Test PIL - jak ocenić dzięki niemu sens życia?

Test PIL - jak ocenić dzięki niemu sens życia?
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Sens życia jest podstawową motywacją dla każdego człowieka. Tym, co pomaga mu iść naprzód w najtrudniejszych sytuacjach. Test PIL (Purpose of Life Test) jest jednym z najczęściej używanych instrumentów do oceny tego aspektu.

Sens życia jest sformułowany jako jedno z podstawowych założeń logoterapii. Zgodnie z tym nurtem jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka. Aspekt ściśle związany z motywacją, którą odczuwamy w odniesieniu do własnego istnienia. Test PIL, o którym dziś opowiemy, to kwestionariusz mający na celu ocenę sensu życia.

To psychiatra Viktor Frankl stworzył i rozwinął pojęcie logoterapii. Po kilku latach spędzonych w nazistowskich obozach koncentracyjnych autor odkrył, że to właśnie znaczenie, jakie każdy z nas nadaje życiu może pomóc nam wytrwać nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach.

Mężczyzna patrzący w dal

Jest to motywacja nadrzędna, ponieważ sprawia, że postrzegamy i doświadczamy życia jako wartościowego w obliczu jakichkolwiek niekorzystnych okoliczności. Osiągnięcie tego znaczenia jest oceniane w teście. Przedstawiamy go poniżej.

Test PIL: sens życia

PIL (Purpose In Life Test) to 20-elementowy instrument oceny. Odpowiedź jest udzielana przy użyciu skali typu Likerta od 1 do 7, w postępie rosnącym.

Dlatego po dodaniu wyników każdego zdania dostajemy miarę natężenia poczucia sensu życia, które ma dana osoba. Test analizuje 4 główne czynniki:

 • Postrzeganie znaczenia. Mierzy ocenę życia danej osoby oraz stopień, w jakim znajduje ona powody, by żyć.
 • Doświadczenie znaczenia. Ocenia, czy dana osoba postrzega życie jako pełne dobrych rzeczy.
 • Cele i zadania: pyta o cele jednostki i osobistą odpowiedzialność za nie.
 • Dialektyka losu/wolności. Sprawdza stosunek do śmierci jako coś przerażającego i niekontrolowanego.

Test PIL część 1

 1. Zwykle czuję się: od 1 (całkowicie znudzona) do 7 (pobudzona, podekscytowana)
 2. Życie wydaje mi się: od 1 (całkowicie rutynowe) do 7 (zawsze ekscytujące)
 3. Cele, jakie mam w życiu mam: od 1 (bez celu) do 7 (zdefiniowano wiele celów i marzeń)
 4. Jeśli chodzi o moją egzystencję to jest ona: od 1 (bez sensu i celu) do 7 (pełna zamiarów i celów)
 5. Każdy dzień jest: 1 (dokładnie taki sam) do 7 (zawsze nowy i inny)
 6. Jeśli mógłbym wybrać to: 1 (nigdy bym się nie urodził) do 7 (miałbym dziewięć innych żyć równych temu)
 7. Po przejściu na emeryturę: 1 (będę odpoczywać przez resztę życia) do 7 (zrobię ekscytujące rzeczy, które zawsze chciałem zrobić)
 8. W osiąganiu celów życiowych: 1 (nie poczyniłem żadnych postępów) do 7 (osiągnąłem wszystkie z nich)
 9. Jeśli chodzi o moje życie to uważam je za: 1 (puste i pełne rozpaczy) do 7 (zbiorem dobrych i ekscytujących rzeczy)
 10. Gdybym umarł dziś, wydawałoby mi się, że moje życie było: 1 (nic nie warte) do 7 (bardzo cenne)

Test PIL część 2

 1. Myśląc o własnym życiu: od 1 (często zastanawiam się, dlaczego istnieję) do 7 (zawsze znajduję powody do życia)
 2. Świat, w moim odczuciu: 1 (całkowicie mnie myli) do 7 (znacznie dostosowuje się do mojego życia)
 3. Uważam się za: od 1 (osobę nieodpowiedzialną) do 7 (osoba bardzo odpowiedzialną)
 4. Jeśli chodzi o swobodę dokonywania własnych wyborów wierzę, że człowiek jest: 1 (całkowicie zniewolony przez ograniczenia środowiska i dziedzictwa) do 7 (absolutnie wolny, aby dokonywać wszystkich możliwych wyborów)
 5. Jeśli chodzi o śmierć, jestem: 1 (nieprzygotowany i przerażony) do 7 (przygotowany i nie czuję strachu)
 6. Gdy mowa o samobójstwie: 1 (poważnie uważałem to za wyjście z mojej sytuacji) do 7 (nigdy nie uważałem tego za wyjście)
 7. Jeśli chodzi o moją umiejętność znajdowania sensu, celu w życiu to jest ona: 1 (praktycznie zerowa) do 7 (bardzo duża)
 8. Moje życie jest: 1 (poza moim zasięgiem i kontrolowane przez czynniki zewnętrzne) do 7 (w moich rękach i pod moją kontrolą)
 9. Jeśli chodzi o zmierzenie się z moimi codziennymi zadaniami to jest ono: 1 (bolesne i nudne doświadczenie) do 7 (źródło przyjemności i satysfakcji)
 10. Odkryłem: od 1 (brak misji lub celu w moim życiu) do 7 (jasne cele i satysfakcjonujący cel w moim życiu)
Kobieta o zachodzie słońca

Interpretacja

Biorąc pod uwagę maksymalną ilość 140 punktów musimy wziąć pod uwagę, że ci, którzy uzyskają wyniki niższe niż 90 są w stanie egzystencjalnej pustki. Z drugiej strony ci, którzy zdobywają od 90 do 105 punktów nie mają określonego sensu życia. I wreszcie ci, którzy przekraczają 105 punktów mają wyraźnie określone cele i sensu życia.

Pamiętajmy, że sens życia jest wyjątkowy i inny dla każdej osoby i zmienia się podczas cyklu życia. Wreszcie, pamiętajmy, że naszym zadaniem jest odkrycie motywacji, która nadaje sens naszym dniom.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.