Style zarządzania według Daniela Golemana

Style zarządzania według Daniela Golemana
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Alejandro Rodríguez

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Słynny psycholog Daniel Goleman opracował słynne style zarządzania. Wymienia sześć z nich i każdy z nich może okazać się przydatny, w zależności od kontekstu i celów, które pragnie się osiągnąć.

W dzisiejszym społeczeństwie prawie wszystko robimy w grupach. Właśnie dlatego zarządzanie stanowi kluczową umiejętność. Wielu psychologów badało ten koncept, jednak należy przede wszystkim zwrócić uwagę na Daniela Golemana. Goleman zdobył uznanie dzięki badaniom nad inteligencją emocjonalną. Jednak bada również i opisuje style zarządzania.

Klasyfikacja sześciu stylów zarządzania stworzona przez Daniela Golemana jest wykorzystywana w najróżniejszych dyscyplinach. Jego prace są uważnie studiowane przez wielu dyrektorów zarządzających i menadżerów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności przywódcze. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat różnych stylów zarządzania.

Jakie są style zarządzania według Daniela Golemana?

Daniel Goleman opisał w swojej książce Leadership that Gets Results sześć różnych stylów zarządzania. Każdy z nich bazuje na komponencie inteligencji emocjonalnej.

Daniel Goleman

Goleman twierdzi, że te style zarządzania nie są ze sobą niekompatybilne. Wprost przeciwnie; najlepsi przywódcy są w stanie wykorzystywać elementy każdego ze stylów, aby jak najlepiej dopasować się do danej sytuacji.

Jednak aby wybrać styl, który najlepiej się sprawdzi w danym momencie, musisz najpierw poznać je wszystkie:

  • Autorytarny
  • Demokratyczny
  • Afiliacyjny
  • Wizjonerski
  • Procesowy
  • Trenerski

1. Zarządzanie autorytarne

Pierwszy styl zarządzania bazuje na dyscyplinie. Osoby, które przestrzegają tego stylu, przede wszystkim stawiają nacisk na zachowywanie dyscypliny. W tym celu zazwyczaj wydają krótkie, konkretne i precyzyjne instrukcje. Zazwyczaj nieprzestrzeganie ich prowadzi do poważnych konsekwencji.

Tacy przywódcy starają się robić przykład ze złych zachowań niektórych osób, aby inni nie odczuwali pokusy lenienia się.

Ten styl zarządzania zazwyczaj nie sprawia, że zespół odczuwa motywację. Pracownicy czują, że nie mają kontroli nad własną pracą. Wydaje się im, że nie są lepsi od maszyn.

Dlatego też powinnaś wykorzystywać ten styl zarządzania jedynie w sytuacjach ekstremalnych. Jest on przydatny, gdy musisz podjąć bardzo określone działania lub jeśli Twoja organizacja albo grupa ma wiele problemów. Sprawdzi się na przykład podczas nagłego wypadku lub niezwykle skomplikowanego zadania, które wymaga precyzji.

2. Zarządzanie demokratyczne

Ten styl zarządzania podkreśla, że podczas podejmowania decyzji bardzo duże znaczenie odgrywa branie pod uwagę opinii każdej osoby. Oznacza to zazwyczaj urządzanie wielu spotkań, debat i dyskusji. Ten styl jest przydatny zwłaszcza, gdy masz mnóstwo czasu, aby wybrać właściwy sposób działania.

Sprawdza się również, gdy członkowie zespołu mają podobne doświadczenie.

Zarządzanie demokratyczne to dobry wybór, gdy pracujesz z zespołem wielofunkcyjnym. W takim kontekście musisz połączyć różne dyscypliny, aby projekt ruszył do przodu. Innymi słowy, musisz znaleźć miejsca, w których różne dyscypliny nakładają się na siebie, aby praca każdej osoby łączyła się z wysiłkami innych.

3. Zarządzanie afiliacyjne

Trzeci typ zarządzania bazuje na wytwarzaniu więzi między członkami zespołu. W ten sposób będą w stanie harmonijnie współpracować. Przywódcy, którzy wykorzystują ten styl, starają się zapewnić dobre środowisko pracy, ponieważ rozumieją jaki wpływ wywiera na ich pracowników.

Główny problem, któremu muszą stawić czoło tacy przywódcy, to znaczący brak dyscypliny i organizacji. Mogą mieć również problem podczas konfliktów, ponieważ ludzie będą bardziej zaangażowani emocjonalnie w daną sytuację.

4. Zarządzanie wizjonerskie

Przywódcy, którzy wykorzystują ten styl zarządzania, motywują swoich pracowników, przedstawiając im przejrzystą i ekscytującą wizję. Poza tym pomagają każdej osobie dojrzeć jej rolę w tej wizji. Główna zaleta tego stylu zarządzania to fakt, że każdy ma jasny obraz celu końcowego. Poza tym każdy czuje się bardziej zmotywowany.

Obecnie ten styl zarządzania cieszy się największą popularnością.

Style zarządzania w pracy

5. Zarządzanie procesowe

Rola przywódcy procesowego polega na ustaleniu sposobu działania i pilnowaniu, aby każdy się do niego stosował. Przywódcza chce dawać wszystkim innym przykład. Zazwyczaj są to menadżerowie i szefowie, który czują, że grają pierwsze skrzypce w projekcie.

Problem związany z tym stylem zarządzania to fakt, że nie pozwala zespołowi zaproponować niczego nowego, co nie stanowi jedynie imitacji zachowań przywódcy.

Ten rodzaj zarządzania jest skuteczny zwłaszcza wtedy, gdy przywódca jest ekspertem w swojej dziedzinie. W rezultacie pozostali członkowie zespołu muszą postrzegać projekt jako możliwość uczenia się.

6. Zarządzanie trenerskie (coachingowe)

Ostatni rodzaj zarządzania bazuje na pomaganiu członkom zespołu w poznaniu ich mocnych i słabych stron. Następnie coach pomoże każdej osobie rozwinąć się zgodnie ze swoim całkowitym potencjałem. W tym stylu zakłada się, że dobry pracownik będzie miał o wiele więcej do zaoferowania niż taki, który nie osiągnął pełni swojego potencjału.

Każdy ze stylów zarządzania Daniela Golemana ma swoje wady i zalety. Właśnie dlatego należy dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację i wybrać taki, który sprawdzi się najlepiej w danych okolicznościach.

Rozwijanie umiejętności zarządzanie przydaje się nie tylko menadżerom i szefom, ale również każdemu, kto musi pracować w zespole, aby osiągnąć określony cel.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.