Siła słabych więzi

Przy słabych więziach jest mało interakcji i emocjonalnej intymności. Oferują jednak bogatsze i bardziej heterogeniczne perspektywy i możliwości niż te, które może zapewnić najbliższy krąg przyjaciół.
Siła słabych więzi
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia, 2023

Twoje relacje społeczne są jednym z Twoich najcenniejszych zasobów. Ludzie, z którymi się zadajesz, zapewniają Ci więź, sympatię, wsparcie i bezpieczeństwo. Co więcej, bycie blisko z innymi pomaga chronić zdrowie psychiczne i fizyczne. Co jednak z dalszymi znajomymi? Czy siła słabych więzi również może nas wzmocnić?

Mówiąc o swoim kręgu znajomych, prawdopodobnie myślisz o swoim partnerze, rodzinie lub najbliższych przyjaciołach. Ale czy wiesz, że ludzie, z którymi wcale nie jesteś tak blisko, mogą otworzyć przed Tobą większe możliwości życiowe? W poniższym artykule zastanowimy się, jak mocna jest siła słabych więzi.

Niektóre osoby są naturalnie ekstrawertyczne, otwarte i komunikatywne. Mogą mieć kontakt ze wszystkimi rodzajami ludzi i we wszystkich rodzajach środowisk. Dzięki temu mają zwykle dużą liczbę relacji. Z drugiej strony są tacy, którzy cenią i traktują jako priorytet głębokie i znaczące relacje, z dużą więzią emocjonalną.

Żadna opcja nie jest lepsza od drugiej i niezależnie od tego, jaką masz osobowość, wraz z wyborami, których dokonujesz, jest ona w porządku. Możliwe jest jednak, że ludzie ekstrawertyczni rodzaju mają pewną przewagę. Poniżej wyjaśnimy dlaczego.

Przyjaciele rozmawiają na ulicy

Relacje o słabej więzi charakteryzują się rzadkim kontaktem i niskim zaangażowaniem emocjonalnym.

Słabsze więzi społeczne

Teoria słabych więzi została zaproponowana przez amerykańskiego socjologa Marka Granovettera w 1973 roku. Za pomocą tego modelu autor zamierzał wyjaśnić, w jaki sposób interakcje na poziomie mikro (między jednostkami) są powiązane z wzorcami na poziomie makro (w społeczeństwach). Wskazał, że słabe więzi mogą być głównym nośnikiem tego powiązania. Czym jednak właściwie jest “słaba” relacja?

Jeśli przyjrzysz się swoim osobistym związkom i kontaktom, zdasz sobie sprawę, że nie wszystkie są takie same. Różnią się one na kilka sposobów.

  • Ilość czasu, jaki pochłania relacja. Ile czasu poświęcasz na przebywanie z daną osobą i nawiązywanie z nią relacji.
  • Intensywność emocjonalna. Stopień wzajemnego osobistego zaangażowania. Na przykład uczucia, które łączą Cię z najlepszym przyjacielem, są o wiele bardziej intensywne niż uczucia wobec kolegi z pracy.
  • Intymność lub wzajemne zaufanie. Jest ono zbudowane w oparciu o otwieranie się w stosunku do drugiej osoby. Innymi słowy, zależy od tego, czym dzielisz się z tą jednostką i jak blisko się z nią czujesz. Ponadto, istotne jest również, czy jesteś wystarczająco bezpieczny, aby pokazać jej swoją wrażliwość.
  • Wzajemne usługi. Ile wspólnie wnosicie do relacji, na poziomie materialnym lub niematerialnym. Przysługi, wsparcie emocjonalne, towarzyszenie sobie nawzajem, pomoc lub wszelkiego rodzaju wskazówki pokazują, jak ważna jest dla Ciebie Twoja relacja.

Zatem słabe więzi można zdefiniować jako te, w których cechy te są na niskim poziomie. Istnieje między Wami związek, ale interakcja nie jest szczególnie częsta, głęboka ani znacząca, a zaangażowanie emocjonalne jest minimalne. W tej kategorii znajdziemy znajomych, sąsiadów, kolegów i niezbyt bliskich przyjaciół.

Siła słabych więzi popycha Cię do przodu

Możesz oczekiwać, że to najbliżsi zaoferują Ci największe wsparcie, ponieważ zakładasz, że byliby do tego bardziej skłonni niż ci, z którymi jesteś mniej związany. Jednak teoria słabych więzi sugeruje, że im silniejsza więź między dwojgiem ludzi, tym bardziej prawdopodobne jest, że ich sieci przyjaźni pokrywają się.

Innymi słowy, ich najbliżsi będą prawdopodobnie również blisko ze sobą powiązani. Nie jest tak tylko dlatego, że należą do tej samej grupy przyjaciół lub rodziny. Nawet jeśli ich sobie przedstawiłeś, prawdopodobnie rozwinie się między nimi powinowactwo i powstanie więź. Tworzy to wspólną przestrzeń, której wszyscy jesteście częścią, ale która wyklucza osoby z zewnątrz.

Z drugiej strony, przy słabych więziach tak się nie dzieje. Na przykład jest znacznie mniej prawdopodobne, że kilku Twoich sąsiadów lub rówieśników pozna się ze sobą i połączy na głębokim poziomie. Ale to właśnie oni mogą połączyć Cię z innymi środowiskami, innymi niż te z Twojego najbliższego otoczenia, co może przynieść Ci różnego rodzaju korzyści.

Poszerzają perspektywę

Ludzie, z którymi tworzysz słabe więzi, są w stanie dostarczyć Ci nowych informacji i tym samym otworzyć Twój umysł. Wręcz przeciwnie, najbliżsi na ogół podzielają Twoje opinie, perspektywy i doświadczenia życiowe. Może to prowadzić do przyjęcia potwierdzającego podejścia, co oznacza, że interesujesz się i wchodzisz w interakcje tylko z tymi, którzy myślą tak jak Ty.

Twoi znajomi wnoszą w Twoje życie różne pomysły. Nie tylko swoje własne, ale także te pochodzące od innych osób z ich kręgów. Idee te odżywiają Cię i wzbogacają oraz pomagają zdobyć nowe perspektywy. Dlatego mogą pomóc Ci stać się bardziej empatycznym i tolerancyjnym człowiekiem.

Oferują mobilność i możliwości

Słabe więzi mają kluczowe znaczenie dla Twoich indywidualnych możliwości, niezależnie od tego, czy szukasz pracy, inwestorów dla swojej firmy, czy próbujesz sprzedać mieszkanie. Osoby znajdujące się najbliżej Ciebie często mogą być nośnikiem informacji, które chcesz przekazać, aby dotrzeć do większej liczby osób. Odpowiadają również za wysyłanie informacji poza Twój krąg znajomych, których możesz potrzebować.

Na przykład Twój sąsiad może polecić Ci firmę, która zatrudnia ludzi, o których nie wiedziałeś. Lub kolega może skontaktować Cię z inwestorem ze swojego kręgu znajomych, a daleki przyjaciel może znać kogoś, kto chciałby kupić Twoje mieszkanie. Gdybyś przebywał wyłącznie w swoim wewnętrznym kręgu towarzyskim, nigdy nie słyszałbyś o tych możliwościach.

Promują Twoją integrację ze społecznością

Poza płaszczyzną materialną nawiązywanie mniej bliskich relacji sprzyja również dobremu samopoczuciu i zdrowiu psychicznemu. Jako istota społeczna musisz być zintegrowany ze swoją społecznością i czuć, że jesteś jej częścią i że jesteś połączony z innymi.

Otwieranie się na sąsiadów i znajomych sprzyja poczuciu przynależności, celowości i współpracy. Jest to tak ważne, że może nawet zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą zachowań uzależniających.

Promują spójność społeczną

Siła słabych więzi jednoczy nas jako społeczeństwo. Bez nich bylibyśmy niczym więcej niż różnymi i odrębnymi grupami. Na przykład osoba zmieniająca pracę jest łącznikiem między dwoma środowiskami pracy (poprzednim i obecnym). W rezultacie może przekazywać pomysły i wiedzę, a ostatecznie ulepszać sektor, w którym pracuje.

W podobny sposób jesteś przekaźnikiem wiedzy i idei wśród różnych grup ludzi, których jesteś częścią. Możesz więc przyczynić się do promowania określonego ruchu społecznego lub zmiany ideologii. Nie doszłoby do tego, gdybyś pozostał zamknięty w swoim najbliższym kręgu.

rozmawiają dwie osoby
Słabe więzi sprzyjają spójności społecznej i integracji ze społecznością.

Pielęgnuj swoje słabe więzi

W świetle powyższego jasne jest, że słabe więzi są naprawdę silne i istotne, zarówno indywidualnie, jak i społecznie. Jeśli więc wahasz się przed otwarciem i dzieleniem się z innymi lub czujesz, że mniej głębokie i intensywne relacje nie są dla Ciebie ważne, pamiętaj o możliwościach, które mogą się pojawić, jeśli będziesz je odpowiednio pielęgnować.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.