Feminizm - jak wiele różnych jego rodzajów istnieje na świecie?

Kiedy słyszymy o feminizmie, czasami myślimy, że jest to ruch jednolity, mający ogólne podstawy dla wszystkich. Jednak obecnie istnieje wiele rodzajów feminizmów. Poniżej zobaczymy najciekawsze.
Feminizm - jak wiele różnych jego rodzajów istnieje na świecie?
Roberto Muelas Lobato

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Roberto Muelas Lobato.

Ostatnia aktualizacja: 01 kwietnia, 2024

Feminizm – możemy pod niego podpisać cały zestaw ruchów, których ostatecznym celem jest wyzwolenie kobiet. Jednak nie trzeba zbyt daleko szukać, aby zobaczyć wszystkie różnice między grupami feministycznymi.

Różne ruchy feministyczne na całym świecie przyjmują różne formy. Różnią się zarówno zasadami, jak i sposobem wyrażania siebie. W zależności od tego, o jakim ruchu mówimy, pojawia się inny typ feminizmu. Jednocześnie możemy interpretować te ruchy z różnych punktów widzenia, takich jak polityczne, kulturowe, ekonomiczne lub społeczne.

Biorąc pod uwagę różnorodność tych ruchów, niektóre typy feminizmu mogą powodować kontrowersyjne spory. Możemy podzielić ruchy na liberalne, materialistyczne, radykalne, separatystyczne, ekofeministyczne itd. Jednak w tym artykule skupimy się na innych typach feminizmu. Takich, które można różnicować z punktu widzenia kultury. Możemy je podzielić na “Zachodni Feminizm“, “Czarny feminizm”, “Islamski feminizm” i ” tubylczy feminizm”.

“Być wolną kobietą oznacza mieć zamiłowanie do katastrof. Oznacza burzenie ucisku od podstaw i rozświetlanie mrocznej historii. Oznacza głośno krzyczeć, że jesteś właścicielką głosu, ciała i życia… Kobieta musi myśleć o sobie jako o trzęsieniu ziemi, ogniu, który pożera, kwiatku, który gryzie.”

-Vanessa Rivera de la Fuente-

Feministki od urodzenia

Bycie kobietą w wielu dzisiejszych społeczeństwach oznacza życie w stałym stanie narażenia i ryzyka. Kiedy rodzi się dziewczynka, jej ekspozycja na różne typy przemocy jest już zdefiniowana. Przemoc, której doświadcza przez całe swoje życie, może być fizyczna lub emocjonalna, symboliczna lub materialna, międzynarodowa lub strukturalna.

W obliczu tej przemocy kobiety ogłosiły rewolucję przeciw subiektywności opinii. Niektóre kobiety powstały i zaczęły głosić, że są ludźmi i powoli walczą o wyzwolenie w innych dziedzinach, takich jak duchowe. Walka z patriarchatem jest walką, która musi objąć wszystkie obszary życia, w których istnieje domniemana wyższość ze strony mężczyzn.

Z drugiej strony obszary, na których panuje ucisk kobiet, nie są takie same na całym świecie. Dlatego pojawiły się różne ruchy feministyczne, z których każdy szuka wyzwolenia biorąc pod uwagę różne punkty widzenia.

Feministki.

Zachodni feminizm

To prawda, że ​​feminizm zachodni czy biały nie jest tym najbardziej ugruntowanym ani zaawansowanym. Jednak to o nim pisze się najwięcej. Jego historia jest bardzo obszerna i istnieje wiele bardzo różnych ruchów.

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów jest Manifest 343 “dziwek”, w którym 343 kobiety, które dokonały aborcji przyznało się do winy. W ten sposób je zauważono. Do tego stopnia, że magazyn Charlie Hebdo zadedykował im okładkę pod satyrycznym tytułem “Kto zapłodnił 343 dziwki z manifestu dotyczącego aborcji?”.

Chociaż feminizm był uważany za ruch zachodniego świata, później pojawiły się kolejne głosy, które ukazały inne typy feminizmu. Chociaż istniały już wcześniej, nadal nie znajdowały uznania. Kobiety zaczęły zdawać sobie sprawę, że doświadczenia białych kobiet z klasy średniej nie były dobrą reprezentacją dla ich interesów. Z tego powodu, jak za chwile zobaczymy, inne ruchy feministyczne zyskały na znaczeniu.

“Gnębiciel nie byłby tak silny, gdyby nie miał wspólników wśród samych uciskanych.”

Simone de Beauvoir

“Czarny” feminizm

Ten ruch, oprócz brania pod uwagę seksizmu, dowodzi, że opresja klasowa i rasizm dotykają również kobiet. Te trzy formy ucisku zazębiają się i sprawiają, że czarne, ubogie kobiety napotykają na znacznie więcej problemów niż białe i zamożne. Termin “biały feminizm” wywodzi się z “czarnego feminizmu”. Stało się tak w celu uwypuklenia problemu rasizmu i braku równości przeżywanych przez czarną populację, a nie przez białą.

Symboliczny przykład czarnego feminizmu widzimy u południowoafrykańskich kobiet, które połączyły swoje głosy, aby zaśpiewać pieśń protestacyjną zatytułowaną Wathint’Abafazi Wathint’imbokodo (“Jeśli uderzysz kobietę, uderzysz w skałę i to Ty będziesz tym, który dozna obrażeń”).

“Musimy zmienić nasze własny wizerunek i sposób, w jaki postrzegamy siebie. Musimy zrobić krok naprzód jako kobiety i podjąć inicjatywę.”

-Beyonce-

“Islamski” feminizm

Ten ruch potwierdza rolę kobiet w kulturze islamu. Dąży do pełnej równości w ramach kulturowych, bez różnic związanych z płcią. Edukacja jest jednym z filarów, w których ruch ten poszukuje uwolnienia duchowości kobiet. Prawdą jest, że kobiety w wielu regionach, w których dominowała ta kultura były i nadal są represjonowane. Musiały zaakceptować religijną interpretację opracowaną przez mężczyzn i rolę, jaką nadali sobie mężczyźni.

Chociaż istnieją ruchy ekstremistyczne, które zaprzeczają temu, by religię łączyć z feminizmem, ruch ten ugruntował się w wielu krajach. Jego odpowiedź opiera się na interpretacji Koranu, świętej księgi muzułmanów. Księga, otwarta na wiele interpretacji, pozwala także na feministyczny punkt widzenia. Fatemma Mernissi w swojej książce The Political Harem: The Prophet and Women twierdzi:

“W przeciwieństwie do muzułmanina, który ustanawia swoją dominację poprzez wykorzystanie przestrzeni (z wyłączeniem kobiet z publicznej areny), człowiek Zachodu manipuluje czasem i światłem. Ten ostatni twierdzi, że kobieta jest piękna tylko wtedy, gdy wydaje się mieć czternaście lat.”

– Fatema Mernissi –

Feminizm celtycki.

“Tubylczy” feminizm

W Ameryce Południowej inne ruchy wyzwoleńcze zainspirowały feminizm. Obejmują one teologię wyzwolenia, filozofię wyzwolenia lub edukację uciskanych. Spuścizna postaci takich jak Che Guevara czy Frida Kahlo również odegrała tu ważną rolę. Ruchy te pokazują, że rdzenne kobiety rozwijały swój feminizm od lat. Jest to jeden z rodzajów feminizmu, który występuje przeciwko totalitarnym rządom i nosi w sobie tradycje postkolonialne.

Jak widzieliśmy, istnieje wiele różnych rodzajów feminizmu. Ta różnica, zamiast zrażać kobiety w ich walce o wyzwolenie, zbliża je do siebie.

Różne ruchy są zbieżne w swoim głównym celu, w tym nierówności, których nie uwzględniały inne ruchy. Jak mówi Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego

Kobiety nie chcą “przestać być kobietami”. Nie przeklinają tego, iż urodziły się kobietami, ale chcą, aby przestano je szufladkować, obarczać grzechem i piętnem, które sprawia, że stają się bezpośrednimi ofiarami. W naszym ruchu nie ma typowego szufladkowania: wysoki, mały, gruby, chudy, blond, brązowy, stary, młody.

Jest to ruch, który szanuje Cię, ponieważ kocha Cię taką jaka jesteś, a jednocześnie czyni lepszą osobą… i lepszą kobietą.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.
  • Moore, H. L. (1991). Antropología y feminismo (Vol. 3). Universitat de València.
  • Valcárcel, A. (2013). Feminismo en el mundo global. Ediciones Cátedra.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.