Edukacja i poglądy polityczne: co kształtuje ich związek?

Edukacja i poglądy polityczne: co kształtuje ich związek?
Alejandro Sanfeliciano

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Alejandro Sanfeliciano.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

W naszych debatach jest dziś bardzo powszechny temat „edukacji politycznej”. Zagadnienie to dotyczy naszych szkół i instytucji edukacyjnych, a dokładniej ich wpływu na przekonania polityczne uczniów. Jednym z teoretycznych celów edukacji jest zachęcenie ludzi do aktywności politycznej. Alejak ściśle powiązane są edukacja i poglądy polityczne? Jaki jest związek między nimi?

W tym artykule skupimy się na wpływie edukacji na życie polityczne. Edukacja oczywiście obejmuje znacznie więcej niż tylko świat akademicki, co za tym idzie, jest to ważna kwestia, o której należy pamiętać. „Efekty polityczne”, którym się dzisiaj przyjrzymy to: zaangażowanie polityczne, postawa polityczna i wiedza polityczna.

Efekty te można przedstawić poprzez trzy różne obiektywy, pod których wpływem zmienia się edukacja i poglądy polityczne: (a) zmienne zewnętrzne, (b) zmienne bezpośrednie oraz (c) zmienne pośrednie.

Edukacja i poglądy polityczne pod wpływem zmiennych zewnętrznych

Na poziomie statystycznym, gdy mowa o zmiennych zewnętrznych, modulujących lub trzecich, chodzi o aspekty zewnętrzne, które tworzą połączenie między dwiema zmiennymi. Na przykład istnieje związek między liczbą szpitali i więzień w mieście. To statystyczny fakt, że miasta z większą liczbą szpitali mają więcej więzień. Ale związek ten bazuje na trzeciej zmiennej, która wpływa na obie liczby: populacji.

Edukacja i poglądy polityczne zależą od zewnętrznych rzeczy, które wpływają na obie te zmienne, co wyjaśnia część ich związku. Istnieje wiele takich zmiennych, ale najważniejsze to: zdolności poznawcze, osobowość i pochodzenie społeczno-ekonomiczne.

Studenci w klasie

Zdolności poznawcze

Związek z możliwościami poznawczymi jest dość oczywisty. Posiadanie wysokiego poziomu ekspresji słownej, umiejętności abstrakcyjnego rozumowania i dobrej pamięci, pomaga osiągać sukcesy zarówno w edukacji formalnej, jak i rozwijać zdolności polityczne.

Z drugiej strony zdolności poznawcze, które są sprzeczne z systemem edukacyjnym, w którym jednostka je rozwija, są jak lęgowisko słabego zrozumienia politycznego.

Osobowość

Jeśli chodzi o osobowość, ważne jest zrozumienie, że pewne postawy mogą wpływać na edukację i przekonania polityczne. Na przykład predyspozycje do uczenia się i analizowania oraz ciekawość mają związek z wyższymi wynikami w nauce i lepszym rozumieniem polityki.

Tło społeczno-ekonomiczne

Kolejnym kluczowym aspektem jest sytuacja społeczno-ekonomiczna. Dzieje się tak dlatego, że zarówno życie polityczne, jak i edukacja formalna mają pewne ograniczenia społeczne. Wielu ludzi nie może iść na studia, ponieważ nie mogą sobie na to pozwolić. Podobnie osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym zazwyczaj nie spędzają dużo czasu na rozmowach o polityce.

Czasami dzieje się tak w wyniku bezpośredniego wyparcia polityki z rozmów. Ale innym razem jest tak dlatego, że ludzie ci spędzają większość swojego czasu, próbując przetrwać w obliczu niestabilnych warunków pracy.

Edukacja i poglądy polityczne pod wpływem zmiennych bezpośrednich

Istnieje ogromna różnorodność, jeśli chodzi o edukację formalną. Wygląda na to, że te różne sposoby organizowania edukacji prowadzą do różnic w tym, co nazywamy zrozumieniem politycznym.

Jest to również dowód na bezpośredni związek tych dwóch zmiennych. Ale co konkretnie wpływa na ten związek? Najważniejsze z nich to treść programowa i wartości edukacyjne.

Treści programowe

Treści programowe mogą mieć bezpośredni wpływ na zdobytą wiedzę polityczną. Z oczywistych względów czytelne przedstawianie pojęć politycznych pomaga zdobyć przyszłym obywatelom o wiele lepsze umiejętności analizy politycznej.

Co więcej, treści programowe mają również duży wpływ na nastawienie polityczne studentów. Innymi słowy, edukacja polityczna, która mówi o korzyściach płynących z liberalizmu, prawdopodobnie doprowadzi do silniejszej identyfikacji z tymi koncepcjami.

Wartości edukacyjne

Ważne jest kształcenie studentów w zakresie wartości opartych na dialogu, debacie i krytycznym myśleniu. To najlepszy sposób, aby pomóc studentom w rozwinięciu ich własnej postawy politycznej. Istnieje bliski związek między szkołami z tymi zasadami leżącymi u podstaw a studentami udzielającymi się politycznie.

Ale jeśli ludzie otrzymują ścisłe, hierarchiczne wykształcenie, przyzwyczajają się do dogmatów i autorytetów. W końcu są to zasady, które zawsze będą sprzeczne z krytycznym podejściem do polityki.

Edukacja i poglądy polityczne a zmienne pośrednie

Istnieje duża szansa, że ​​poziom wykształcenia danej osoby określi różne części jej życia. Zwykle istnieje duża różnica między rozpoczęciem życia zawodowego po ukończeniu liceum a rozpoczęciem go po ukończeniu doktoratu. Wiele z tych różnic w zakresie edukacji również odgrywa rolę, jeśli chodzi o postawy polityczne ludzi.

W każdym razie najważniejsze zmienny pośrednie, od których zależy edukacją i poglądy polityczne są: pozycja społeczna, obraz własnej osoby i możliwości.

Pozycja społeczna

W oczach społeczeństwa Twój poziom wykształcenia zazwyczaj stawia Cię „powyżej” niektórych ludzi i „poniżej” innych. Dzieje się tak, ponieważ nasze społeczeństwo pielęgnuje masę stereotypów, które prowadzą nas do postrzegania ludzi inaczej, w zależności od ich stopnia edukacji. Podstawowym ogniwem jest to, że im wyższy poziom wykształcenia, tym większy wpływ polityczny (jeśli inne zmienne są takie same).

Wykształcona kobieta idzie po schodach - edukacja i poglądy polityczne

Obraz samego siebie

Wszystko, czego uczysz się w trakcie swojego życia akademickiego, również odgrywa rolę w tym, jak postrzegasz siebie. Twój wizerunek popchnie Cię do postawienia się w tej samej kategorii, co inni ludzie o podobnym poziomie wykształcenia. Zdarza się również, że grupy osób o wyższym poziomie wykształcenia są bardziej akceptowane społecznie, jeśli chodzi o politykę.

Możliwości

Wreszcie, wysoki poziom wykształcenia oznacza zwykle również więcej możliwości. Zasadniczo, biorąc pod uwagę, ile masz możliwości, będziesz mieć mniej lub więcej szans na wykonywanie działań związanych z polityką.

Jak widać, istnieje wiele różnych perspektyw, jeśli chodzi o związek, jaki tworzą edukacja i poglądy polityczne. Jednak wszystkie one dostarczają nam podstawowych informacji, na których podstawie możemy upewnić się, że mamy aktywnych politycznie, wysoce kompetentnych ludzi w naszym społeczeństwie.

Dobrze jest upewnić się, że nie ma żadnych społecznych ani ekonomicznych ograniczeń w stosunku do polityki. W ten sposób bardziej prawdopodobne jest, że systemy polityczne będą bardziej reprezentatywne i ułatwi to działanie dla wspólnego dobra.

To może Cię zainteresować ...
Co mówią politycy poprzez ich język niewerbalny?
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Co mówią politycy poprzez ich język niewerbalny?

Politycy doskonale wiedzą o tym, że wszelkiego rodzaju gesty i mowa ciała mogą mieć znacznie większy wpływ i siłę przekonywania, niż same tylko sło...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte na Piękno Umysłu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one diagnozy, porady ani leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.