Subiektywna Skala Szczęścia: z czego się składa?

Subiektywna Skala Szczęścia: z czego się składa?

Ostatnia aktualizacja: 02 czerwca, 2020

Dobre samopoczucie jest bardzo osobistym aspektem, na który wpływ mają różne czynniki. Subiektywna Skala Szczęścia zapewnia nam możliwość zmierzenia tej indywidualnej percepcji.

Szczęście jest najważniejszym pragnieniem wszystkich ludzi. Jednak ze względu na jego dwuznaczność trudno jest ustalić konkretną definicję i zaprojektować instrumenty do jego skutecznej oceny. Subiektywna Skala Szczęścia niezawodnie spełnia ten poprzez prostą procedurę.

Od początku psychologii interes ogólny skupiał się na patologicznym i negatywnym zakresie ludzkich zachowań. Na szczęście w ostatnim czasie więcej uwagi zaczęto poświęcać badaniu mocnych stron i umiejętności, których maksymalny wykładnik reprezentuje szczęście.

Czym jest szczęście?

Szczęście można zdefiniować jako stan spełnienia, satysfakcji i radości. Jest pozytywnie związane z różnymi fizycznymi, psychologicznymi i społecznymi aspektami życia ludzi.

Tak więc szczęśliwe osoby wydają się cieszyć lepszym zdrowiem fizycznym i silniejszym układem odpornościowym. Ponadto osiągają wyższe wskaźniki powodzenia w różnych dziedzinach życia, takich jak praca, finanse, małżeństwo lub sprawy społeczne.

Można by pomyśleć, że ten związek jest jednokierunkowy: osiągnięcia prowadzą do większego szczęścia. Wykazano jednak, że zjawisko to działa w obu kierunkach.

Szczęśliwa kobieta
Szczęśliwi ludzie podejmują lepsze decyzje i bardziej adaptacyjną interpretację rzeczywistości. W bardziej funkcjonalny sposób reagują na codzienne doświadczenia i szybciej podnoszą się po porażce. Innymi słowy, ich szczególny sposób myślenia i działania prowadzi ich do sukcesu.

Innym ważnym aspektem, o którym należy pamiętać jest fakt, że szczęście wygląda inaczej dla każdej osoby. Inne instrumenty mające na celu jego ocenę próbowały zmierzyć określone aspekty pomijając najistotniejszą cechę: szczęście jest subiektywne.

Właśnie dlatego Subiektywna Skala Szczęścia zapewnia bardziej skorygowane spojrzenie, ponieważ uwzględnia perspektywę każdego człowieka.

Szczęście nie polega na systematycznym odnoszeniu sukcesów. Są tacy, którzy „mając wszystko” nie czują się szczęśliwi. Z drugiej strony istnieją ludzie zdolni do znalezienia szczęścia nawet w niesprzyjających chwilach.

Subiektywna Skala Szczęścia

Opierając się na tym założeniu skala, z którą mamy dzisiaj do czynienia próbuje subiektywne zmierzyć postrzeganie dobrego samopoczucia każdego człowieka. Aby to zrobić, wykorzystuje prostą strukturę czterech pytań, na które należy odpowiedzieć w skali od 1 do 7 w następujący sposób:

kobieta z wyciągniętymi ramionamiK

  • Jak określiłbyś Twój ogólny poziom szczęścia? Wybierz odpowiedź pomiędzy 1 (bardzo nieszczęśliwy) a 7 (bardzo szczęśliwy).
  • Jak oceniasz Twoje szczęście w porównaniu do większości Twoich rówieśników? Wskaż wartość od 1 (bardzo nieszczęśliwy) do 7 (bardzo szczęśliwy).
  • Niektórzy ludzie są ogólnie bardzo szczęśliwi. Cieszą się życiem niezależnie od tego, co się dzieje, maksymalnie wykorzystują chwile. W jakim stopniu opisuje Cię ta charakterystyka? Odpowiedz, wskazując pozycję od 1 (najmniej) do 7 (w dużej mierze).
  • Ogólnie rzecz biorąc, niektórzy ludzie nie są zbyt szczęśliwi. Chociaż nie cierpią z powodu depresji, nigdy nie wydają się być szczęśliwi. W jakim stopniu opisuje Cię ta charakterystyka? Odpowiedz, wybierając wartość od 1 (w dużej mierze) do 7 (najmniej).

Aby uzyskać wynik wystarczy dodać cztery liczby uzyskane w odpowiedzi i podzielić wynik liczbę przez cztery. Otrzymana liczba pokazuje Twój aktualny subiektywny poziom szczęścia. Średni wynik w ogólnej populacji różni się w zależności od płci, wieku i innych cech osobistych. Zwykle jednak waha się od 4,5 do 5,5.

Subiektywna Skala Szczęścia – kiedy się stosuje?

Ten instrument oceny został przetestowany na populacjach w różnym wieku podzielonych ze względu na płeć i kulturę wykazując, że jest on w każdym przypadku wiarygodną miarą subiektywnego szczęścia. Wiarygodność i ważność skali sprawiają, że jest to proste i użyteczne narzędzie do określania poziomu postrzeganego dobrego samopoczucia.

Ponadto wyniki uzyskane w tej skali wydają się korelować z innymi ważnymi pojęciami, takimi jak optymizm i ekstrawersja. Osoby, które posiadają te cechy mają większe prawdopodobieństwo uzyskania wyższej oceny szczęścia. Więc jeśli Twoje wyniki w tej skali są niskie spróbuj zmienić sposób postrzegania: szczęście jest subiektywne.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Vera-Villarroel, P., Celis-Atenas, K., & Córdova-Rubio, N. (2011). Evaluación de la felicidad: análisis psicométrico de la escala de felicidad subjetiva en población chilena. Terapia psicológica29(1), 127-133.
  • Torres, L. H., & González, T. M. P. (2017). Felicidad subjetiva, sentido del humor y personalidad en la docencia. International Journal of Developmental and Educational Psychology3(1), 401-410.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.