Zespół w pracy - jak sprawić by był zgrany?

Zespół w pracy - jak sprawić by był zgrany?

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia, 2019

Zespół w pracy zazwyczaj realizuje jasne i określone cele, aby osiągnąć to, co chce osiągnąć. Zwykle lider określa te cele, a zespół podąża za strukturą. Osiągnięcie tych celów będzie zależało od ustalonego poziomu współpracy i współdziałania zespołu. Z tego powodu, sprawienie aby zespół w pracy był zjednoczony jest niezbędne dla każdego projektu.

Istnieje wiele różnych strategii motywacyjnych, które lider może wykorzystać do osiągnięcia tego celu. Po pierwsze, lider musi promować zaufanie i współpracę między pracownikami. Umożliwi to współpracownikom bardziej efektywne wykonywanie zadań. Będą także czuć się bardziej komfortowo, pewniej i bardziej cenieni w pracy.

Tutaj wyjaśnimy serię podstawowych kluczy dla liderów, które utrzymają członków zespołu w jedności. Spójrzmy na nie!

1. Dawaj dobry przykład, zespół w pracy obserwuje

Ten aspekt jest niezbędny. Lider musi stale wpływać na klimat drużyny i musi mieć świadomość, że bycie w złym nastroju nie będzie motywować członków zespołu.

Ponadto lider musi egzekwować odpowiedzialność, wysiłek i asertywność. Tylko wtedy lider może wymagać od pracowników zachowania się w ten sam sposób.

lider ze swoim zespołem

2. Zespół w pracy – słuchaj jego członków

Niemożliwe jest pomyślne opracowanie projektu lub utrzymanie lojalnych klientów, jeśli sami pracownicy nie są zadowoleni ze swojej pracy. Aby to osiągnąć, lider musi uważnie słuchać członków zespołu. Muszą zrozumieć swoje problemy i obawy i być empatyczni.

3. Inwestuj w siebie

Wiedza zawsze jest korzystną inwestycją. Dlatego lider musi wziąć pod uwagę  trening i martwić się o doskonalenie swoich umiejętności. W tym sensie możesz korzystać z zajęć, warsztatów, seminariów itp. Liderzy powinni wykazywać zainteresowanie i martwić się tworzeniem relacji z innymi, a także używaniem różnych rodzajów technik motywacyjnych.

4. Zaproponuj opinie

Uznanie i konstruktywna krytyka zawsze pozwolą pracownikom lepiej się uczyć i wykonywać swoje zadania w przyszłości. Będzie to ważnym czynnikiem, jeśli chcesz utrzymać zjednoczony zespół w pracy i umożliwić każdemu z członków bycia świadomym swoich wyników.

5. Stwórz dobre środowisko pracy – zespół w pracy to wyczuje

Dobre warunki pracy bezpośrednio wpływają na produktywność i dobre samopoczucie ludzi. Dlatego ważne jest, aby inwestować w przyjemne otoczenie i dobre udogodnienia, takie jak dobra klimatyzacja. W ten sposób pracownicy będą szczęśliwsi i bardziej zmotywowani.

6. Określ ambitne, ale osiągalne cele

Pomoże to utrzymać motywację pracowników i sprawi, że poczują się w pełni zrealizowani, gdy osiągną cel.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność, konieczne jest ustalenie celów zespołu. Cele te powinny być osiągalne, ale wymagają również wysiłku. Musimy zdawać sobie sprawę z ograniczeń naszego zespołu i wiedzieć, do czego zdolny jest każdy członek.

zespół w pracy

7. Zainwestuj w rozwój zespołu

Rzeczy takie jak wynagrodzenie, elastyczność harmonogramu lub potencjał awansu w pracy sprawią, że pracownicy poczują się docenieni. Dzięki temu zespół w pracy będzie zjednoczony.

8. Ustal jasne cele – zespół w pracy to doceni

Ustalanie celów wiąże się z wykonywaniem zadań. Cel jest głównym źródłem motywacji. W ten sposób ustalenie jasnych i szczegółowych celów prowadzi do zwiększenia produkcji, a tym samym do lepszej wydajności zespołu.

9. Trenuj ludzi w zespole

Zaangażowanie różnych członków zespołu i faworyzowanie prawidłowej wymiany wiedzy i pomysłów oraz opinii to jedne z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o utrzymanie jedności zespołu.

Pomoże to każdemu członkowi zespołu poczuć się bardziej cenionym i świadomym ich znaczenia w grupie. Ponadto pozwoli to na wzmocnienie relacji między członkami zespołu.

10. Dawaj odpowiednie wsparcie

Kiedy sposób, w jaki musimy dokonywać zadania zmienia się, na ogół oznacza to, że zespół musi nauczyć się nowych umiejętności, aby móc zrozumieć i zinterpretować to, jak wykonać to zadanie.

Lider zespołu musi dać pracownikom możliwość rozwoju. Dzięki temu będą mogli eksperymentować z nowymi podejściami, aby osiągnąć nowe cele, które zostały przedstawione.

11. Spraw, aby wizja firmy była jasna

Opracowywanie, definiowanie, artykułowanie i komunikowanie wizji firmy jest stosunkowo proste. Jednak wielkim wyzwaniem jest inspirowanie innych do podążania za nią. Aby zachęcić swój zespół, lider zespołu musi mieć prostą, jasną i odpowiednią wizję ścieżki do przodu. Ponadto lider zespołu musi być również wiarygodny i rzetelny.

pracujący zespół

12. Okazuj uznanie wszystkim członkom zespołu

Każdy musi być doceniony, a członkowie zespołu nie są wyjątkiem. Muszą wiedzieć, że lider ma osobisty interes w każdym z nich i że bierze na siebie odpowiedzialność i jest zobowiązany. Rozpoznanie pozytywnych cech każdego członka pokazuje im, że są cenieni, a także zwiększa to motywację.

Podsumowując, te klucze będą Ci bardzo pomocne, jeśli będziesz musiał sprawić, aby Twój zespół w pracy dobrze ze sobą współpracował. Wypróbuj je aby przekonać się, jak bardzo wpłyną one pozytywnie na Twój zespół. Jesteś gotowy?


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.