Różnice między stereotypami a rolami płciowymi

Rozpoznanie różnic między rolami płciowymi a stereotypami może pomóc nam je zidentyfikować. Krótko mówiąc, aby zbudować lepsze społeczeństwo, w którym wszyscy jesteśmy sprawiedliwie reprezentowani.
Różnice między stereotypami a rolami płciowymi

Napisany przez Helena Sutachan

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Pomimo wielkich postępów społecznych dokonanych przez ruch feministyczny i ruchy na rzecz różnorodności seksualnej, wciąż mamy przed sobą długą drogę. To prawda, że zarówno stereotypy, jak i role płciowe zmieniają się i dostosowują do wymagań społecznych naszych czasów. Niemniej jednak nadal musimy je uwidaczniać i rozumieć. W ten sposób możemy je przekształcić.

Co jednak mamy na myśli mówiąc o stereotypach i rolach płciowych? Czym się różnią? W tym artykule wyjaśniamy różnice między nimi. Ponadto identyfikujemy sposoby, w jakie możesz je odsuwać w swoim codziennym życiu.

Stereotypy

Możemy rozumieć stereotypy jako konstrukty poznawcze zbudowane z charakterystycznych atrybutów związanych z grupą społeczną. W ten sposób stereotypy mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Często służą do konstruowania kategorii porządkujących informacje o świecie społecznym.

Stereotypowanie polega na dokonywaniu uogólnień, które upraszczają i grupują idee, przekonania i wyobrażenia na temat innych. Te uproszczenia są oczywiście wspólne. Aby nabyć swoją naturę, muszą razem krążyć i rozprzestrzeniać się na świecie. Stają się więc kodami rozumianymi przez duże grupy ludzi.

Niebieskie drewniane figurki

Stereotypy płciowe

Biorąc pod uwagę poprzednią definicję, stereotypy dotyczące płci mogą być rozumiane jako kulturowe i historyczne przekonania społeczne, które są konstruowane zgodnie z tym, co znaczna część społeczeństwa rozumie przez bycie mężczyzną, kobietą lub częścią społeczności LGBTIQ+. Innymi słowy, odnoszą się do cech przypisywanych grupie osób identyfikujących się z określoną płcią.

Stwierdzenia takie jak „kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni” czy „LGBTIQ + ludzie są bardziej wylewni niż cispłciowi ” to stereotypy dotyczące płci.

Problem ze stereotypami dotyczącymi płci polega na tym, że stały się one tak znaturalizowane, że wiele razy nie zatrzymujemy się i nie zastanawiamy się nad konsekwencjami, jakie niosą. Dotyczy to zwłaszcza kobiet i dysydentów seksualnych, ale może dotyczyć również mężczyzn.

Istnienie hiperstereotypowych wyobrażeń męskości lub kobiecości sprawia, że ci, którzy nie pasują do tych normatywnych ram, stają się celem krytyki, osądu i prześladowania.

Dodatkowo powielanie tych stereotypów może nas przywiązać do ról płciowych. To znacznie ogranicza zarówno nasze możliwości osiągnięć, jak i naszą zdolność do pełnego odkrywania naszych talentów i zdolności.

Co to jest rola?

Pojęcie roli możemy rozumieć na dwa sposoby:

  • Z jednej strony z perspektywy socjologiczno-antropologicznej. Tutaj idea roli odnosi się do sposobu, w jaki szereg wartości, postaw i zachowań jest kulturowo przypisywany ludziom. Zależy to od miejsca, jakie zajmują w strukturze społecznej.
  • Z drugiej strony z perspektywy psychospołecznej. Z tego punktu widzenia rola związana jest ze sposobem, w jaki ludzie działają w oparciu o oczekiwania związane z określoną pozycją.

Ogólnie możemy wyobrazić sobie role jako organizacyjne wzorce zachowań. Są naładowane oczekiwanymi zachowaniami i konkretnymi praktykami oraz przypisywane do ludzi na podstawie ich sieci interakcji i pozycji, jaką zajmują w świecie społecznym.

Role płci

Działając w ten sam sposób, role płciowe to wszystkie sposoby, w jakie stereotypy płciowe stają się oczekiwaniami behawioralnymi. Są one z góry ustalone i manifestują się u ludzi jako określone zachowania.

Innymi słowy, role płciowe są narzędziem, za pomocą którego wprowadzane są w życie stereotypy. Na przykład zakładając, że kobiety powinny być opiekuńcze, że mężczyźni powinni być żywicielami rodziny; albo że osoby LGBTIQ+ powinny być duszą imprezy. To forma naturalizacji stereotypów związanych z płcią. Rodzaj naturalizacji wyrażający się oczekiwaniem, że ludzie zachowują się w przewidywalny sposób w zależności od ich tożsamości płciowej.

Kobieta sprzątająca, demonstrująca stereotypy i role płciowe.

Czy można zmienić role płciowe i stereotypy?

Prawdopodobnie teraz rozumiesz różnicę między tymi dwoma pojęciami. Co jednak możesz z tym zrobić?

Po pierwsze, powinieneś zdać sobie sprawę, że wszyscy przestrzegamy norm płci, jeszcze zanim się urodzimy. Wiele pomysłów na to, jak to jest być mężczyzną lub kobietą, wydaje nam się naturalne. Dlatego przyjmujemy je za pewnik.

Z tego powodu musimy zacząć zmieniać normy płci. W tym celu należy zadać sobie pytania o społecznie konstruowany charakter opinii estetycznych. Powinniśmy rozważyć nasze sposoby nawiązywania kontaktów, postawy wobec miłości, wybór zawodów i zabawek dla dzieci spośród wielu innych wymiarów, które można powiązać z pewnymi normami płci.

Gdy to zrobimy, będzie nam łatwiej zidentyfikować role płciowe i stereotypy w naszych własnych zachowaniach oraz w rodzaju zachowania, jakiego oczekujemy od innych. Transformacja tych wzorców zależy od naszych własnych praktyk.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • D’Ovidio, Ana Clara (2020). Roles y estereotipos de género: experiencias de socialización en adolescentes. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología – Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Disponible en: https://www.aacademica.org/000-007/16.pdf
  • Velandia-Morales, A., & Rincón, J. C. (2014). Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión. Universitas Psychologica, 13(2), 517-527. doi:10.11144/Javeriana.UPSY13-2.ergu

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.