Autyzm - jakie trudności wywołuje w miejscu pracy

Osoby cierpiące na autyzm często stają w obliczu specyficznych wyzwań w miejscu pracy. Ograniczają one ich produktywność i możliwości.
Autyzm - jakie trudności wywołuje w miejscu pracy
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia, 2023

Szacuje się, że u około dwóch procent dorosłych występuje spektrum autyzmu. Miliony ludzi na świecie z tym zaburzeniem często ponoszą konsekwencje braku świadomości i wsparcia społecznego. Mówiąc dokładniej, ich trudności w zarządzaniu sobą w świecie pracy mogą być wybitne i znacząco wpływać na jakość ich życia. Z tego powodu dzisiaj omówimy kwestię trudności, jakie osoby cierpiące na autyzm napotykają w miejscu pracy.

Posiadanie płatnej pracy lub regularnych zajęć jest niezwykle korzystne. Czynniki te sprawiają, że czujemy się użyteczni, wartościowi i samowystarczalni. To samo dotyczy osób cierpiących na autyzm. Te osoby jednak napotykają w tym kontekście wiele trudności.

kobieta w pracy
Nieuporządkowane środowisko pracy może powodować duży dyskomfort u osób z ASD.

Autyzm a zatrudnienie

Osobom z autyzmem niekoniecznie brakuje umiejętności. W rzeczywistości mogą pełnić wiele różnych ról. Co więcej, na niektórych stanowiskach ich umiejętności są lepsze niż reszty populacji. Problem polega na braku wsparcia, dostosowania i zrozumienia ze strony organizacji i firm.

Trudności zaczynają się już na etapie poszukiwania pracy. Zaobserwowano, że od 76 do 90 procent dorosłych z ASD, czyli wykazujących spektrum autyzmu jest bezrobotnych. Te alarmujące liczby mają różne przyczyny. Obejmują one odsetek osób przedwcześnie kończących naukę w szkołach wyższych i brak poradnictwa zawodowego po aktywną i bierną dyskryminację. Ponadto niektóre organizacje nawet nie rozważają zatrudniania osób o tym profilu lub nie są w stanie dostosować się do ich potrzeb.

Dlatego osoby z ASD zmagają się w miejscu pracy z wieloma trudnościami i ostatecznie często odchodzą. Ze względu na niezdolność do osiągnięcia trwałego zatrudnienia są skazani na niestabilność ekonomiczną i emocjonalną, która się z tym wiąże. Jakie są jednak szczególne trudności napotykane przez osoby z ASD w miejscu pracy?

Autyzm – trudności napotykane w miejscu pracy

Chociaż spektrum autyzmu jest wysoce heterogeniczne, a stopień funkcjonowania różni się znacznie w zależności od osoby, możemy wspomnieć o kilku wspólnych wyzwaniach w środowisku pracy. Należą do nich między innymi:

Przeciążenie sensoryczne

Mózg osoby z autyzmem jest nadwrażliwy na bodźce zewnętrzne. Z tego powodu czynniki takie jak oświetlenie, hałas lub ruchliwe otoczenie mogą wywoływać u niej niepokój i dyskomfort.

Pomimo faktu, że większość ludzi łatwo przystosowuje się do tych elementów środowiska, osoby z ASD nie osiągają tej adaptacji sensorycznej. W rezultacie czują się coraz bardziej przytłoczone i przeciążone. To nie tylko generuje duży dyskomfort emocjonalny, ale także negatywnie wpływa na ich produktywność i zdolność do funkcjonowania społecznego.

Dlatego środowisko pracy, w którym nie zwraca się uwagi na te aspekty, może być dla nich niezwykle trudne.

Trudności interpersonalne

Relacje społeczne stanowią jeden z głównych obszarów trudności w ASD. Na przykład dana osoba może mieć trudności w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich z pracodawcą i współpracownikami (w pracy i poza nią) oraz w zrozumieniu polityki firmy.

Ponadto osoby z ASD lubią przechodzić do sedna i nie lubią poruszać się po morzu subtelności oraz ukrytych i nieproduktywnych konwencji społecznych, które często występują w środowisku pracy. Może być im również trudno pracować w zespole i postępować zgodnie z wytycznymi narzuconymi przez inne osoby.

Brak stabilnej struktury

Nieelastyczność poznawcza autyzmu sprawia, że przystosowanie się do zmian jest prawdziwym wyzwaniem. Dlatego źle ustrukturyzowane środowisko, w którym nie ma stałych stanowisk, w którym współistnieje wiele przypisanych zadań i w którym wszystko jest nadmiernie dynamiczne i nieprzewidywalne, może powodować u tych osób duży dyskomfort.

Na tej samej zasadzie osoba z ASD, która do tej pory doskonale pracowała, może przestać to robić, jeśli nastąpią zmiany w dynamice. Okoliczności, które w przypadku większości osób z trudem zarejestrowałyby się jako niedogodność, stają się dla nich problemem nie do pokonania.

Potrzeba dopasowania

Inną trudnością, z jaką borykają się osoby z autyzmem w miejscu pracy, jest wyczerpanie spowodowane potrzebą dopasowywania się lub odgrywania roli.

Wyobraź sobie, że musisz odgrywać rolę w przedstawieniu teatralnym przez osiem godzin bez przerwy, ciągle udawać i zmuszać się do bycia i robienia tego, czego nie chcesz. Dla osoby z ASD ta potrzeba kamuflażu w celu dopasowania się jest wyczerpująca i może wymagać długich okresów rekonwalescencji.

Mężczyzna cierpiący na autyzm zestresowany pracą
Osoby z ASD często wyczerpują się, próbując dopasować się do środowiska pracy.

Jak pomóc osobom z autyzmem w miejscu pracy

Krótko mówiąc, osoba z ASD musi codziennie stawiać czoła intensywnym bodźcom, które atakują jej zmysły, trudnym do opanowania interakcjom społecznym oraz nagłym i przytłaczającym zmianom w środowisku pracy. Co więcej, muszą odgrywać rolę, która nie przychodzi im naturalnie. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego utrzymanie pracy jest dla nich takim wyzwaniem.

Aby temu zapobiec, na etapie szkolnym należy zapewnić poradnictwo umożliwiające osobom z ASD dokonywanie dobrych wyborów zawodowych. Istotne jest, aby wybierały one pracę odpowiadającą ich potrzebom, zainteresowaniom i osobistym zdolnościom.

Ponadto organizacje powinny być bardziej świadome i wrażliwe na te wyzwania i trudności oraz zapewniać pewne dostosowanie i wsparcie. Na przykład dbanie o stymulację sensoryczną otoczenia, oferowanie ustrukturyzowanego nauczania zadań, bezpośrednią komunikację i zapewnianie niezależności byłoby doskonałym wkładem.

Krótko mówiąc, gdyby firmy dbały o zdrowie psychiczne swoich pracowników i ich wspierały, trudności w pracy dotykające osoby cierpiące na autyzm zostałyby znacznie ograniczone.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.