Blocking, czyli uporczywe nękanie ze strony sąsiadów

Blocking, czyli uporczywe nękanie ze strony sąsiadów
Alicia Escaño Hidalgo

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Alicia Escaño Hidalgo.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Blocking to prześladowanie w sąsiedztwie, które utrzymuje się przez długi czas i może mieć poważne konsekwencje psychologiczne dla ofiary.

Termin „nękanie” pojawia się w różnych obszarach życia codziennego. Młodsze dzieci cierpią z powodu zastraszania lub “bullyingu” w szkole. W domach może mieć miejsce nękanie wśród członków rodziny. Nawet w miejscu pracy czasami możemy spotkać się z „mobbingiem”.

Jak możemy zauważyć wrogość i agresywne nastawienie lub przemoc są na porządku dziennym. W naszym sąsiedztwie może również występować nękanie określane jako blocking.

Blocking to znęcanie się na innej osobie mieszkającej w tym samym bloku lub sąsiedztwie przez jednego lub więcej sąsiadów. To prześladowanie nie ogranicza się tylko do problemów związanych z życiem we wspólnocie, ale jest prawdziwym, powtarzającym się prześladowaniem.

Zmartwiona kobieta
Ofiara zacznie odczuwać typowe konsekwencje psychologiczne, które zwykle można zaobserwować u większości ofiar przemocy. Niektóre z objawów to niska samoocena, ciągły lęk i niepokój, poczucie beznadziejności, objawy depresyjne, a nawet myśli samobójcze.

Obecnie prześladowanie lub blocking są ujęte w art. 172 kodeksu karnego, więc są one przestępstwem.

Blocking i jego fazy

Blocking składa się z kilku różnych faz. Najlepszym wyjściem jest zgłosić nasz przypadek na policji, gdy tylko zauważymy jakiekolwiek ślady nękania. W żadnym razie nie powinniśmy czekać, aż sprawa się pogorszy.

  • Faza konfliktu. Ogólnie rzecz biorąc nękanie w sąsiedztwie pojawia się w wyniku nierozwiązanego w przeszłości problemu we wspólnocie. Na przykład: sąsiad ma psa, który szczeka przez cały dzień i to szczekanie denerwują innego sąsiada.
  • Początek nękania. Sąsiad lub sąsiedzi zaangażowani w konflikt zaczynają stosować strategie nękania. Na przykład: ignorowanie drugiej osoby, gdy wchodzi do windy, a nawet ciche komentowanie. W tym momencie zarówno ofiara, jak i sąsiedzi często zaprzeczają nękaniu. To zaprzeczenie oznacza unikanie rzeczywistości, która – jeśli nie zadziałamy na czas – spowoduje wzrost wrogości i nękania.
  • Interwencja zewnętrzna. Sytuacja jest podawana do wiadomości publicznej i różne organizacje zewnętrzne zaczynają interweniować w celu rozwiązania problemu.
  • Marginalizacja, ucieczka lub wykluczenie. W tym ostatnim punkcie ofiara może czuć się zobowiązana do opuszczenia miejsca zamieszkania, wystawienia mieszkania na sprzedaż, itp. Jeśli nie może tego zrobić czasami musi się ukrywać, aby nie spotkać na swojej drodze sąsiada. Wybiera schody zamiast windy, aby nie wpaść tam lub na korytarzu na któregoś z sąsiadów, itp. W dłuższej perspektywie prowadzi to do całkowitego wyczerpania ofiary, która nie może czuć się swobodnie nawet we własnym domu.

Co możemy zrobić na poziomie psychologicznym?

Bardzo ważne jest, aby zarówno ofiarę, jak i samego prześladowcę poddać odpowiedniej terapii. Z tego punktu widzenia niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia w zakresie komunikacji i asertywności.

Idealnym wyjściem jest być w stanie interweniować, gdy nękanie nabiera kształtu, już w pierwszej fazie konfliktu. W tym momencie, gdy dochodzi do głównego konfliktu, ofiara i prześladowca muszą nauczyć się komunikacji opartej na szacunku i empatii.

Jeśli na przykład jeden sąsiad ma psa, który szczeka przez cały dzień, a drugi sąsiad narzeka ważne jest, aby oboje mogli osiągnąć kompromis i porozumienie. Sąsiad, który ma psa może najpierw przeprosić, postarać się, aby nie doszło więcej do takich sytuacji lub nauczyć się tresury psa, aby nie szczekał (tresura zwierzęcia, niezostawianie go samego, zapewnienie odpowiednich zabawek, aby zwierzę się nie nudziło).

Kłótnia sąsiadów
Z drugiej strony sąsiad, który narzeka, i jeśli konflikt nie zostanie rozwiązany prawdopodobnie ucieknie się do nękania, musi być bardziej elastyczny. I zrozumieć, że są sąsiedzi, którzy mają zwierzęta domowe i nie mogą oddać ich do schroniska, ponieważ niektórym osobom przeszkadza hałas. Jeśli nie jest to coś przesadzonego powinien być w stanie tolerować hałas.

Wyjście z sytuacji?

Jeżeli uda się dojść do porozumienia poprzez większą elastyczność i tolerancję z jednej strony i szukanie rozwiązań z drugiej bardzo prawdopodobne jest, że nękanie w ogóle się nie pojawi i zakończy się w fazie konfliktu. Jeśli jednak przejdziemy bezpośrednio do defensywy najprawdopodobniej blocking będzie rósł w siłę i skończy się znacznie gorzej niż się zaczął.

Kiedy nękanie jest już w toku konieczne jest, aby ofiara oddała się w ręce psychologa, aby pomógł jej wzmocnić pewność siebie i pracować na i poczuciem własnej wartości. Psycholog prawdopodobnie doradzi, aby ignorować zachowanie sąsiadów, nie wchodzić w dyskusje, a przede wszystkim nie reagować na zniewagi i upokorzenia.

Oczywiście jeśli są one ograniczone tylko do czegoś słownego. Oczywiście w przypadku fizycznego nadużycia należy zgłosić je na policję. Brak reakcji ze strony ofiary może spowodować, że agresor się znudzi. 

Jeśli żadne z tych działań nie przynoszą efektu i blocking kontynuuje można rozważyć opcję zmiany miejsca zamieszkania. Chociaż powinno to być ostatecznością. W nowym miejscu zamieszkania ważne jest, aby ofiara nie znalazła się znowu w takiej samej sytuacji.

Powinna przedstawić się wszystkim sąsiadom, uprzedzić, że ​​ma psa, po południu gra na pianinie, ma dziecko, które płacze w nocy itp. Tak, aby nowi sąsiedzi w pewien sposób wiedzieli, co ich czeka.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.