Motywacja w pracy - trzy najważniejsze teorie na jej temat

Odpowiednia motywacja w miejscu pracy może zdziałać cuda i znacznie podnieść produktywność. Dowiedz się z poniższego artykułu jakie są główne teorie dotyczące motywacji w pracy.
Motywacja w pracy - trzy najważniejsze teorie na jej temat

Ostatnia aktualizacja: 05 października, 2019

Motywacja w pracy jest elementem, który sprawia, że jesteśmy bardziej wydajni i chętniej wykonujemy powierzone nam zadania. Praca bez motywacji może stać się udręką, ponieważ w pracy spędzamy znaczną część dorosłego życia. Dlatego też ważne jest, aby za tym, co robimy, stało coś więcej niż jedynie konieczność zarobienia pieniędzy i poczucie przymusu.

Praca to nie tylko sposób na wzbogacenie się. Jest ona ważnym elementem składającym się na poczucie satysfakcji z życia. Motywacja w pracy pozwala bardziej cieszyć się tym, co robimy. To z kolei przyczynia się do większego ogólnego zadowolenia z życia.

Warto pamiętać, że zmotywowany pracownik nie tylko lepiej się czuje, ale również lepiej służy potrzebom firmy. Warto zatem przyjrzeć się zagadnieniu motywacji i sprawdzić, czy twoje miejsce pracy spełnia przynajmniej niektóre z poniżej opisanych wymogów.

Czym jest motywacja w pracy?

Motywacja w pracy jest impulsem lub wewnętrzną siłą, która skłania do dobrowolnego wykonywania zadań poprzez wykorzystanie umysłowych i fizycznych zasobów. Zadanie to ma nam pomóc zbliżyć się do wyznaczonego celu.

Uśmiechnięta kobieta w pracy

Im bardziej zmotywowany jest pracownik, tym lepiej będzie wykonywał powierzone mu zadania. To z kolei ma pozytywny wpływ na poziom produktywności danej osoby oraz jego lepszej samooceny na polu zawodowym. W zmotywowanym zespole rodzi się również potrzeba zdrowej konkurencji, a pracownicy czuja się bardziej spełnieni zawodowo.

1. John Stacy Adams i teoria sprawiedliwości

Według Johna Stacy Adamsa, motywacja w pracy zależy od tego, jak pracownik ocenia wyznaczone mu zadanie. Co więcej, na jego poziom wydajności i sumienności wpływa to, jak jego zadania wyglądają w porównaniu z zadaniami powierzonymi innym pracownikom. Ważną rolę odgrywa również zapłata, jaką dana osoba otrzymuje za swoją pracę.

W zależności od tego, jak wypada wspomniane porównanie, pracownik będzie czuł wyższy lub niższy poziom motywacji. Im lepsza rekompensata, tym więcej wysiłku pracownik włoży w swoje zadanie. Jeśli natomiast dana osoba postrzega rekompensatę jako mało wartościową, pracownik czuje się niedoceniony. W związku z tym spada jego poziom motywacji, a z czasem nawet postanawia on z danej pracy zrezygnować.

Podsumowując, według Adamsa motywacja w pracy wypływa ze sprawiedliwego traktowania pracowników i z ich poczucia spełnienia na polu zawodowym. Jest to bardzo ważna informacja dla pracodawców i przypomnienie, że należy doceniać i odpowiednio nagradzać pracowników.

“Znajdź pracę, którą kochasz, a do końca życia nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia więcej.”

-Konfucjusz-

2. Teoria higieny motywacji według Herzberga

Teoria Herzberga mówi o tym, jak ważna jest świadomość pracownika na temat tego, co daje mu spełnienie w pracy i jakie są jego zawodowe cele. Dzięki temu jest on w stanie zauważyć obszary pracy, które nie dają mu odpowiedniej satysfakcji.

Praca zespołowa nad projektem

Frederick Herzberg określił czynniki, które sprawiają, że praca jest higieniczna pod kątem mentalnym. Czynniki te jednak nie decydują o poziomie motywacji. Są to: pensja, relacja ze współpracownikami, stabilność i nadzór.

Z kolei motywacja w pracy zależy według Herzberga od możliwości awansu, zakresu odpowiedzialności, szansy rozwoju itp. Te właśnie elementy dają poczucie satysfakcji, a tym samym motywują pracowników do większego wysiłku.

3. David McClelland i teoria potrzeb, a motywacja w pracy

David McClelland porównał działania szefów różnorodnych firm, a na podstawie przeprowadzonych badań stworzył teorię potrzeb, która mówi o tym, z czego się rodzi motywacja w miejscu pracy. Według McClellanda, aby pracownik był zmotywowany, muszą zostać spełnione określone potrzeby.

Wymienił on takie czynniki, jak: potrzeba osiągnięć, która może być spełniona dzięki zwiększeniu wydajności, potrzeba równowagi pomiędzy władzą, uznaniem, wyzwaniami i sukcesem, oraz potrzeba przynależności do grupy i tworzenia relacji ze współpracownikami.

Bez względu na to, czy jesteś pracownikiem, czy szefem, świadomość czynników, jakie wpływają na poziom motywacji w pracy jest niezwykle pomocna. Dzięki tej wiedzy możesz poprawić własny poziom zadowolenia z pracy lub wprowadzić konieczne zmiany w swoim zespole, aby zwiększyć produktywność w firmie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Huilcapi-Masacon, M.R., Castro-López, G.A. y Jácome-Lara, G.A. (2017). Motivación: las teorías y su relación en el ámbito empresarial. Revista Científica Dominio de las Ciencias, 3 (2): pp. 311 – 333.
  • Rivas, M.E. y López, M. (2012). Psicología Social y de las Organizaciones. Manual CEDE de Preparación PIR, 11. CEDE: Madrid.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.