Życie za granicą – czy można się do niego przystosować?

Czy potrafiłbyś dostosować się do życia za granicą? Dzisiaj porozmawiamy o badaniu, w którym zidentyfikowano niektóre czynniki, odgrywające ważną rolę w życiu poza granicami naszej ojczyzny.
Życie za granicą – czy można się do niego przystosować?
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Sonia Budner

Ostatnia aktualizacja: 14 września, 2023

Życie za granicą wydaje się obecnie dużo łatwiejsze niż kiedyś, a świat wydaje się maleć z czasem. Duże odległości przestały być problemem. Ponadto codziennie kontaktujemy się z ludźmi z innych krajów i kultur. Ludzie ci są nam coraz bliżsi i bardziej dostępni. Obecnie wydaje się, więc że życie za granicą staje się atrakcyjną alternatywą dla coraz większej liczby osób.

Chociaż niektórzy opuszczają swój kraj z konieczności, wiele osób robi to w celu poprawy jakości życia lub podjęcia studiów czy pracy za granicą. Prawda jest taka, że podróżowanie do danego miejsca i przeprowadzka to nie to samo. Planując życie za granicą musisz osiedlić się w nowym miejscu. Musisz także dostosować się do innego stylu życia.

Psychologia również interesuje się tego rodzaju adaptacją do nowych środowisk. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci kilka badań skupiało się głównie na stresie związanym z nieznanym, na zdolności każdego z nas do zmierzenia się z inną kulturą.

Jednak przynajmniej do niedawna nie było informacji na temat wpływu norm społecznych innych kultur na jakość życia człowieka. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Essex, pod kierownictwem Nicolasa Geeraerta, opublikował raport na temat wpływu norm społecznych i cech osobowości, które oddziałują na adaptację imigrantów.

Sztywność norm społecznych a życie za granicą

Pomimo faktu, że żyjemy z zglobalizowanym świecie, normy społeczne nadal najbardziej dzielą i dystansują ludzi. Utrudniają także nowym mieszkańcom dostosowanie się.

Życie za granicą

Zasadniczo badanie to mówi nam, że istnieją „trudne” kraje, do których trzeba się dostosować. Wynika to ze sztywności ich norm społecznych i niskiej tolerancji na wszelkie odchylenia. Istnieją natomiast bardziej „elastyczne” państwa, o mniej rygorystycznych normach społecznych. Tolerują one różnice.

Nie ma wątpliwości, że w tym scenariuszu osoby urodzone i wychowane w „trudnych” krajach lub kulturach to te, którym najłatwiej przychodzi życie za granicą. Osoby te mają rozwinięte poczucie norm społecznych. Dlatego bardzo łatwo jest je rozpoznać i zintegrować się z nimi.

Nie ma znaczenia, czy urodziłeś się w tym kraju, czy w innym. Badanie potwierdza, że wąskość kulturowa ma negatywny wpływ na łatwość adaptacji do innych kultur. Czynniki, które znacznie zmniejszają ten wpływ to:

 • potrzeba akceptacji,
 • konieczność wykonania „swojej części” i współpracy z innymi,
 • potrzeba braku oczekiwań na preferencyjne traktowanie,
 • odrzucenie pokusy złamania zasad.

Życie za granicą: eksperyment

Geeraert i jego zespół współpracowali z 889 wolontariuszami, którzy uczestniczyli w międzynarodowym programie wymiany. Wszyscy byli uczniami szkół średnich, którzy przez 18 miesięcy mieszkali u rodziny w kraju docelowym. Uczęszczali oni również do lokalnej szkoły.

Życie w nowym kraju

Uczniowie wypełnili kwestionariusze mierzące adaptację społeczno-kulturową. Ocenili także adaptację psychiczną, czyli to, czy czuli się dobrze, czy źle. Kwestionariusze mierzyły sześć cech osobowości:

 1. Otwartość na doświadczenia
 2. Pokorę i uczciwość
 3. Życzliwość
 4. Emocjonalność
 5. Sumienie
 6. Ekstrawersję

W badaniu wzięły udział 23 kraje. Niektóre z nich, takie jak Indie, Malezja, Japonia i Chiny są uważane za szczególnie „trudne”.

Po drugiej stronie spektrum były bardziej „elastyczne” kraje, takie jak Brazylia, Węgry, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone Ameryki.

Wyniki

Wyniki otrzymane po analizie zebranych danych potwierdziły oczekiwania naukowców. Zespół badaczy odkrył, że:

 • Osoby, które podróżowały i mieszkały w szczególnie elastycznych krajach, miały najmniej problemów z dostosowaniem się do norm społecznych.
 • Cudzoziemcy, którzy byli pokorni i sympatyczni, lepiej przystosowywali się do otoczenia.

Podsumowując, wydaje się, że dwa najważniejsze czynniki związane z przystosowaniem się do życia za granicą to osobowość i czynniki kulturowe.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Geeraert, N., Li, R., Ward, C., Gelfand, M., & Demes, K. A. (2019). A Tight Spot: How Personality Moderates the Impact of Social Norms on Sojourner Adaptation. Psychological Science, 30(3), 333–342. https://doi.org/10.1177/0956797618815488
 • Maddux, William; D. Galinsky, Adam. (2009) Cultural Borders and Mental Barriers: The Relationship Between Living Abroad and Creativity. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 96, No. 5.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.