Leczenie depresji - nowa teoria według Aarona Beck'a

Leczenie depresji - nowa teoria według Aarona Beck'a

Ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2017

Leczenie depresji. Aaron Beck, psycholog znany z nowej koncepcji dotyczącej leczenia i traktowania osób znajdujących się w objęciach depresji opublikował nie tak dawno artykuł w czasopiśmie Kliniczna Nauka Psychologiczna.

Aktualizuje w nim swą teorię dotyczącą leczenia depresji. Artykuł zatytułowany jest: “Unified Model of Depression: Integrating Clinical, Cognitive, Biological, and Evolutionary Perspectives” i dotyczy sposobów leczenia depresji.

Przeczytaj również podobny artykuł: Depresja: najbardziej skuteczna metoda leczenia

We wspomnianej teorii Aaron Beck i Keith Bredemeier – obaj są profesorami na Uniwersytecie w Pensylwanii – starają się połączyć odkrycia z kilku dziedzin. Odkrycia z zakresu dziedzin klinicznej, poznawczej, biologicznej i ewolucyjnej łączy się w jedną strategię. Ma to zapewnić skuteczniejsze całościowe traktowanie depresji.

Wszystko to stwarza nowy obraz, który łączy się z leczeniem objawowym i rozpoznaniem naturalnego rytmu choroby i predyspozycji danej osoby do możliwości przeprowadzenia sprawnego leczenia.

Wszystkie odkrycia dotyczące depresji można połączyć w celu uzyskania całościowego obrazu choroby i poznania jej w sensie ogólnym

Przeczytaj również podobny artykuł: Antydepresyjny umysł – o co w nim chodzi?

Mózg - połączenia nerwowe

Nowa teoria leczenia depresji

Nowa teoria oparta została na przesłance, że powstawanie depresji uwarunkowane jest utratą przez człowieka podstawowych zasobów ludzkich, które pozwalają ustabilizować podstawowe potrzeby, jakie posiada człowiek w sensie indywidualnym.

Przeczytaj również podobny artykuł: Depresja? Te cytaty pozwolą Ci się z nią uporać!

Oznacza to, że na przykład utrata (niekoniecznie poprzez śmierć) bliskiej osoby, partnera czy przyjaciela zdecydowanie podwyższa ryzyko występowania depresji. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które również z innych powodów znajdują się w grupie ryzyka występowania choroby.

Po tym, jak następuje wspomniana utrata bliskiej osoby, spodziewać się można obniżenia aktywności fizjologicznej i zmiany kierunków poznawczych. To z kolei w połączeniu sprawia, że dana osoba znajduje się w grupie ryzyka występowania depresji.

Negatywna triada poznawcza

Pojawia się coraz to bardziej negatywny sposób myślenia. Negatywne postrzeganie samego siebie, otaczającego nas świata, a także przyszłości. Ogólnie proces ten znany jest jako negatywna triada poznawcza.

Przeczytaj również podobny artykuł: Depresja czyli choroba naszych dusz

Taki sposób myślenia pozwala uwolnić negatywne emocje, takie jak smutek, anhedonia, a także poczucie winy. Wszystkie wspomniane uczucia są charakterystyczne dla depresji, podobnie zresztą jak reakcje fizjologiczne im towarzyszące, takie jak zauważalne wycofanie i etapy bezczynności.

Zwłaszcza ten drugi objaw – wyraźnie obniżony poziom aktywności – w przypadku straty znajduje swoje uzasadnienie. Powstaje w wyniku procesu, który ma na celu zabezpieczenie rezerw energii na wypadek kolejnych trudnych do przetrwania wydarzeń.

Tak więc obniżenie aktywności i energii spełni w depresji swój określony cel, stanowi rodzaj ochrony. Z czasem ten tak zwany tryb depresyjny zaczyna jednak stanowić źródło energii dla pogłębiania negatywnego sposobu myślenia. To z kolei napędza kolejne straty i niepowodzenia.

Przeczytaj również podobny artykuł: Nasze myśli – czy powinny dotyczyć nas samych, czy też innych

To bardzo ważne, by prędzej czy później to błędne koło zostało przerwane za pomocą pozytywnych zdarzeń lub na skutek zmiany sytuacji życiowej osoby cierpiącej na tę wyniszczającą chorobę.

Czynniki zewnętrzne, takie jak wsparcie rodziny czy przyjaciół, poddanie się procesowi terapeutycznemu lub leczeniu farmakologicznemu stanowią podstawowe działania mające na celu przerwanie tego negatywnego kręgu zdarzeń.

Tabletki

Przeczytaj również podobny artykuł: Uczucia – definiuje je Twój sposób myślenia

W podsumowaniu swego artykułu Beck i Bredemeier wyrażają nadzieję, że takie całościowe spojrzenie na problem depresji okaże się niezastąpione w celu całościowego pojmowania choroby i lepszego dobierania możliwych sposobów terapii. Tak opracowany model może się również okazać bezcenny w jej profilaktyce.

Teoria integracyjna i poznawcza – różnice

Jeśli chodzi o różnice w obu teoriach autorstwa Beck’a, można zauważyć dwie istotne różnice. Pierwsza ma związek ze wspomnianym wcześniej trybem depresyjnym, który tłumaczy potrzebę obniżenia aktywności u osób cierpiących na depresję. Tryb ten oszczędza energię na kolejne straty i braki emocjonalne.

Przeczytaj również podobny artykuł: Wspomnienia – te szczęśliwe też zostawiają blizny

Smutna dziewczyna

Postęp pozwala wyjaśnić doskonałą skuteczność terapii opartych na połączeniu obu czynników, czyli poznawczo-behawioralnych. Najważniejszym jej punktem jest zerwanie z trybem wpędzających chorą osobę w stan nieaktywności. 

Przeczytaj również podobny artykuł: Uśmiech – najkrótsza droga do szczęścia

Druga różnica ma związek z braniem pod uwagę czynników biologicznych, jako tych, które sprzyjają rozwojowi depresji.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.