Gordon Allport: to prawdziwy ojciec psychologii osobowości

Gordon Allport: to prawdziwy ojciec psychologii osobowości

Ostatnia aktualizacja: 03 lipca, 2019

Gordon Allport był psychologiem, który położył fundamenty psychologii osobowości. Jego teoria jest uważana za jedną z pierwszych teorii humanistycznych, ponieważ pojmuje człowieka jako autonomiczną istotę z wolną wolą. Gordon Allport twierdził, że instynkty i impulsy nie są jedynymi rzeczami, które motywują ludzi. Wierzył również, że ludzie nie są rządzeni przez swoją przeszłość.

Publikacje Allporta są przejrzyste i dostępne dla ogółu społeczeństwa. Wyjaśniał on rzeczy w prosty sposób, który każdy może zrozumieć. Ludzie którzy chcą dowiedzieć się więcej o psychologii powinni przeczytać prace Allporta.

Gordon Allport badał motywację i osobowość. Zostawił ważną spuściznę i jest naprawdę interesującą postacią w dziedzinie psychologii.

Gordon Allport i jego wczesne lata

Gordon Allport urodził się w Indianie w 1897 roku, jednak jego rodzina przeniosła się do Ohio gdy Gordon był jeszcze dzieckiem. Jego ojciec był lekarzem i pracował poza domem. W związku z tym Gordon Allport i jego rodzeństwo poznawali świat medycyny od najmłodszych lat. To wywołało zainteresowanie Allporta w tej dziedzinie, a zwłaszcza w psychologii.

Gordon Allport

Jednakże Allport skończył studia na kierunku ekonomia i filozofia. Ponieważ nigdy nie stracił zainteresowania psychologią społeczną, w końcu uzyskał dyplom z psychologii na Uniwersytecie Harvarda.

Jakiś czas później udał się do Wiednia. To był jeden z najważniejszych momentów w jego życiu, ponieważ podczas tej podróży spotkał Sigmunda Freuda. Wbrew pozorom Allport nie był pod wrażeniem ojca psychoanalizy. Podobnie jak wielu humanistycznych psychologów, Gordon uważał teorie Freuda za dość ograniczające.

Jego praca

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych Allport rozpoczął pracę jako profesor psychologii. Dostał pracę na Uniwersytecie Harvarda, gdzie pracował aż do śmierci. W czasie pobytu na Harvardzie dołączył do wielu komitetów i prowadził innowacyjne wykłady. W 1939 roku został wybrany prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).

Allport opublikował kilka książek. Jego najbardziej znanym dziełem jest Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality. Podczas swojego życia Allport otrzymał wiele nagród, które doceniły jego pracę i wkład w dziedzinie psychologii. APA przyznało mu prestiżową nagrodę APA za wybitne naukowe zasługi dla psychologii.

Gordon Allport podkreślił znaczenie świadomych motywacji i myśli jednostki. To doprowadziło do jego zainteresowania rozwojem osobowości. Allport próbował znaleźć równowagę między popularnymi teoriami swoich czasów. Behawioryzm był niekompletny i powierzchowny, podczas gdy psychoanaliza była zbyt skomplikowana. Spotkanie Freuda ugruntowało zainteresowanie Allporta rozwojem własnej teorii.

Gordon Allport i jego wkład w psychologię

Jego najsłynniejszym wkładem jest jego teoria osobowości która zakłada, że ​​każdy człowiek posiada setki cech. Sklasyfikował 4500 słów, które definiują osobę i pogrupował je na trzy poziomy:

Ludzki umysł
  • Cechy dominujące: są to główne cechy każdej osoby. Kształtują jej tożsamość, emocje i zachowanie.
  • Cechy centralne: są to cechy podstawowe, które nie dominują. Są nieodłączną częścią większości ludzi i stanowią podstawę osobowości i działań.
  • Cechy wtórne: są to cechy prywatne, które są szczególne dla każdej osoby. Ludzie często ujawniają je tylko w zaufaniu i pod pewnymi warunkami.

Dziedzictwo Gordona Allporta

Oprócz teorii cech osobowości, Allport zidentyfikował genotypy i fenotypy. Zidentyfikował wewnętrzne i zewnętrzne warunki, które motywują zachowanie danej osoby. W swojej pracy Personality: A Psychological Interpretation (1937) zdefiniował osobowość jako: „dynamiczną organizację w jednostce tych systemów psychofizycznych, które określają jej wyjątkowe dostosowanie się do swojego środowiska”.

Allport podkreślił również, że każda osoba ma inną osobowość. Interesował się także naturą ludzkiej woli, motywacji i determinacji. Podkreślił, że zachowanie i myśli każdego człowieka są wynikiem całej historii życia. Innymi słowy, myśli jednostki są owocem ich przeszłości i teraźniejszości.

Allport promował interdyscyplinarny ruch na Uniwersytecie Harvarda, który doprowadził szkołę do utworzenia Wydziału Nauk Społecznych. Allport był także zdecydowanym krytykiem psychoanalizy Freuda i radykalnego behawioralizmu.

Gordon Allport studiował także uprzedzenia i religię. Przeanalizował dyskryminację Żydów i Afroamerykanów, którą opisał w swojej książce The Nature of Prejudice.

Allport zmarł 9 października 1967 roku. Pozostawił niewątpliwe dziedzictwo w dziedzinie psychologii, a dodatkowo jest uważany za jednego z pionierów psychologii humanistycznej.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.
  • Hurtado, C. (2006). El conductismo y algunas implicaciones de lo que significa ser conductista hoy. Diversitas: perspectivas en psicología2(2), 321-328.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.