Stres - kilka ciekawych faktów dotyczących znanego problemu

Stres jest jedną z naszych największych zalet adaptacyjnych. Biorąc jednak pod uwagę świat, w którym żyjemy, może on być również jednym z naszych słabych punktów. Jak możemy pogodzić tę sprzeczność?
Stres - kilka ciekawych faktów dotyczących znanego problemu
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca, 2023

Stres jest bez wątpienia jednym z największych zagrożeń naszych czasów. Jednym z powodów jest stale rosnąca prędkość działania w dzisiejszym świecie. Co więcej, istnieją pewne zmiany, które wymagają od nas ciągłego dostosowywania się. Znajduje to odzwierciedlenie w coraz częściej potrzebie korzystania z pomocy psychologicznej.

Ponadto stosunki międzyludzkie stały się bardziej niestabilne i konfliktowe. Żyjemy w świecie, w którym nie czujemy, że stąpamy twardo po ziemi i nieustannie podlegamy nieprzewidzianym wydarzeniom. Do tego dochodzi fakt, że wszyscy pracujemy znacznie dłużej niż kiedyś. Nic więc dziwnego, że stres stał się znakiem rozpoznawczym dzisiejszego świata.

Jednak jest też pozytywna strona. To fakt, że rodzaj świata, w którym żyjemy, aktywuje naszą uwagę. Jesteśmy bardziej przygotowywani do stawiania czoła wyzwaniom i konfrontacjom, które prowadzą do reakcji „walcz lub uciekaj”. Problem polega na tym, że jesteśmy bombardowani zbyt dużą ilością bodźców, z których wiele jest stosunkowo trwałych. Co za tym idzie, zaczynamy je interpretować jako zagrożenie. Dzisiaj porozmawiamy o stresie, zjawisku zarówno naturalnym, jak i niebezpiecznym.

„Nic tak skutecznie nie pozbawia umysłu wszystkich mocy działania i rozumowania, jak strach”.

-Edmund Burke-

Stres i jego przyczyny

W badaniu przeprowadzonym przez Montreal Centre for Human Stress Studies pod kierownictwem dr Soni Lupien poddano ocenie informacje dostarczone przez obrazowanie mózgu osób w wieku od 18 do 80 lat. Naukowcy wzięli również pod uwagę wyniki wcześniejszych badań i eksperymentów. Ich celem było określenie głównych przyczyn stresu.

Po analizie doszli do wniosku, że głównymi czynnikami wywołującymi stres są następujące:

  • To, co nieznane. Nowa sytuacja, niezależnie od rodzaju, wywołuje stres w mniejszym lub większym stopniu u prawie każdego.
  • Bezradność. Poczucie braku kontroli lub przytłoczenia okolicznościami jest silnym stresorem. Jest to proces ewolucyjny.
  • Brak przewidywalności. Sytuacje, w których nie ma jasnej ścieżki ani przewidywalnego wyniku, są stresujące dla większości ludzi.
  • Zagrożenia dla ego. Co ciekawe, jest to jedno z najbardziej niepokojących doświadczeń. Poddawanie próbie naszych umiejętności lub wartości, zwłaszcza publicznie, wywołuje u wielu z nas poczucie zagrożenia.
Zestresowany mężczyzna obgryzający paznokcie
Według badań stresujące środowisko negatywnie wpływa na nasze podejmowanie decyzji.

Kilka ciekawostek na temat stresu

Wszyscy wiemy, że stres powoduje emocjonalny i fizyczny dyskomfort. Badanie przeprowadzone przez dr Masumę Novaka z Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja) wykazało, że stres zwiększa ryzyko występowania cukrzycy typu 2 nawet o 45 procent. Naukowcy doszli do wniosku, że ten czynnik emocjonalny znacząco wpływa na brak reakcji jednostki na insulinę.

Wiemy również, że u osób powyżej 40 roku życia z przewlekłym stresem mózg starzeje się szybciej niż u osób spokojniejszych. Jest to dodatkowy czynnik ryzyka rozwoju demencji w późniejszym wieku.

Badania opublikowane w Avances en Psicología LatinoAmericana wspominają również o kilku ciekawych faktach dotyczących stresu. Po pierwsze, wpływa on negatywnie na podejmowanie decyzji i zmienia naszą zdolność do przetwarzania informacji otrzymywanych z otoczenia. Po drugie, w stresujących środowiskach lub takich, które przekraczają indywidualną tolerancję, trudniej jest dokonywać udanych wyborów.

Kobieta w łóżku ma trudności ze snem
Zestresowanym mężczyznom często śnią się koszmary związane z katastrofami, podczas gdy kobiety częściej śnią o konfliktach międzyludzkich.

Kilka ciekawszych faktów na temat stresu

Stres ma zdolność aktywowania komórek odpornościowych w skórze. Z tego powodu osoby zestresowane są bardziej podatne na swędzenie i często odczuwają potrzebę drapania się. Ponadto zestresowane kobiety są bardziej wrażliwe na hałas niż mężczyźni. W związku z tym są mniej skłonne do tolerowania intensywnych dźwięków. Jeśli rozmawiasz z nimi przy głośności większej niż 60 decybeli, uznają to za agresywne zachowanie.

W podobny sposób koszmary senne mężczyzn są zwykle związane z katastrofami, podczas gdy kobiety częściej mają złe sny o konfliktach międzyludzkich oraz poczuciu niemocy i upokorzenia. Jednak wcześniej czy później wszystkie zestresowane osoby będą miały problemy ze spokojnym snem.

Innym ciekawym faktem dotyczącym stresu jest to, że jest to stan wysoce zaraźliwy. Dlatego widok osoby zestresowanej (osobiście lub w telewizji) podnosi poziom kortyzolu, również u obserwatora.

Wszystkie te informacje prowadzą do wniosku, że konieczne jest podjęcie działań w celu radzenia sobie ze stresem i zapobiegania jego przewlekłości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cote Rengel, L., García Becerra, A. (2016). Estrés como factor limitante en el proceso de toma de decisiones: una revisión desde las diferencias de género. Avances en Psicología Latinoamericana, 34(1), 1928. http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a03.pdf
  • Pruessner, J. C., Dedovic, K., Pruessner, M., Lord, C., Buss, C., Collins, L., Dagher, A., & Lupien, S. J. (2010). Stress regulation in the central nervous system: evidence from structural and functional neuroimaging studies in human populations – 2008 Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology35(1), 179–191. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.02.016
  • Novak, M., Björck, L., Giang, K. W., Heden‐Ståhl, C., Wilhelmsen, L., & Rosengren, A. (2013). Perceived stress and incidence of Type 2 diabetes: a 35‐year follow‐up study of middle‐aged Swedish men. Diabetic medicine, 30(1), e8-e16. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dme.12037

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.