Projekt Sny Gai - czy istnieje globalna świadomość?

Twórcą projektu Sny Gai jest Dean Radin, uczony nagradzany w dziedzinie fizyki, który zajmuje się też zjawiskami takimi jak przewidywanie przyszłości. Jego praca inspirowana jest koncepcjami Carla Junga.
Projekt Sny Gai - czy istnieje globalna świadomość?

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia, 2020

Dean Radin to kontrowersyjny uczony – wśród jego prac i polemik wyróżnia się projekt Sny Gai . Zarówno on jak i jego praca byli ostro krytykowani przez społeczność naukowców.

Jednak trudno uznać go za szarlatana, zwłaszcza, że szuka potwierdzenia swoich tez w doświadczeniach. Radin nie jest jednym z tych guru, którzy publikują bestsellerowe książki, by zarobić miliony na atrakcyjnych tezach bez poparcia.

Wręcz przeciwnie – badacz ten jest inżynierem elektrykiem wykształconym na uniwersytecie Massachusetts Amherst. Co więcej, uz yskał też dyplom inżyniera i zrobił doktorat z psychologii edukacyjnej na Uniwersytecie Illnois. 

Te wszystkie papiery nie są potwierdzeniem jego racji, ale ukazują osobę autentycznie zainteresowaną naukąProjekt Sny Gai to jedna z jego intelektualnych przygód.

“Sen to malutkie drzwi otwierające się na kosmos, którym była dusza przed pojawieniem się świadomości”.

-Carl Jung-

Dean Radin

Dorobek Deana Radina

Od prawie dwudziestu lat, Dean Radin bada zjawiska paranormalne i pozazmysłowe. Prawie wszystkie jego badania łączą dane – to metoda indukcyjna, chętnie stosowana przez naukowców.

Jednym z pierwszych badań cytowanych przez Radina jest ankieta przeprowadzona przez Uniwersytet Illnois wśród osób regularnie medytujących. Pytano je, czy kiedyś doświadczyły przewidywania przyszłości i podobnych zjawisk. 75 % badanych odpowiedziało na pytanie twierdząco.

To i inne badania dały początek książce Zjawiska nadprzyrodzone. Nauka, joga i dowody na istnienie zdolności paranormalnych wydanej w 2013 roku. Z czasem Radin połączył ten typ zjawisk z teorią mechaniki kwantowej i psychologią jungowską. Co więcej, uważa, że ten typ tematów powinien mieć miejsce w świecie akademickim.

Przed projektem Sny Gai

Przed projektem Sny Gai był inny – projekt globalnej świadomości. Ten został rozpoczęty w 1998 roku i, według jego strony internetowej, jego celem było “sprawdzenie czy struktura połączonej świadomości może być mierzalna i znaleźć potwierdzenie naukowe”. 

Podstawą badania było pytanie osób medytujących o ich wizje i doświadczenia przewidywania przyszłości. Następnie porównywano odpowiedzi i szukano cech wspólnych – te pozwalały na opracowanie przepowiedni na temat przyszłych wydarzeń w historii ludzkości. Podobno przewidziano atak terrorystyczny z 11 września i inne podobne wydarzenia.

Koncepcja bazuje na teorii “zbiorowej nieświadomości” Carla JungaZdaniem autorów projektu, obrazy senne nie tylko dostarczają informacji o nieświadomości jednostki, ale także są w stanie antycypować zbiorową rzeczywistość.

Marzenia senne

Zbiorowa nieświadomość i projekt Deana Radina

Projekt Sny Gai to eksperyment, w ramach którego każdy może podzielić się swoimi snami na stronie internetowej. Narzędzia informatyczne porównują treści i szukają cech wspólnych. Dean Radin uważa, że cechy te odpowiadają “zbiorowej nieświadomości” i mogą służyć przewidywaniu przyszłych wydarzeń.

Nie jest jednak łatwo ustalić do jakiego stopnia badanie to bazuje na ideach Junga. Psychoanalityk ten był bowiem dość ekscentryczny – jego badania nad mitologią zachęciły go do sięgania po Tarota i uwzględniania układu planet przy pracy z pacjentami. Dorobek  Junga pełen jest aluzji tego typu.

Projekt Sny Gai może wprawdzie budzić wątpliwości, ale z pewnością bazuje na interesujących założeniach.

Co więcej, udowadnia, że ludzie są podobni – czy to na Sumatrze, czy na Islandii. Pragnienia, lęki i oczekiwania w zglobalizowanym świecie powtarzają się, niezależnie od różnic kulturowych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • McTaggart, L. (2017). El campo. EDITORIAL SIRIO SA.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.