Zmiana paradygmatu w edukacji - czy wiesz, dlaczego jest ona nam tak potrzebna?

Zmiana paradygmatu w edukacji - czy wiesz, dlaczego jest ona nam tak potrzebna?
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Sonia Budner

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

W wielu przypadkach technologia porusza się tak szybko, że nie jesteśmy w stanie za nią nadążyć. Jednak nie dzieje się tak z nowymi pokoleniami. Dorastają z butelką w jednej ręce i tabletem w drugiej. Dzisiejszy system edukacji już im nie służy. Tak więc nadszedł czas na coś nowego. Tym czymś jest zmiana paradygmatu w edukacji.

Nie jest tak, że niektóre sektory społeczeństwa są bardziej zainteresowane zmianą niż inne. Zamiast tego nasze dzieci i młodzież wywołały tę zmianę. Zmienił się ich sposób rozumienia i odnoszenia się do świata. System edukacji, który nie rozwija się wystarczająco szybko z wirtualnym, ale bardzo realnym światem, może być stratą czasu dla uczniów. I nigdy nie odzyskają tego czasu, dlatego tak ważna jest zmiana paradygmatu w edukacji.

Zmiana paradygmatu w edukacji: o jakim pojęciu w ogóle mówimy?

Tradycyjny liniowy system już nie jest w stanie sprostać dzisiejszym wymaganiom. Od kilku lat odczuwamy nadchodzące zmiany, ale nie przybrały one kształtu. Ludzie obwiniają samych nauczycieli, rodziców i dzieci. Wskaźnik rezygnacji jest bardzo wysoki. Dzieci nudzą się na zajęciach.

Nauczyciel czytający uczniom

Nie mówimy o małych korektach lub dodawaniu czegoś do tego, co już istnieje. Mówimy o głębokich zmianach na poziomie instytucjonalnym. Zmiany w sposobie w jaki nauczyciele przekazują informacje i zmiany w sposobie ich otrzymywania przez uczniów.

Nie tylko to, ale musimy także zmienić wartości, których uczymy naszych uczniów oraz sposób w jaki uczniowie zdobywają pewne umiejętności. Te rzeczy nie były priorytetem w tradycyjnym systemie edukacyjnym. Niemniej jednak, nasi młodzi ludzie będą potrzebować tych umiejętności w dorosłym życiu.

Edukacja liniowa a edukacja pozioma

Nasze dzieci dzisiaj uczą się więcej w Internecie i ze swoimi przyjaciółmi niż na lekcjach w szkole. Nauczyciele nie mają już wszystkich informacji. Mogą znaleźć informacje na ekranach i aplikacjach. Dzieci wiedzą jak szukać informacji gdy coś ich interesuje. Dlatego nie muszą czekać, aż ktoś ich tego nauczy.

W nadchodzących latach prawdopodobnie zobaczymy głębokie zmiany w roli nauczycieli. W dzisiejszym świecie uczniowie potrzebują nauczycieli, którzy nimi kierują a nie nauczycieli, którzy dzielą się informacjami, które już posiadają.

Edukacja liniowa opiera się na przekazywaniu informacji, która jest całkowicie odłączona od jakiegokolwiek znaczenia emocjonalnego. Ten rodzaj edukacji zakłada, że ​​dziecko jest ignorantem i że jest częściowo „niedokończone” i nauczyciel musi je ukończyć. Podkreśla to różnicę między nauczycielem a uczniem. Nie ma dialogu, nie ma kreatywności. Uczenie się jest niestabilne, a uczeń jest stosunkowo bierny.

Nowe horyzontalne trendy edukacyjne proponują doświadczenie prowadzone przez uczniów, gdzie uczniowie poszukują wiedzy. To dowodzi, że uczeń jest zdolny do krytycznego myślenia i że uczenie się przez działanie jest kluczowe. Dlatego nauczyciele powinni skupić się bardziej na kompetencjach niż treściach. Nauczyciel musi wiedzieć jak rozwiązywać sytuacje edukacyjne.

Zmiana paradygmatu w edukacji: emocje i motywacja

Mamy teraz dowód czegoś, co podejrzewaliśmy od dawna. Pozytywne emocje poprawiają Twoje zrozumienie i pamięć. Zachęcają również do nauki. Emocje zachęcają do nauki, ponieważ wzmacniają połączenia synaptyczne i aktywność sieci neuronowej.

W związku z tym, neuroedukacja jest cennym narzędziem, które może pomóc nauczycielom rozwijać umiejętności i talenty uczniów. To z kolei ułatwi proces uczenia się. Jeśli nauczyciele zrozumieją w jaki sposób działa mózg i jaki jest związek z zachowaniem i wzorcami uczenia się, każdy wygrywa.

Nauczyciele powinni wiedzieć jak mózg działa, kontroluje emocje i przetwarza informacje. Era zajęć planistycznych opartych na podręcznikach jest na dobrej drodze do wyginięcia.

Stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku

Istnieje poważny deficyt wyszkolonych specjalistów, którzy spełniają nowoczesne potrzeby biznesowe. Nasz rynek pracy znacznie się zmienił. Nasz stary system edukacji opiera się na rewolucji przemysłowej i potrzebach pracy tego systemu.

Nie możemy już wychowywać naszych dzieci w ten sposób, ponieważ rynek pracy potrzebuje ludzi o różnych umiejętnościach. Zamiast dobrze wiedzieć jak zrobić jedną rzecz, firmy potrzebują ludzi, którzy potrafią inteligentnie wprowadzać innowacje.

Kreatywność, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów, krytyczne myślenie, zdolności przywódcze i innowacyjne pomysły to rzeczy, których firmy szukają w życiorysach. W związku z tym ważne jest, aby uczyć się właściwych rzeczy i być zdolnym do robienia wielu rzeczy. Tylko w ten sposób będziesz mógł zmierzyć się z przyszłością. Zmiana paradygmatu w edukacji jest na horyzoncie, widzisz to?


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Krumm G.L, Filippetti V.A, Bustos D. (2014). Inteligencia y creatividad: correlatos entre los constructos a través de dos estudios empíricos. Universitas Psychologica.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.