Wabi-sabi: piękno niedoskonałości

Poznaj koncepcję wabi-sabi, czyli dostrzeganie piękna w tym, co niedoskonałe.
Wabi-sabi: piękno niedoskonałości
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca, 2021

Wabi-sabi to koncepcja wywodząca się z Zen, która odnosi się do zdolności dostrzegania piękna w niedoskonałościach. Jest to wschodnia filozofia, która będąc narzędziem rozwoju osobistego, może pomóc ludziom prowadzić szczęśliwe i spokojne życie.

W rzeczywistości wabi-sabi to sztuka odnajdywania harmonii w niedoskonałości. Jest to umiejętność znajdowania piękna w najprostszych rzeczach.

Leonard Koren, autor książki „Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers”, twierdzi, że wabi-sabi to przede wszystkim esencja tradycyjnego japońskiego piękna, które docenia rzeczy niedoskonałe lub niepełne.

Innymi słowy, wabi-sabi to akceptacja niekonwencjonalności.

Ale warto też zauważyć, że wabi-sabi to nie tylko czynniki zewnętrzne; chodzi również o głębsze koncepcje, takie jak pokora, prostota, samotność, a nawet opuszczenie. To sposób na życie w zgodzie ze sobą i swoim otoczeniem.

Początki wabi-sabi

Wabi-sabi wiąże się z buddyjską koncepcją tri laksana, czyli trzem znakom istnienia, która głosi, że wszystko, co dzieje się w przyrodzie, podlega trzem podstawowym cechom: nietrwałości, cierpieniu i braku jaźni.

Chociaż możesz pomyśleć, że wabi-sabi to wschodni wzór estetyczny, który porównuje się z zachodnimi standardami piękna, w rzeczywistości tak nie jest.

Motyl na ramieniu kobiety

„Wabi” oznacza życie z umiarem i unikanie wszelkiego rodzaju luksusów. Jest to dokładnie przeciwieństwo ekstrawagancji i marnotrawstwa, które są nagminnym problemem współczesnego świata.

Z drugiej strony słowo „sabi” oznacza pogodę ducha i spokój, które przychodzą wraz z wiekiem lub dojrzałością intelektualną.

Dlatego wabi-sabi podkreśla piękno niedoskonałości i wielkość prostych rzeczy, nie pomijając dekadenckich aspektów świata, w którym smutek i pustka łączą się w absolutnej melancholii.

Kintsukuroi: siła i piękno uszkodzonego przedmiotu

Można skojarzyć wabi-sabi z japońską techniką kintsukuroi, polegającą na naprawianiu zepsutych przedmiotów poprzez wypełnianie ich pęknięć złotem. W ten sposób przedmiot staje się piękniejszy i mocniejszy niż wcześniej.

Ponadto koncepcja kintsukuroi może mieć zastosowanie do czegoś głebszego niż zniszczonych przedmiotów – do uszkodzonej duszy, która cierpiała.

Filozofia kintsukuroi uczy, że trudne czasy mogą być świetną okazją, by stać się silniejszą i piękniejszą osobą, z bliznami, które przypominają nam, że jesteśmy w stanie się zregenerować dzięki naszej niezwykłej odporności na trudności.

Wabi-sabi i psychologia

Z psychologicznego punktu widzenia odporność to umiejętność stawienia czoła trudnym chwilom i wyjścia z nich jako silniejszy człowiek. Odporna osoba odkrywa wewnętrzne zasoby, które pomagają jej podnieść się po traumatycznym doświadczeniu.

Tak więc dla odpornych ludzi problem lub kryzys to wyzwanie, szansa na wzrost i rozwój. Używają bólu jako paliwa do osiągania nowych celów, robienia postępów i osiągania równowagi w życiu.

Kwiat wyrastający ze szczeliny w betonowej ulicy

Znalezienie wyjścia z labiryntu życia i pogodzenie się z samym sobą i innymi to niezwykle ważne aspekty naszej przygody na tym świecie.

Wabi-sabi usuwa na bok wszelkie możliwe ograniczenia, o ile tylko wierzysz w siebie. Dzięki własnej ciężkiej pracy możesz osiągnąć nawet to, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Ta umiejętność jest szczególnie przydatna w trudnych sytuacjach życiowych, ponieważ osłabia siłę, z jaką na ogół przytłaczają nas problemy.

To dzięki tej umiejętności jesteś też w stanie wyznaczyć sobie nowe cele, w które szczerze wierzysz. Naucz się dostrzegać piękno każdej małej rzeczy, aby móc cieszyć się harmonijnym i spokojnym życiem.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.