Terapia rzeczywistością Williama Glassera

William Glasser był psychiatrą, który wprowadził teorię rzeczywistości. Twierdził, że wszyscy moglibyśmy być szczęśliwsi i zaspokajać nasze potrzeby, jeśli podejmowalibyśmy lepsze decyzje. Tutaj wyjaśniamy jego metodę.
Terapia rzeczywistością Williama Glassera
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja, 2023

Czy czujesz, że wiele z Twoich najbardziej podstawowych potrzeb jest niezaspokojonych? Jako istoty ludzkie dążymy do jakościowych relacji. Co więcej, chcemy być dla siebie dobrzy i dostrzegamy, że mamy pewną kontrolę nad swoim życiem. Nic dziwnego, że kiedy którykolwiek z tych filarów zawodzi, pojawia się w nas niezadowolenie, uczucie pustki i dyskomfort psychiczny. Są to kwestie, którymi zajmuje się terapia rzeczywistością Williama Glassera.

Takie podejście jest zarówno interesujące, jak i praktyczne. To technika mająca na celu poprawę samozadowolenia. Ponadto daje pacjentowi narzędzia do podejmowania lepszych decyzji. Z reguły tylko wtedy, gdy dokładniej ukierunkowujemy nasze kroki i wybory, znajdujemy to, co czyni nas najszczęśliwszymi.

„Prawie zawsze mamy wybór, a im lepszy wybór, tym bardziej będziemy kontrolować nasze życie”.

-William Glasser-

"Pacjent

Kim był William Glasser?

William Glasser (1925-2013) był amerykańskim psychiatrą. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych rozwinął teorię wyboru i terapię rzeczywistością. Jego pracę doceniło Amerykańskie Towarzystwo Psychoterapii (APA). Zdobył również nagrodę za całokształt zasług od Międzynarodowego Centrum Studiów nad Psychiatrią i Psychologią.

Glasser zakwestionował użycie klasycznych etykiet klinicznych Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders lub DSM. Co więcej, odrzucił stosowanie leków psychotropowych w zdrowiu psychicznym i postulował, że dobrostan człowieka poprawia się tylko wtedy, gdy otrzymujemy narzędzia do podejmowania właściwych decyzji. Uważał, że tylko wtedy możemy zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby.

Książka Glassera, Reality Therapy ( 1965), była bestsellerem. Dała ludziom nowe spojrzenie na myśl psychologiczną. Glasser opowiadał się za naszą zdolnością do wyboru poprawy naszej egzystencji. Niewątpliwie jego praca pozostawiła pozytywny ślad w dziedzinie zdrowia psychicznego, biznesu i edukacji.

Teoria wyboru

Centralny rdzeń terapii rzeczywistością Williama Glassera obraca się wokół teorii wyboru. Składa się z modelu wychodzącego od paradygmatu poznawczego. Twierdzi, że to, co nas otacza, warunkuje nas. Jednak ostateczna odpowiedzialność, jeśli chodzi o kontrolę nad naszym życiem i poprawę go, spoczywa wyłącznie na nas.

Glasser twierdził, że samokontrola jest narzędziem, którego potrzebujemy, aby być zdrowymi. Dlatego jest to coś, na co musimy zwrócić uwagę. Uważał on również, że naszym zachowaniem kieruje pięć podstawowych potrzeb:

 • Miłość.
 • Moc.
 • Wolność.
 • Zabawa.
 • Przetrwanie.

Co więcej, Glasser twierdził, że jeśli chodzi o zorientowanie się na te wymiary, aby zapewnić sobie dobre samopoczucie, musimy zawsze robić to realistycznie. W związku z tym musimy wziąć odpowiedzialność za nasze działania, myśli i emocje.

Terapia rzeczywistością: cele i techniki

W 2011 roku terapeuta Robert E. Wubbolding przeanalizował klucze do terapii rzeczywistością Williama Glassera. Stwierdził, że celem tego modelu klinicznego jest odkrycie niezaspokojonych potrzeb jednostki i pokierowanie nimi. W ten sposób, dzięki lepszym planom i strategiom, można je pielęgnować.

Osiąga się to poprzez zakotwiczenie jednostki w jej obecnej rzeczywistości. Z tego bardziej obiektywnego punktu wyjścia może ona podejmować odpowiedzialne decyzje. Może też być prowadzona do swoich celów, a ostatecznie do dobrego samopoczucia psychicznego. Techniki są następujące:

Większość z nas ma niezaspokojone potrzeby, które powodują nieszczęście. Gdybyśmy jednak podjęli nowe, lepsze decyzje, to mogłoby się zmienić. Terapia rzeczywistością może w tym pomóc.

1. Nawyki w związkach

Jak wyglądają Twoje relacje w tej chwili? Czy jesteś zadowolony ze swojego partnera? Czy masz problemy rodzinne? Terapia rzeczywistością kładzie szczególny nacisk na jakość więzi społecznych. Stanowią niezbędny filar naszego dobrego samopoczucia lub wręcz przeciwnie, naszego dyskomfortu. Metoda ta skupia się na analizie niżej wymienionych komponentów:

Nawyki związane z połączeniem

 • Wsparcie.
 • Słuchanie.
 • Motywowanie.
 • Zrozumienie.

Nawyki związane z odłączaniem

 • Obwinianie się.
 • Uskarżanie się.

2. Postrzeganie rzeczywistości

Wszyscy filtrujemy rzeczywistość w określony sposób. Zaczynamy od tego, jak się czujemy i jakie mamy doświadczenia. Ma to decydujące znaczenie dla zrozumienia pochodzenia wielu naszych dolegliwości i nieszczęść. Terapia rzeczywistością ma na celu analizę postrzegania, jakie jednostka posiada na temat każdego otaczającego ją aspektu. Jest to punkt wyjścia terapii.

3. Analiza celów i stylów kontroli

Jeśli chodzi o osiągnięcie danego celu, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób osoba kieruje swoje wysiłki w jego kierunku. Niektórzy zakładają, że prawie nie mają kontroli nad swoją rzeczywistością. Wielu ludzi uważa, że jesteśmy zdeterminowani przez nasze środowisko i że niewiele możemy z tym zrobić.

Terapia Glassera oferuje pacjentom strategie przyjęcia wewnętrznego umiejscowienia kontroli. Innymi słowy, mogą oni zrozumieć, że są odpowiedzialni za własne życie. Dlatego mogą ukierunkować tę metodę w stronę tego, czego chcą.

4. Porównanie

Technika porównawcza ma na celu promowanie w jednostce przekonania, że to, czego chce, musi być zbliżone do tego, co ma. Innymi słowy, ludzie muszą być realistami i uznawać swoje umiejętności. W końcu prawie zawsze cele, które są zbyt fantazyjne, prowadzą do porażki. Z drugiej strony te, które są zgodne z naszymi możliwościami, są bardziej skuteczne.

Człowiek musi podjąć decyzję między dwiema ścieżkami
Życie oznacza podejmowanie decyzji i bycie odpowiedzialnym za siebie. Te dwa filary są kluczowe w terapii rzeczywistością.

Przydatność terapii rzeczywistością

Terapia rzeczywistością jest stosowana w różnych sytuacjach klinicznych i jest niezwykle skuteczna. Niewątpliwie jej główną zaletą jest to, że zapewnia pacjentom środki do poprawy ich osobistej odpowiedzialności. Ponieważ jest to kamieniem węgielnym wielu dziedzin życia, można sobie wyobrazić, jak użyteczna jest ta metoda.

W badaniach przeprowadzonych przez Dongshin University (Korea) stwierdzono, że osoby cierpiące na schizofrenię wykazały poprawę. Ich poczucie własnej wartości, zdolność radzenia sobie ze stresem i wewnętrzne poczucie kontroli zostały zoptymalizowane. Terapia ta jest również przydatna w następujących scenariuszach:

 • Leczenie uzależnień.
 • Terapia rodzinna.
 • Trudne relacje.
 • Poprawa wyników w szkole.
 • Terapia pacjentów z zaburzeniami osobowości.
 • Pomoc w osiąganiu celów związanych z rozwojem osobistym i pracą.

Wykazano, że terapia rzeczywistością Williama Glassera jest przydatna u pacjentów ze schizofrenią.

Skuteczność

Jest jeden ważny szczegół, który musimy podkreślić, jeśli chodzi o terapię rzeczywistością. Jest to podejście, które nie akceptuje istnienia różnych etykiet klinicznych dla zaburzeń psychicznych. Glasser nie pozwalał na traktowanie swoich pacjentów jako „ludzi z depresją” lub „pacjentów ze schizofrenią”. Odrzucał zarówno etykietowanie, jak i stosowanie leków.

Glasser uważał, że zachowania to wybory, które można poprawić w środowisku terapeutycznym. Jego głównym celem jest pomaganie pacjentom w podejmowaniu lepszych decyzji w oparciu o ich konkretną rzeczywistość.

Ze względu na swoją skuteczność terapia rzeczywistością jest z powodzeniem stosowana w obszarze relacji. Stosuje się ją także w szkołach (rozwijanie odpowiedzialności u dzieci) oraz, jak wspomnieliśmy wcześniej, u chorych na schizofrenię. Niewątpliwie jest to ciekawy model terapeutyczny, który działa zarówno na samopoczucie, jak i rozwój osobisty.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.