Elastyczne kraje: czy wiesz, gdzie żyje się najlepiej?

Elastyczne kraje: czy wiesz, gdzie żyje się najlepiej?
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Najnowsze wyniki badań ujawniły najbardziej elastyczne kraje na świecie. Można powiedzieć, że bez względu na to, skąd jesteś, jesteś sobą. Jednak jasne jest, że istnieją pewne „składniki”, które pomagają nam rozwijać się w mniejszym lub większym stopniu. Składniki te tworzą społeczeństwo i kulturę. Na tych fundamentach powstają mniej lub bardziej elastyczne kraje.

„Ten, kto ma po co żyć, może znieść prawie wszystko.”

Fryderyk Nietzsche

Czym jest elastyczność?

Elastyczność to zdolność przystosowania się do niekorzystnych okoliczności. Wysoki poziom bezpieczeństwa oznacza większą zdolność do przezwyciężenia złożonej sytuacji, albo ze względu na charakter (dziedziczenie), albo zasoby (wyuczone).

Osoba elastyczna w tym znaczeniu potrafi dobrze radzić sobie ze stresem. Z kolei często wykazuje samoocenę i silną zdolność do tego, by nie denerwować się w stresujących sytuacjach.

Tak więc elastyczność to bardzo pozytywna cecha. Umożliwia jednostce czerpanie korzyści z negatywnych doświadczeń w celu wzmocnienia jej zdolności. Przejście przez złożone doświadczenia daje ludziom wiele wiedzy, która w przyszłości może okazać się przydatna.

Kwiat rośnie w pęknięciu w chodniku

Studiując elastyczne kraje

We wspomnianym na początku badaniu jako odniesienie wykorzystano Globalny wskaźnik elastyczności. Ten indeks ocenia dziewięć czynników pogrupowanych w trzy kategorie. Określa ​​zdolność kraju do działania w celu wyjścia z kryzysu. Pytania dotyczą takich elementów jak klęski żywiołowe, infrastruktura narodowa, stabilność polityczna, wartości i poziom korupcji.

Oceniane jest także zachowanie w obliczu zmian. Innymi słowy, indeks skupia się na analizie takich elementów, jak postawa wobec sytuacji krytycznych, wzloty i upadki emocjonalne, zdolność do ufania innym ludziom, tolerancja na krytykę i zdolność do przezwyciężenia problemów.

Poznaj najbardziej elastyczne kraje na świecie

Musimy pamiętać, że ten test został przeprowadzony w kontekście biznesowym, ale wiele mówi o mieszkańcach każdego kraju. Tym samym, od tego, jacy są mieszkańcy danego kraju, może zależeć decyzja międzynarodowej firmy, czy prowadzić działalność w tym kraju, czy też nie.

Szwajcaria

Według wyników tego badania najbardziej elastyczny kraj na świecie to Szwajcaria. Kraj ten ma wysokie zaufanie do swojej gospodarki, niewielkie obawy przed klęskami żywiołowymi i bardzo wysoki łańcuch zaopatrzenia.

Badanie wykazało także, że Szwajcaria szczyci się świetną punktualnością w odniesieniu do pociągów i transportu publicznego. Ponadto, okazuje dużą siłę w obliczu międzynarodowych kryzysów.

Elastyczne kraje - Szwajcaria

Norwegia – elastyczne kraje

Norwegia zajęła drugie miejsce. Chociaż nie ma tak wysokiego poziomu zaufania w kwestii gospodarki i zaopatrzenia jak Szwajcaria, cechuje się ogromnym zaufaniem i spokojem, jeśli chodzi o reagowanie na klęski żywiołowe.

Irlandia

Irlandia zajmuje trzecie miejsce. Jej mieszkańcy wykazują dużą zdolność reagowania na klęski żywiołowe, ale nieco gorzej radzą sobie w obliczu problemów gospodarczych lub z zaopatrzeniem.

Elastyczne kraje - Irlandia

Elastyczne kraje – inne interesujące dane

Dalsze miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują: Niemcy, Luksemburg, Holandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Dania.

Z kolei na przykład Hiszpania zajmuje 25 miejsce na liście. Chociaż na początku może się to wydawać niskim miejscem, nie jest to zły wynik, biorąc pod uwagę, że przeanalizowano ponad 100 krajów. Hiszpania przejawia interesującą średnią dotyczącą reakcji wobec problemów gospodarczych i klęsk żywiołowych. Punktację obniżył poziom korupcji w tym kraju i pewna postawa defetystyczna.

Być może zainteresuje Cię także: Problemy – stawiasz im czoła, czy ich unikasz?

Najmniej elastycznym krajem wśród przebadanych okazała się Wenezuela. Jej podatność na klęski żywiołowe i wysoki stopień korupcji przyniosły jej ostatnie miejsce. Kazachstan i Republika Dominikańska uzupełniają ostatnie trzy miejsca.

Wszystkie aspekty tego rankingu koncentrują się na gospodarce i prowadzeniu biznesu w najbardziej elastycznych krajach świata. Czy zgadzasz się z wynikami?

„Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania”.

-Ernest Hemingway-


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.