Pozytywna inteligencja emocjonalna - klucz do szczęścia

Pozytywna inteligencja emocjonalna - klucz do szczęścia

Ostatnia aktualizacja: 12 maja, 2018

Pozytywna inteligencja emocjonalna stanowi jeden z najbardziej istotnych elementów, które decydują o czyimś powodzeniu. Według Daniela Golemana, czynnik ten wywiera wpływ aż w 80 procentach. Nie ulega więc wątpliwości, że pozytywna inteligencja emocjonalna może stanowić rozwiązanie większości naszych problemów.

Filozof César Ojeda opierając się na znanych badaniach, które przeprowadzono na temat inteligencji emocjonalnej i psychologii pozytywnej usiłował wyjaśnić na czym polega wspomniana powyżej zależność, która mogłaby odmienić nasze życie.

Pozytywna inteligencja emocjonalna w nowoczesnym świecie

Według Ojedy emocje pojawiają się jako coś niewytłumaczalnego w strukturach zachodniego świata. To zupełnie tak, jakbyśmy mieli zachowywać się w sposób zupełnie racjonalny. Zawsze jednak musimy pamiętać o rozłamie, jaki istnieje pomiędzy rozumem i emocjami.

Serce i rozum - pozytywna inteligencja emocjonalna

Żyjemy niestety w środowisku, w którym przez uprzemysłowienie wszystko dzieje się szybko, zbyt szybko. W sytuacji tej pojęcia takie jak skuteczność i wydajność stale uchodzą za synonim sukcesu osobistego, społecznego i zawodowego. Dołączmy jeszcze do tego istnienie wszechobecnych portali społecznościowych. W dzisiejszych czasach wizja świata danej osoby może ulegać zmianie na skutek zmiany statusu na Facebooku lub komentarzy dodanych na Twitterze.

Pozytywna inteligencja emocjonalna pomaga poznać się lepiej

Przeprowadzono już wiele badań mających na celu ocenę wpływu wspomnianych czynników na dzisiejsze społeczeństwo. Oprócz wspomnianych wcześniej Golemana i Fromma tematem zajmował się również Frankl. Wszyscy jednak dochodzą do wspólnego wniosku, że najważniejszym elementem jest dokładne poznanie samego siebie.

Coś, co wydaje się być nazbyt proste i oczywiste, wbrew pozorom znajduje swoje logiczne uzasadnienie. Należy pamiętać, że żadna osoba jako człowiek nigdy się nie zmienia. Zmianie ulega jedynie kontekst historyczny, społeczny i towarzyszące mu okoliczności. Ludzie jako jednostki jednak zawsze pozostają ludźmi.

Dlatego pozytywna inteligencja emocjonalna nadal pozostaje tak użyteczna, dokładnie tak samo, jak była użyteczna 100 lat temu, czy 2000 lat temu. Dodaje nam ona umiejętności odczuwania, rozumienia i kontrolowanego zarządzania własnymi emocjami.

Odczuwanie emocji – wrodzona umiejętność

Właśnie w taki sposób myśliciele i psychologowie postrzegają ludzkie emocje – jako coś wrodzonego, typowego dla człowieka. Doskonale integrują się one ze środowiskiem mentalnym, dzięki czemu czemu możliwe staje się osiągnięcie dużych korzyści na poziomie osobistym oraz społecznym.

Emocje nie stanowią konkurencji dla rozsądku. Stanowią raczej bezcenne narzędzie idealne pozwalające skorzystać z całego potencjału, który kryje się w danej osobie. W ten sposób możemy prowadzić pełniejsze, zdrowsze i bardziej harmonijne życie.

Zamknięte oczy

Osiągnięcie równowagi pomiędzy zdrowym rozsądkiem i szerokim spojrzeniem emocjonalnym to idealna kombinacja, która pozwala pokonać każdą przeszkodę pojawiającą się na naszej drodze. Właśnie taka umiejętność stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu.

“Osoba inteligentna może analizować każdą rzecz, osoba mądra, nawet nie zacayna tego robić”

-Jen Knox-

Pozytywna inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu

Jeśli uda nam się umiejętnie połączyć inteligencję emocjonalną z odpowiednim wykorzystaniem wiedzy, by stawiać czoła temu, co niesie ze sobą życie, w połączeniu z pozytywnym nastawieniem danej osoby, która zawsze dąży do rozwoju, w rezultacie zawsze pozwala osiągnąć szczęście.

Z tego powodu zarówno Ojeda, jak i inni psychologowie, proponują byśmy nieco zapomnieli o naszych współczesnych aspiracjach, nakazujących nam dążyć do profesjonalizmu. Nie powinniśmy dostosowywać ludzi do wcześniej wymyślonych form, ale raczej dobierać właściwą formę do odpowiedniego człowieka.

“Ludzie interesu na zachodzie często nie zauważają jak ważnym elementem jest ustalenie z innymi odpowiednich relacji międzyludzkich”

-Daniel Goleman-

Z tego powodu pozytywna inteligencja emocjonalna stanowi klucz do tego, aby prowadzić życie. Lepiej zapomnieć o nadmiernym uprzedmiotawianiu człowieka i szukaniu zbyt profesjonalnego podejścia. Według autorów kluczem do szczęścia jest wyłącznie osiągnięcie równowagi pomiędzy rozsądkiem i emocjami.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.