Test PIL - jak ocenić dzięki niemu sens życia?

Test PIL - jak ocenić dzięki niemu sens życia?

Ostatnia aktualizacja: 05 maja, 2020

Sens życia jest podstawową motywacją dla każdego człowieka. Tym, co pomaga mu iść naprzód w najtrudniejszych sytuacjach. Test PIL (Purpose of Life Test) jest jednym z najczęściej używanych instrumentów do oceny tego aspektu.

Sens życia jest sformułowany jako jedno z podstawowych założeń logoterapii. Zgodnie z tym nurtem jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka. Aspekt ściśle związany z motywacją, którą odczuwamy w odniesieniu do własnego istnienia. Test PIL, o którym dziś opowiemy, to kwestionariusz mający na celu ocenę sensu życia.

To psychiatra Viktor Frankl stworzył i rozwinął pojęcie logoterapii. Po kilku latach spędzonych w nazistowskich obozach koncentracyjnych autor odkrył, że to właśnie znaczenie, jakie każdy z nas nadaje życiu może pomóc nam wytrwać nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach.

Jest to motywacja nadrzędna, ponieważ sprawia, że postrzegamy i doświadczamy życia jako wartościowego w obliczu jakichkolwiek niekorzystnych okoliczności. Osiągnięcie tego znaczenia jest oceniane w teście. Przedstawiamy go poniżej.

Test PIL: sens życia

PIL (Purpose In Life Test) to 20-elementowy instrument oceny. Odpowiedź jest udzielana przy użyciu skali typu Likerta od 1 do 7, w postępie rosnącym.

Dlatego po dodaniu wyników każdego zdania dostajemy miarę natężenia poczucia sensu życia, które ma dana osoba. Test analizuje 4 główne czynniki:

 • Postrzeganie znaczenia. Mierzy ocenę życia danej osoby oraz stopień, w jakim znajduje ona powody, by żyć.
 • Doświadczenie znaczenia. Ocenia, czy dana osoba postrzega życie jako pełne dobrych rzeczy.
 • Cele i zadania: pyta o cele jednostki i osobistą odpowiedzialność za nie.
 • Dialektyka losu/wolności. Sprawdza stosunek do śmierci jako coś przerażającego i niekontrolowanego.

Test PIL część 1

 1. Zwykle czuję się: od 1 (całkowicie znudzona) do 7 (pobudzona, podekscytowana)
 2. Życie wydaje mi się: od 1 (całkowicie rutynowe) do 7 (zawsze ekscytujące)
 3. Cele, jakie mam w życiu mam: od 1 (bez celu) do 7 (zdefiniowano wiele celów i marzeń)
 4. Jeśli chodzi o moją egzystencję to jest ona: od 1 (bez sensu i celu) do 7 (pełna zamiarów i celów)
 5. Każdy dzień jest: 1 (dokładnie taki sam) do 7 (zawsze nowy i inny)
 6. Jeśli mógłbym wybrać to: 1 (nigdy bym się nie urodził) do 7 (miałbym dziewięć innych żyć równych temu)
 7. Po przejściu na emeryturę: 1 (będę odpoczywać przez resztę życia) do 7 (zrobię ekscytujące rzeczy, które zawsze chciałem zrobić)
 8. W osiąganiu celów życiowych: 1 (nie poczyniłem żadnych postępów) do 7 (osiągnąłem wszystkie z nich)
 9. Jeśli chodzi o moje życie to uważam je za: 1 (puste i pełne rozpaczy) do 7 (zbiorem dobrych i ekscytujących rzeczy)
 10. Gdybym umarł dziś, wydawałoby mi się, że moje życie było: 1 (nic nie warte) do 7 (bardzo cenne)

Test PIL część 2

 1. Myśląc o własnym życiu: od 1 (często zastanawiam się, dlaczego istnieję) do 7 (zawsze znajduję powody do życia)
 2. Świat, w moim odczuciu: 1 (całkowicie mnie myli) do 7 (znacznie dostosowuje się do mojego życia)
 3. Uważam się za: od 1 (osobę nieodpowiedzialną) do 7 (osoba bardzo odpowiedzialną)
 4. Jeśli chodzi o swobodę dokonywania własnych wyborów wierzę, że człowiek jest: 1 (całkowicie zniewolony przez ograniczenia środowiska i dziedzictwa) do 7 (absolutnie wolny, aby dokonywać wszystkich możliwych wyborów)
 5. Jeśli chodzi o śmierć, jestem: 1 (nieprzygotowany i przerażony) do 7 (przygotowany i nie czuję strachu)
 6. Gdy mowa o samobójstwie: 1 (poważnie uważałem to za wyjście z mojej sytuacji) do 7 (nigdy nie uważałem tego za wyjście)
 7. Jeśli chodzi o moją umiejętność znajdowania sensu, celu w życiu to jest ona: 1 (praktycznie zerowa) do 7 (bardzo duża)
 8. Moje życie jest: 1 (poza moim zasięgiem i kontrolowane przez czynniki zewnętrzne) do 7 (w moich rękach i pod moją kontrolą)
 9. Jeśli chodzi o zmierzenie się z moimi codziennymi zadaniami to jest ono: 1 (bolesne i nudne doświadczenie) do 7 (źródło przyjemności i satysfakcji)
 10. Odkryłem: od 1 (brak misji lub celu w moim życiu) do 7 (jasne cele i satysfakcjonujący cel w moim życiu)

Interpretacja

Biorąc pod uwagę maksymalną ilość 140 punktów musimy wziąć pod uwagę, że ci, którzy uzyskają wyniki niższe niż 90 są w stanie egzystencjalnej pustki. Z drugiej strony ci, którzy zdobywają od 90 do 105 punktów nie mają określonego sensu życia. I wreszcie ci, którzy przekraczają 105 punktów mają wyraźnie określone cele i sensu życia.

Pamiętajmy, że sens życia jest wyjątkowy i inny dla każdej osoby i zmienia się podczas cyklu życia. Wreszcie, pamiętajmy, że naszym zadaniem jest odkrycie motywacji, która nadaje sens naszym dniom.

To może Cię zainteresować ...
Piękno umysłuRead it in Piękno umysłu
Logoterapia Viktora Frankla: 3 podstawowe zasady

Logoterapia Viktora Frankla jest znana jako "trzecia wiedeńska szkoła psychoterapii". To metoda przezwyciężania konfliktów, które powodują cierpienie. • García-Alandete, J., Martínez, E. R., Lozano, B. S., & Gallego-Pérez, J. F. (2011). Diferencias asociadas al sexo en las puntuaciones total y factoriales del Purpose-In-Life Test en universitarios españoles. Universitas Psychologica10(3), 681-692.
 • Ortiz, E. M., Cano, Á. M. T., & Trujillo, C. A. (2012). Validación del Test de Propósito Vital (pil test-purpose in life test) para Colombia. Revista argentina de clínica psicológica21(1), 85-93.