zmian w Twojej osobowości. W rzeczywistości pozytywne więzi, które tworzysz w późniejszych latach życia, mają potencjalną siłę do tego, by naprawić szkody wynikające z niezdrowych relacji przywiązania na wcześniejszym etapie swojego życia.

Przyjrzymy się temu nieco bliżej w naszym dzisiejszym artykule. Zapraszamy zatem do lektury!

Przywiązanie u człowieka i jego teoria oparta o zasady neurobiologii

Według dr Ruth Feldman, naukowca z dziedziny neurobiologii badającej między innymi mechanizmy przywiązania u ludzi, powinniśmy przede wszystkim analizować przywiązanie u ssaków z perspektywy rozwojowej. Według niej kora mózgowa jest połączona poprzez skojarzenia z wczesnymi doświadczeniami wychowawczymi u dzieci w wieku od dwóch do czterech lat.

Przywiązanie, które nadejdzie później, takie jak relacja uczuciowa z drugą osobą lub bliska przyjaźń, ponownie wykorzystuje podstawową zasadę. Została ona ustanowiona na początkowym etapie przywiązania matki i dziecka we wczesnych „okresach szczególnie wrażliwych ”.

Naukowcy określają te „okresy szczególnie wrażliwe” jako określone przedziały czasu we wczesnym okresie dzieciństwa. W ich trakcie mózg doświadcza określonego wkładu środowiskowego w celu ustanowienia właściwego procesu dojrzewania. W kontekście przywiązania dotyczą one typowych zachowań dla danego gatunku zwierząt. Ten sam proces zachodzi także u ludzi.

Propozycje dotyczące neurobiologicznych modeli przywiązania u ludzi

W swoich badaniach dr Feldman zgromadziła przeróżne propozycje dotyczące neurobiologicznych podstaw definiujących przywiązanie u człowieka:

Dwie dłonie
 • Jak powiedzieliśmy powyżej, badania nad mechanizmami przywiązania u ludzi powinny być zgodne z perspektywą rozwojową człowieka. Zatem systemy neurobiologiczne wspierałyby w ten sposób przywiązanie między dwoma ssakami. Matka i jej dziecko tworzą ten związek we wczesnych wrażliwych okresach swojego życia (6).
 • Ciągłość w systemach neurobiologicznych podtrzymuje więź w przypadku ludzi. Przywiązanie u człowieka ponownie wykorzystuje podstawowe mechanizmy ustanowione przez więź na linii rodzic – dziecko. Pozwala to w ten sposób tworzyć inne rodzaje przywiązania w ciągu całego dalszego życia. Na przykład takie jak relacje uczuciowe lub bliskie przyjaźnie. (7)
 • Przywiązanie u ludzi ma charakter selektywny i długotrwały. Celem tego mechanizmu jest utworzenie silnych więzi, które w efekcie tego mogą trwać nawet przez całe życie (1).
 • Przywiązanie opiera się na zachowaniu wywołanym wyrażeniem wzorców zachowań specyficznych dla gatunku, społeczeństwa lub jednostki. Tworzenie więzi obejmuje także liczne procesy „odgórne”. Zachowania związane z przywiązaniem aktywują różne obszary mózgu, jak również i układ neuroendokrynny (4, 8).
 • Synchroniczność zachowań biologicznych jest kluczową cechą definiującą przywiązanie u człowieka. Innymi słowy, związek między zachowaniem niewerbalnym a skoordynowaną reakcją fizjologiczną między dwoma osobami podczas kontaktu społecznego to cechy, które charakteryzują ludzkie przywiązanie (9).
 • Centralna rola układu oksytocyny i połączenia dopamina – oksytocyna są związane z instynktem macierzyńskim u ludzi. Mają one także do czynienia z poczuciem ojcostwa, wspólnym rodzicielstwem, więzią uczuciową i bliską przyjaźnią. Integracja oksytocyny i dopaminy w ciele prążkowanym powoduje, że przywiązanie „nasiąka” wręcz motywacją i witalnością (10).

Kilka teorii dodatkowych oraz uzupełniających

Ale to jeszcze nie wszystkie teorie, których tematem jest przywiązanie i jego rola u ludzi. Naukowcy opracowali także kilka innych założeń, które są obecnie wciąż jeszcze rozwijane i badane. Do najciekawszych z nich należą między innymi:

Przyjaciółki
 • Tworzenie więzi wymaga większej aktywności i ściślejszej ingerencji między odpowiednimi systemami neurobiologicznymi. W okresach tworzenia przywiązania można dostrzec aktywację najściślejszych relacji między systemami wspierającymi powiązanie, nagrodę i zarządzanie stresem (11).
 • Przywiązanie u ludzi promuje homeostazę, zdrowie i dobre samopoczucie. Przywiązanie społeczne poprawia z kolei zdrowie i poczucie szczęścia. Z drugiej strony jednak strony izolacja społeczna zwiększa poczucie stresu, szkodzi zdrowiu i może w skrajnych przypadkach powodować nawet śmierć (12).
 • Wzorce regulujące przywiązanie przenoszą się z pokolenia na pokolenie. Ponadto wzorce zachowań, których doświadczasz we wczesnym życiu, definiują ogólnie rzecz biorąc dostępność oksytocyny i lokalizację receptorów w mózgu dziecka. Zatem zasadniczo programują one zdolność do wychowania następnej generacji (13, 14).
 • Przywiązanie matka – dziecko i bliskość matki mają znaczący wpływ na narząd, którym jest mózg. To pozwala mu funkcjonować w ramach ekologii społecznej. Niedojrzały mózg małego ssaka i potrzeba bycia blisko matki skutecznie „karmi” jego mózg i przyczynia się do jego rozwoju jako narządu, który stale reaguje na otoczenie społeczne (15).
 • Więzi, które tworzysz z innymi ludźmi w ciągu swojego życia, mogą przyczyniać się do wywołania istotnych zmian w Twojej osobowości. W rzeczywistości pozytywne więzi, które tworzysz w późniejszych latach życia, mają potencjalną siłę do tego, by naprawić szkody wynikające z niezdrowych relacji przywiązania na wcześniejszym etapie swojego życia.
 • Plastyczność ludzkiego mózgu i fakt, że jego natura opiera się na zachowaniu, pozwala późniejszym rodzajom przywiązania w rzeczywistości zreorganizować sieci neuronowe i naprawić, przynajmniej częściowo, wczesne negatywne doświadczenia (16).

Przywiązanie odgrywa naprawdę ważną rolę w życiu każdego z nas!

Podsumowując, wydaje się, że podstawą neurobiologii przywiązania człowieka są interakcje między oksytocyną a dopaminą w mózgu. Wydawałoby się również, że te układy mózgowe tworzą się podczas rozwoju mechanizmu przywiązania u niemowląt. Dlatego też warto wiedzieć, że systemy te są później przetwarzane w celu utworzenia innych rodzajów więzi. Takich jak przyjaźń lub miłość.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Feldman, R. (2017). The neurobiology of human attachments. Trends in Cognitive Sciences, 21(2), 80-99.
 • Rilling, J. K. (2014). Comparative primate neuroimaging: insights into human brain evolution. Trends in cognitive sciences, 18(1), 46-55.
 • Kundakovic, M., & Champagne, F. A. (2015). Early-life experience, epigenetics, and the developing brain. Neuropsychopharmacology, 40(1), 141.
 • Feldman, R. (2015). The adaptive human parental brain: implications for children’s social development. Trends in neurosciences, 38(6), 387-399.
 • Feldman, R. (2015). Sensitive periods in human social development: New insights from research on oxytocin, synchrony, and high-risk parenting. Development and Psychopathology, 27(2), 369-395.
 • Carter, C. S. (2014). Oxytocin pathways and the evolution of human behavior. Annual review of psychology, 65, 17-39.
 • Feldman, R. (2016). The neurobiology of mammalian parenting and the biosocial context of human caregiving. Hormones and Behavior, 77, 3-17.
 • Feldman, R. (2012). Oxytocin and social affiliation in humans. Hormones and behavior, 61(3), 380-391.
 • Feldman, R. (2012). Bio-behavioral synchrony: A model for integrating biological and microsocial behavioral processes in the study of parenting. Parenting, 12(2-3), 154-164.
 • Love, T. M. (2014). Oxytocin, motivation and the role of dopamine. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 119, 49-60.
 • Ulmer-Yaniv, A., Avitsur, R., Kanat-Maymon, Y., Schneiderman, I., Zagoory-Sharon, O., & Feldman, R. (2016). Affiliation, reward, and immune biomarkers coalesce to support social synchrony during periods of bond formation in humans. Brain, behavior, and immunity, 56, 130-139.
 • Cacioppo, J. T., Cacioppo, S., Capitanio, J. P., & Cole, S. W. (2015). The neuroendocrinology of social isolation. Annual review of psychology, 66, 733-767.
 • Weaver, I. C., Cervoni, N., Champagne, F. A., D’Alessio, A. C., Sharma, S., Seckl, J. R., … & Meaney, M. J. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. Nature neuroscience, 7(8), 847.
 • Feldman, R. (2007). Mother‐infant synchrony and the development of moral orientation in childhood and adolescence: Direct and indirect mechanisms of developmental continuity. American Journal of Orthopsychiatry, 77(4), 582-597.
 • Akers, K. G., Yang, Z., DelVecchio, D. P., Reeb, B. C., Romeo, R. D., McEwen, B. S., & Tang, A. C. (2008). Social competitiveness and plasticity of neuroendocrine function in old age: influence of neonatal novelty exposure and maternal care reliability. PloS one, 3(7), e2840.
 • Schore, A. N. (2013). Relational trauma, brain development, and dissociation. Treating complex traumatic stress disorders in children and adolescents: Scientific foundations and therapeutic models, 3-23.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.