Thumb Author Josberth Johan Benitez Colmenares

Josberth Johan Benitez Colmenares

Pedagog


Uzyskałdyplomzjęzykahiszpańskiegoiliteratury.Jestwykładowcąnapoziomieszkolnictwawyższegowokresieprzejściowym.Maponadpięcioletniąhistoriępisaniaartykułównatematzdrowia,sportu,bieżącychwydarzeń,technologii,gierwideoistylużycia.Zapalonyczytelnikimiłośnikfilozofii.

O autorze

Uzyskał dyplom z edukacji w języku hiszpańskim i literaturze na Universidad de Los Andes (Wenezuela) z wyróżnieniem magna cum laude (2019). Jest profesorem tymczasowym na Wydziale Nauk Społecznych Narodowego Eksperymentalnego Uniwersytetu Táchira w Wenezueli w obszarze Języka i Komunikacji.

Autor treści z pięcioletnim doświadczeniem, trzy z nich dla hiszpańskiej agencji content marketingowej LinkContentPRO. Specjalista w różnych tematach, z naciskiem na pisanie artykułów o zdrowiu, sporcie i stylu życia. Pasjonuje się bieganiem, zdrową dietą, czytaniem i filozofią.


Ostatnie artykuły