La Mente es Maravillosa
 

Dlaczego 8 marca kobiety wychodzą na ulice? Poznaj kilka podstawowych przyczyn

Dlaczego 8 marca kobiety wychodzą na ulice? Poznaj kilka podstawowych przyczyn

Last update: 21 czerwca, 2019

Niektórzy uważają, że dyskryminacja kobiet w naszym świecie nie istnieje, że w XXI wieku takie sytuacje już nie mają miejsca. Dlaczego więc 8 marca kobiety wychodzą na ulicę w geście protestu?

Skąd biorą się manifestacje 8 marca? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Niektórzy twierdzą, że w XXI wieku dyskryminacja kobiet nie istnieje lub jest niepotwierdzona. Argumentują również, że feministyczne zapędy sprawiają, że kobiety wyglądają słabo i potrzebują większej ochrony. Nawet jeśli żyjemy w czasach, w których kobiety nie powinny na nic narzekać.

Z drugiej strony są też tacy, którzy bronią demonstracji 8 marca twierdząc, że nadal jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii rzeczywistej równości między mężczyznami i kobietami. Ci drudzy mówią o luce płacowej, morderstwach kobiet, szklanym suficie, strachu, który odczuwają kobiety, gdy spacerują samotnie po ulicy, niewidzialności kobiet w nauce i wielu innych kwestiach.

Grupa różnych kobiet

Wszystkie opinie są ważne, ale to tylko opinie bez danych, które je popierają. Dlatego w tym artykule postaramy się spojrzeć na rzeczywistość przy pomocy danych, aby sprawdzić, czy 8 marca kobiety naprawdę nadal mają powody, by iść na manifestację.

«Feminizm: ruch, którego głównym celem było prawne i społeczne równouprawnienie kobiet».

-Słownik Języka Polskiego-

Ruch 8 marca przedstawia – luka płacowa w liczbach

Luka płacowa, która różnicuje wynagrodzenie otrzymywane przez mężczyznę i kobietę za tę samą pracę wynika z dwóch powodów:

  • Nawet jeśli należą do tej samej kategorii zawodowej, a zatem zgodnie z umową powinni otrzymywać to samo wynagrodzenie mężczyźni często otrzymują wynagrodzenie dodatkowe, na marginesie wynagrodzenia podstawowego. Są to różne dodatki płacowe, które powodują pośredni wzrost ich wynagrodzenia.
  • Kobiety częściej niż mężczyźni skracają dzień pracy, ponieważ są odpowiedzialne za opiekę nad rodziną. Opieka ta może dotyczyć rodziców, dzieci lub innych członków rodziny pozostających na utrzymaniu co oznacza, że ​​ich wynagrodzenie i możliwości awansu zawodowego są niższe niż u mężczyzn.

„Kobiety w Europie nadal zarabiają średnio 16,3% mniej niż mężczyźni. Luka płacowa między mężczyznami i kobietami nie zmniejszyła się w ostatnich latach. Wynika w dużej mierze z faktu, że kobiety mają gorzej płatną pracę lub pracują w sektorach z niższymi zarobkami, mają mniej okazji do awansu, częściej przerywają karierę na rzecz rodziny i wykonują najwięcej nieodpłatnej pracy.”

– Raport Komisji Europejskiej z 20 listopada 2017 r.

Kobiety w świecie nauki

Kiedy mówimy o kobietach w nauce odnosimy się do nich jako do edukacyjnych i historycznych punktów odniesienia dla naszych dzieci. Powinniśmy zatrzymać się, by przeanalizować książki z dziedziny historii, nauki, chemii, fizyki, matematyki lub literatury w poszukiwaniu jakichkolwiek kobiecych odniesień.

Wynik tej analizy jest alarmujący: kobiety istnieją jedynie jako historyczne dodatki do mężczyzn. Kobiety to nic innego jak dodatek, wsparcie mężczyzny w jego osiągnięciach. W badaniu przeprowadzonym przez hiszpański UNED ukazuje się pełniejsze rozwinięcie tego pomysłu.

Innym sposobem obserwacji tego zjawiska jest używanie żeńskich punktów odniesienia, gdy mówimy o kulturze lub nauce. Wielu z nas zna Nelsona Mandelę, ale mniej osób zna Rosę Parks. Znamy Thomasa Edisona, ale niewielu z nas zna Beulah Louise Henry. Podczas gdy są oni równie ważni w tych samych dziedzinach nauki.

Szykanowanie macierzyństwa w miejscu pracy i zjawisko szklanego sufitu

Według badania przeprowadzonego przez Social Observatory of la Caixa przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Pompeu Fabra o nazwie “Czy kobiety mają mniejsze szanse na zatrudnienie?” kobiety mają o 30% mniejsze szanse na rozmowę kwalifikacyjną na tych samych warunkach, co mężczyźni. Oznacza to, że przy tym samym CV ci, którzy mieli więcej rozmów kwalifikacyjnych i którym zaoferowano lepsze warunki pracy to mężczyznami.

Ta luka staje się bardziej widoczna, gdy pojawiają się dzieci. Według tego badania kobieta z potomstwem 35,9% rzadziej otrzymywała zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną niż mężczyzna w takich samych warunkach. Dzieje się tak ponieważ to kobiety poświęcają się opiece nad rodziną. Mężczyzna po prostu „pomaga” i nie jest ostatecznie odpowiedzialny za opiekę.

Różne kobiety
Ale to nie wszystko. Według badania przeprowadzonego wśród ludności szwedzkiej zatytułowanego Czy skład płci w parach ma znaczenie dla podziału pracy po narodzinach dziecka? luka płacowa, która pojawia się w żeńskich parach jednopłciowych po porodzie, gdzie jedna z kobiet jest matką biologiczną znika po 5 latach, co nie zdarza się u par heteroseksualnych.

Badanie wyjaśnia, że ​​luka ta znika u par homoseksualnych z powodu sprawiedliwego podziału obowiązku wychowywania dzieci między partnerami.

Ruch 8 marca przedstawia – przemoc wobec kobiet

Na koniec omówimy jeden z bardzo ważnych aspektów – przemocy wobec kobiet. Przemoc ze względu na płeć otrzymuje tę nazwę, ponieważ ofiarami są zazwyczaj kobiety. I są nimi przez sam fakt bycia kobietami. W Hiszpanii od 2003 r. kiedy zaczęto liczyć zabójstwa tego typu zginęło ponad 800 kobiet.

Zgodnie z artykułem zatytułowanym Przemoc wobec kobiet: wizja strukturalna przemoc wobec kobiet jest strategią utrzymania władzy patriarchalnej i sposobem na powstrzymanie kobiet przed wydostaniem się z nierównej pozycji, którą tradycyjnie zajmowały. Dlatego jest ona dużo surowiej karana niż przemoc wobec mężczyzn. Wyraża się to w kodeksach prawnych i kryminalnych, które są odzwierciedleniem wartości społeczeństwa, w którym są formułowane.

Czy po przeczytaniu tego wszystkiego myślisz, że nie mamy wystarczających powodów, by manifestować na rzecz feminizmu? Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Kobiety z Piasku: kobietobójstwo w Ciudad Juarez

Kobiety z Piasku: kobietobójstwo w Ciudad Juarez

Humberto Robles, meksykański dramaturg, napisał sztukę Kobiety z piasku. To świadectwo kobiet, które mówią o horrorze kobiet w Ciudad Juarez.