Edukacja i poglądy polityczne: co kształtuje ich związek?

Edukacja i poglądy polityczne: co kształtuje ich związek?
Alejandro Sanfeliciano

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Alejandro Sanfeliciano.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

W naszych debatach jest dziś bardzo powszechny temat „edukacji politycznej”. Zagadnienie to dotyczy naszych szkół i instytucji edukacyjnych, a dokładniej ich wpływu na przekonania polityczne uczniów. Jednym z teoretycznych celów edukacji jest zachęcenie ludzi do aktywności politycznej. Alejak ściśle powiązane są edukacja i poglądy polityczne? Jaki jest związek między nimi?

W tym artykule skupimy się na wpływie edukacji na życie polityczne. Edukacja oczywiście obejmuje znacznie więcej niż tylko świat akademicki, co za tym idzie, jest to ważna kwestia, o której należy pamiętać. „Efekty polityczne”, którym się dzisiaj przyjrzymy to: zaangażowanie polityczne, postawa polityczna i wiedza polityczna.

Efekty te można przedstawić poprzez trzy różne obiektywy, pod których wpływem zmienia się edukacja i poglądy polityczne: (a) zmienne zewnętrzne, (b) zmienne bezpośrednie oraz (c) zmienne pośrednie.

Edukacja i poglądy polityczne pod wpływem zmiennych zewnętrznych

Na poziomie statystycznym, gdy mowa o zmiennych zewnętrznych, modulujących lub trzecich, chodzi o aspekty zewnętrzne, które tworzą połączenie między dwiema zmiennymi. Na przykład istnieje związek między liczbą szpitali i więzień w mieście. To statystyczny fakt, że miasta z większą liczbą szpitali mają więcej więzień. Ale związek ten bazuje na trzeciej zmiennej, która wpływa na obie liczby: populacji.

Edukacja i poglądy polityczne zależą od zewnętrznych rzeczy, które wpływają na obie te zmienne, co wyjaśnia część ich związku. Istnieje wiele takich zmiennych, ale najważniejsze to: zdolności poznawcze, osobowość i pochodzenie społeczno-ekonomiczne.

Studenci w klasie

Zdolności poznawcze

Związek z możliwościami poznawczymi jest dość oczywisty. Posiadanie wysokiego poziomu ekspresji słownej, umiejętności abstrakcyjnego rozumowania i dobrej pamięci, pomaga osiągać sukcesy zarówno w edukacji formalnej, jak i rozwijać zdolności polityczne.

Z drugiej strony zdolności poznawcze, które są sprzeczne z systemem edukacyjnym, w którym jednostka je rozwija, są jak lęgowisko słabego zrozumienia politycznego.

Osobowość

Jeśli chodzi o osobowość, ważne jest zrozumienie, że pewne postawy mogą wpływać na edukację i przekonania polityczne. Na przykład predyspozycje do uczenia się i analizowania oraz ciekawość mają związek z wyższymi wynikami w nauce i lepszym rozumieniem polityki.

Tło społeczno-ekonomiczne

Kolejnym kluczowym aspektem jest sytuacja społeczno-ekonomiczna. Dzieje się tak dlatego, że zarówno życie polityczne, jak i edukacja formalna mają pewne ograniczenia społeczne. Wielu ludzi nie może iść na studia, ponieważ nie mogą sobie na to pozwolić. Podobnie osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym zazwyczaj nie spędzają dużo czasu na rozmowach o polityce.

Czasami dzieje się tak w wyniku bezpośredniego wyparcia polityki z rozmów. Ale innym razem jest tak dlatego, że ludzie ci spędzają większość swojego czasu, próbując przetrwać w obliczu niestabilnych warunków pracy.

Edukacja i poglądy polityczne pod wpływem zmiennych bezpośrednich

Istnieje ogromna różnorodność, jeśli chodzi o edukację formalną. Wygląda na to, że te różne sposoby organizowania edukacji prowadzą do różnic w tym, co nazywamy zrozumieniem politycznym.

Jest to również dowód na bezpośredni związek tych dwóch zmiennych. Ale co konkretnie wpływa na ten związek? Najważniejsze z nich to treść programowa i wartości edukacyjne.

Treści programowe

Treści programowe mogą mieć bezpośredni wpływ na zdobytą wiedzę polityczną. Z oczywistych względów czytelne przedstawianie pojęć politycznych pomaga zdobyć przyszłym obywatelom o wiele lepsze umiejętności analizy politycznej.

Co więcej, treści programowe mają również duży wpływ na nastawienie polityczne studentów. Innymi słowy, edukacja polityczna, która mówi o korzyściach płynących z liberalizmu, prawdopodobnie doprowadzi do silniejszej identyfikacji z tymi koncepcjami.

Wartości edukacyjne

Ważne jest kształcenie studentów w zakresie wartości opartych na dialogu, debacie i krytycznym myśleniu. To najlepszy sposób, aby pomóc studentom w rozwinięciu ich własnej postawy politycznej. Istnieje bliski związek między szkołami z tymi zasadami leżącymi u podstaw a studentami udzielającymi się politycznie.

Ale jeśli ludzie otrzymują ścisłe, hierarchiczne wykształcenie, przyzwyczajają się do dogmatów i autorytetów. W końcu są to zasady, które zawsze będą sprzeczne z krytycznym podejściem do polityki.

Edukacja i poglądy polityczne a zmienne pośrednie

Istnieje duża szansa, że ​​poziom wykształcenia danej osoby określi różne części jej życia. Zwykle istnieje duża różnica między rozpoczęciem życia zawodowego po ukończeniu liceum a rozpoczęciem go po ukończeniu doktoratu. Wiele z tych różnic w zakresie edukacji również odgrywa rolę, jeśli chodzi o postawy polityczne ludzi.

W każdym razie najważniejsze zmienny pośrednie, od których zależy edukacją i poglądy polityczne są: pozycja społeczna, obraz własnej osoby i możliwości.

Pozycja społeczna

W oczach społeczeństwa Twój poziom wykształcenia zazwyczaj stawia Cię „powyżej” niektórych ludzi i „poniżej” innych. Dzieje się tak, ponieważ nasze społeczeństwo pielęgnuje masę stereotypów, które prowadzą nas do postrzegania ludzi inaczej, w zależności od ich stopnia edukacji. Podstawowym ogniwem jest to, że im wyższy poziom wykształcenia, tym większy wpływ polityczny (jeśli inne zmienne są takie same).

Wykształcona kobieta idzie po schodach - edukacja i poglądy polityczne

Obraz samego siebie

Wszystko, czego uczysz się w trakcie swojego życia akademickiego, również odgrywa rolę w tym, jak postrzegasz siebie. Twój wizerunek popchnie Cię do postawienia się w tej samej kategorii, co inni ludzie o podobnym poziomie wykształcenia. Zdarza się również, że grupy osób o wyższym poziomie wykształcenia są bardziej akceptowane społecznie, jeśli chodzi o politykę.

Możliwości

Wreszcie, wysoki poziom wykształcenia oznacza zwykle również więcej możliwości. Zasadniczo, biorąc pod uwagę, ile masz możliwości, będziesz mieć mniej lub więcej szans na wykonywanie działań związanych z polityką.

Jak widać, istnieje wiele różnych perspektyw, jeśli chodzi o związek, jaki tworzą edukacja i poglądy polityczne. Jednak wszystkie one dostarczają nam podstawowych informacji, na których podstawie możemy upewnić się, że mamy aktywnych politycznie, wysoce kompetentnych ludzi w naszym społeczeństwie.

Dobrze jest upewnić się, że nie ma żadnych społecznych ani ekonomicznych ograniczeń w stosunku do polityki. W ten sposób bardziej prawdopodobne jest, że systemy polityczne będą bardziej reprezentatywne i ułatwi to działanie dla wspólnego dobra.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.