Aaron Beck: 8 wspaniałych cytatów

Aaron Beck: 8 wspaniałych cytatów
Sara Clemente

Napisane i zweryfikowane przez psycholog i dziennikarz Sara Clemente.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Aaron Beck wygłosił wiele inspirujących myśli na temat zaburzeń poznawczych i objawów psychotycznych zgodnych z nastrojem. Brał również pod uwagę ich wpływ na funkcjonowanie mózgu i zaburzenia osobowości.

W latach 60. ten psychiatra i amerykański profesor dokonał jednego z najbardziej znaczących odkryć, które ukształtowały bieżącą psychoterapię. Aaron Beck przyczynił się do ukształtowania terapii poznawczej lub terapii poznawczo-behawioralnej (CBT).

Co ciekawe, Aaron Beck to jedyny psychiatra, który publikował artykuły zarówno dla Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jak i Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. W rzeczywistości to ostatnie uważa go za jednego z 5 najbardziej wpływowych psychoterapeutów wszech czasów.

Aaron Beck niejednokrotnie mówił o ukierunkowanej i dokładnej restrukturyzacji naszych modeli poznawczych. Podkreślał, że pozwala ona cieszyć się lepszym zdrowiem psychicznym i lepszą równowagą emocjonalną. Ta zmiana oznacza, że ​​możemy wykształcić cechy, których potrzebujemy, aby rozwijać się i przetrwać, przezwyciężyć problemy i uczyć się od naszych bliskich.

Ból zadaje interpretacja, a nie sam fakt

„Terapia poznawcza ma na celu złagodzenie psychologicznego napięcia poprzez korygowanie nieporozumień. Poprawiając błędne przekonania, możemy przerwać nadmierne reakcje”.

Aaron Beck uważał, że ludzie najbardziej cierpią nie z powodu tego, co ich spotyka, ale interpretacji tych wydarzeń. Z tego punktu widzenia większość naszego cierpienia zależy od znaczenia i ważności, jakie nadajemy temu, co nam się przydarza. Nie od tego, co faktycznie nam się przytrafia.

Kobieta interpretuje myśli

Według tego profesora ​​psychoterapeuci powinni pomóc pacjentowi zidentyfikować jego zniekształcone przekonania, aby mógł je zmodyfikować. Celem jest zrozumienie stosowanych przez pacjenta modeli kognitywnych, aby można było je zmodyfikować i w ostateczności usunąć sztywność przekonań. Ta restrukturyzacja poznawcza pozwala na zmianę interpretacji i oceny tego, co dzieje się na poziomie subiektywnym.

Aaron Beck i jego teoria dotycząca par

Sposób, w jaki interpretujemy rzeczywistość wpływa na każdą dziedzinę naszego życia. Nasze myśli przeszkadzają w utrzymywaniu zdrowych relacji i wpływają na związek, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i obustronnym.

„Małżonkowie muszą współpracować, iść na kompromis i podążać przed siebie, podejmując solidarne decyzje”.

Jego książka Miłość nie wystarczy: Jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeńskie zawiera wskazówki, jak instruować pary w sferze poznawczej, aby mogły identyfikować i przekształcać te modele.

„Istnieją określone cechy, takie jak zaangażowanie, wrażliwość, hojność, szacunek, lojalność, odpowiedzialność, niezawodność. Wszystkie są niezbędne dla stworzenia i utrzymania szczęśliwego związku”.

W tym przypadku celem jest próba zidentyfikowania szkodliwych wzorców i szukania alternatyw, którymi można je zastąpić. Tylko mając tego świadomość, para może się rozwijać i prawidłowo prosperować. Oto jeden z cytatów Aarona Becka, który najlepiej tłumaczy to zagadnienie:

„Chociaż miłość jest silnym bodźcem dla męża i żony, by zapewniać sobie wzajemną pomoc, wspierać się nawzajem, dawać sobie nawzajem szczęście i stworzyć rodzinę, nie jest ona sama w sobie istotą związku, ponieważ nie dostarcza osobistych cech i uzdolnień, które są niezbędne do utrzymania związku małżeńskiego i jego rozwoju”.

Aaron Beck o depresji

Jako dziecko Aaron Beck cierpiał z powodu silnych obaw, którym musiał stawić czoła. Wiele lat później to poznawcze podejście do problemów zainspirowało go do opracowania teorii terapeutycznej. W rzeczywistości skupił się głównie na depresji.

„Jeśli nasze myślenie zostaje złapane w pułapkę zniekształconych symbolicznych znaczeń, nielogicznego rozumowania i błędnych interpretacji, stajemy się w rzeczywistości ślepi i głusi”.

Uważał, że objawy depresji zaczynają się wraz z aktywacją negatywnych schematów poznawczych i późniejszych zniekształceń. Analizował depresję tak dogłębnie i był tak elokwentny w opisywaniu jej, że jedno z narzędzi najczęściej używanych do pomiaru zaawansowania depresji nosi jego imię: Beck Depression Inventory (BDI).

Jak łatwo się domyślić, był to bardzo ważny wkład w świat psychiatrii i psychologii. Stało się to jedną z najpotężniejszych alternatyw dla psychoanalitycznej konceptualizacji depresji.

Depresja

Wpływ koncepcji Becka na inne zaburzenia

Beck badał skuteczność swojej terapii poznawczej także w odniesieniu do wielu innych problemów, takich jak lęk, narkomania i zaburzenia osobowości. Oto kolejny cytat, który ułatwia zrozumienie jego podejścia:

„Jeśli chodzi o nadużywanie substancji, podejście kognitywne pomaga ludziom radzić sobie z problemami, które prowadzą do emocjonalnej rozpaczy, a także uzyskać szerszą perspektywę na uzależnienie od narkotyków dla przyjemności i/lub ulgi w dyskomforcie”.

Jeśli chodzi o schizofrenię, Aaron Beck zasugerował, że dysfunkcje tych pacjentów są po prostu ich słabymi punktami. Wskazał, że zadaniem profesjonalisty jest opracowanie bardziej realistycznych alternatyw dla przekonań, urojeń i halucynacji osób cierpiących na schizofrenię.

Punkt wyjścia dla osobistej transformacji

„Na powierzchni jest więcej niż to, co widzą nasze oczy.”

Model Becka można traktować jako podstawę do promowania wielkich osobistych zmian. To prawda, że nie możemy wybrać kontekstu ani wydarzeń, które mają nam się przydarzyć. Ale możemy świadomie interweniować w interpretację, którą tworzymy odnośnie rzeczy, które nam się przytrafiają. Możemy również zastosować to do rzeczy, które czasami nam szkodzą.

Szczęśliwy człowiek

Możemy wybrać, jaką część pewnych faktów internalizować. Możemy skupić się na pozytywnym lub negatywnym wydźwięku danego wydarzenia.

Wszystko to zależy od tego, jak nasz umysł przetwarza rzeczy. Możemy również wybrać sposób działania. To jest nasza odpowiedź. Wszystkie te zwroty Aarona Becka mają pełne nadziei podteksty.

Często nie możemy znaleźć alternatywnego, pełnego nadziei punktu widzenia, aby zrozumieć, co się z nami dzieje. Nie zdajemy sobie sprawy, że mając świadomość tego, jak interpretujemy rzeczy, możemy zmienić intensywność naszego cierpienia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1987). Beck depression inventory. New York:: Harcourt Brace Jovanovich.
  • Beck, A. T. (2013). Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad. Desclee de brouwer.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.