Dwujęzyczność - poznaj jej zalety i uwarunkowania

Dwujęzyczność - poznaj jej zalety i uwarunkowania
Sara Clemente

Napisane i zweryfikowane przez psycholog i dziennikarz Sara Clemente.

Ostatnia aktualizacja: 14 września, 2023

Z punktu widzenia psychologii języka, dwujęzyczność jest czymś bardzo pozytywnym. Jednak ludzie nie zawsze tak myśleli. Do lat 60 ludzie uważali, że przeszkadza to intelektualnemu rozwojowi dzieci. Uważano, że musieli jednocześnie tłumaczyć wszystko co słyszeli i czytali w obu językach i że było to stratą czasu i wysiłku.

Zostało jednak udowodnione, że zamiast szkodzić naszemu procesowi uczenia się, tak naprawdę dwujęzyczność przynosi temu korzyści. Zalety dwujęzyczności są oczywiste nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych. Dodatkowo, nauka nowego języka spowalnia zaburzenia poznawcze.

Posiadanie drugiego języka to posiadanie drugiej duszy.

-Charlemagne-

Pojawienie się dwujęzyczności

Czynniki historyczne i kulturowe przyczyniły się do wzrostu dwujęzyczności. Mówiąc dokładniej, czynniki te związane są z otwarciem i ustanowieniem nowych granic między krajami, takie jak:

 • Ekspansja terytorialna niektórych narodów i kultur. Tak było w przypadku języka łacińskiego, którego rozpowszechnienie wykładniczo zwiększyło liczbę dwujęzycznych mówców tego tysiącletniego języka.
 • Polityczne zjednoczenie w drodze konsensusu w celu ułatwienia komunikacji lingua franca. Na przykład język angielski został ustanowiony jako język naukowy par excellence.
 • Postkolonialne sytuacje przyczyniły się także do tego, że kolonizatorzy narzucali swój język na podbitych miejscach, które musiały przyjąć język inny niż ojczysty.
 • Imigracja. Osoby przeprowadzające się do innego kraju muszą uczyć się języka miejsca, w którym mieszkają.
 • Kosmopolityzm doprowadził do wzrostu dwujęzycznych pośredników lub handlowców.

Znaczenie matki

Relacja między matką a dzieckiem jest prototypem parytetu wymiany komunikatywnej. Przez wiele miesięcy matka interpretuje sygnały wysyłane przez dziecko (płacz, krzyk, śmiech), które tłumaczy na słowa.

matka i niemowlę

Stopniowo dorosły zaczyna stawać się pewnego rodzaju lustrem dla dziecka. Kiedy matka wydaje dźwięk, dziecko je odtwarza. Kiedy wykonuje gest, dziecko próbuje ją naśladować. W ten sposób zaczyna się rozwijać społeczna wymiana, która pomaga dziecku zrozumieć i stopniowo, bez ograniczeń poszerzyć jego wiedzę o świecie.

Dlatego interakcja między matką a dzieckiem jest tym, co determinuje zjawienie się języka i jego poziomu u dziecka. Rodzaje interakcji komunikacyjnych wytwarzanych między matką i dzieckiem wciąż się zmieniają i ewoluują wraz z rozwojem dziecka.

Rodzaje dwujęzyczności

Istnieją dwa kluczowe aspekty rozwoju dwujęzyczności u dzieci: ich środowisko i etap dojrzewania w jakim się znajdują. Zgodnie z tym istnieją dwa rodzaje dwujęzyczności:

 • Jednoczesne: dziecko uczy się dwóch systemów językowych w tym samym czasie. Z reguły dzieje się tak, gdy rodzice mówią na co dzień w dwóch innych językach.
 • Kolejne: dziecko ma dostęp tylko do jednego języka w dzieciństwie. Po opanowaniu go, uczą się drugiego języka. Na przykład lekcje angielskiego w szkole.

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.

-Frank Smith-

Właściwa dwujęzyczność jest bardzo trudna do osiągnięcia. Zawsze jest język, który jest bardziej rozwinięty i ma większe znaczenie niż inne. Im bardziej podobny jest język ojczysty i język obcy, tym łatwiejszy i szybszy będzie proces uczenia się.

dwujęzyczność

Czynniki i uwarunkowanie dwujęzyczności

Odbyto badania nad sześciomiesięcznymi dziećmi, które wykorzystały techniki filtrowania, aby udowodnić wczesną prekwalifikację dwujęzyczności. Wnioski były zaskakujące. Gdy dzieci mają zaledwie pół roku, potrafią odróżnić swój pierwszy język od obcego.

Nie oznacza to, że są w stanie odróżnić fonetyczne szczegóły tego języka. Jednak wiedzą, jak odróżnić informacje prozodyczne (intonacja, rytm). To sprawia, że ​​6-miesięczne dzieci są potencjalnie poliglotami. Pamiętaj, że zdolność ta zmniejsza się wraz z wiekiem, ponieważ nie jest uważana za niezbędną umiejętność przetrwania.

Pozytywna dwujęzyczność

Według Mariscal, należy podać szereg społecznych, poznawczych i językowych okoliczności, aby dwujęzyczność była pozytywna dla dziecka:

 • Osiągnięcie wysokiego i wystarczającego poziomu wiedzy w dwóch językach.
 • Dobry rozwój pierwszego języka i nauka drugiego systemu językowego w szkole.
 • Wysokie oczekiwania i pozytywne nastawienie krewnych i nauczycieli dziecka w odniesieniu do ich integralnego rozwoju.
 • Dobry prestiż społeczny w obu językach.
chłopiec piszący na tablicy

Poznawcze korzyści płynące jakie oferuje dwujęzyczność

Według licznych badań, kora przedczołowa i grzbietowo-boczna dzieci, które biegle posługują się dwoma językami, jest bardziej rozwinięta pod względem funkcji wykonawczych. Dzięki temu mogą być szybcy i wydajni w określonych zadaniach, w których potrzebują tych ponadprzeciętnych umiejętności.

Dodatkowo, mają tendencję do lepszego rozróżniania bodźców środowiskowych, co ułatwia im ignorowanie hałasu w klasie. W ten sposób łatwiej jest im skupić się na tym czego się uczą. Mają także tendencję do posiadania większego mechanizmu kontroli mózgu, który pozwala im “złagodzić skutki wieku”, opóźniając ich intelektualne pogorszenie.

Jak widać, korzyści płynące z mówienia w więcej niż jednym języku nie ograniczają się do lingwistyki. Możliwość skutecznego rozwoju w środowisku międzykulturowym i wielojęzycznym jest wynikiem wiedzy o tym, jak wykorzystać możliwości adaptacyjne, które oferuje nam natura.

Żyjesz nowym życiem dla każdego nowego języka, którym mówisz. Jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz.

-Czeskie Przysłowie-


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.