Podejmowanie decyzji przy zastosowaniu techniki trzech dziesiątek

Najbardziej interesujące w technice trzech dziesiątek jest to, że umożliwia ona podejmowanie decyzji, również tych trudnych i czasem bolesnych, w sposób, który na dłuższą metę pozwala osiągnąć rozwój osobisty. 
Podejmowanie decyzji przy zastosowaniu techniki trzech dziesiątek
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2018

Dokonywanie wyborów przy pomocy techniki trzech dziesiątek ułatwia przede wszystkim podejmowanie decyzji, które nie są łatwe. Takie podejmowanie decyzji jest szczególnie utrudnione w sytuacji, gdy czynniki nie przeważają na korzyść żadnej z dostępnych możliwości.

Podjęcie decyzji czasami jest o wiele trudniejsze niż zwyczajne zastosowanie prostej zasady polegającej na rozpatrzeniu za i przeciw. Właśnie w tym celu opracowano technikę trzech dziesiątek. Metodę tę opracowała Suzy Welch, amerykańską dziennikarkę specjalizującą się w dziedzinie ekonomii. 

Badała ona sposób działania mózgu podczas podejmowania decyzji. Odkryła istnienie poważnej usterki, która polega na tym, że mózg nie bierze pod uwagę istnienia przyszłości. Na przykład jesteśmy zdolni jeść śmieciowe jedzenie choć doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie wyjdzie nam to na dobre na dłuższą metę.

Ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji jest bardziej pożądane, niż tkwienie w niezdecydowaniu.

-Mimonides-

Podejmowanie decyzji – jak działa metoda trzech dziesiątek

Technika 10-10-10 zaczyna się od sformułowania pytania, które w konsekwencji prowadzi do podjęcia złożonej decyzji. Przede wszystkim należy ustalić jaki problem należy rozwiązać lub jaką decyzję podjąć. Na przykład, czy mam zmienić pracę? Czy nadszedł czas na posiadanie dzieci? Czy wyjechać za granicę?

Im dokładniej zostanie sprecyzowane pytanie, tym łatwiej będzie podjąć świadomą decyzję. Obraz staje się o wiele jaśniejszy, gdy doskonale zdajemy sobie sprawę z istoty problemu i zmiennych, od których zależy podejmowanie decyzji.

Na poniższym rysunku przedstawiono proces zbierania informacji. Można go uskutecznić poprzez czytanie, rozmowę z innymi lub jeszcze inne środki. Celem jest przede wszystkim ustalenie głównych sposobów rozwiązania kwestii. Dlaczego metoda nawiązuje do trzech dziesiątek? Ponieważ należy się zastanowić nad tym jak każda z możliwych decyzji wpłynie na to, co będzie się ze mną działo za 10 minut, za 10 miesięcy i za 10 lat.

Lejek - zbieranie informacji.

Trzy razy

Techniki tej nie należy brać dosłownie. Nie chodzi o to, że należy koniecznie rozpatrywać przyszłość, która nastąpi za dziesięć miesięcy, czy dziesięć lat. To wyłącznie dydaktyczny sposób na zobrazowanie tego w jaki sposób działa wspomniana metoda. Zasadą pozostaje jednak rozpatrywanie decyzji w trzech skalach: krótko-, średnio- oraz długoterminowej.

Pierwsza skala odnosi się do natychmiastowych rezultatów jakie przyniesie podjęta decyzja. Druga to czas, w którym zaczynają się pojawiać pierwsze konsekwencje wprowadzonych zmian. Trzecia ma nam pokazać całokształt efektów, które będą widoczne w dalekiej przyszłości. Technikę nazwano od trzech dziesiątek tylko i wyłącznie dlatego, że autorka chciała jej nadać znaczenie mantry.

Papierowe samoloty

Analiza

Po trzykrotnej wizualizacji przy zastosowaniu metody trzech dziesiątek należy jeszcze przeprowadzić dodatkową analizę. W jej zakres powinny wchodzić wszelkie zebrane informacje, rezultaty przeprowadzonych wizualizacji, wierzenia, cele, marzenia i potrzeby. Welch tłumaczy, że na tym etapie należy postawić sobie konkretne pytanie: która z możliwych opcji działania pozwala mi na zwiększenie kontroli nad moim życiem?

Odpowiedź na to pytanie stanowi ostateczny element rozstrzygający, który wskaże nam najwłaściwsze rozwiązanie. Dla wielu osób stosowanie tej metody okazuje się zaskakujące, ponieważ w trakcie procesu podejmowania decyzji wychodzą na jaw ich ukryte lęki i nie do końca zrozumiałe obawy.

Nie zawsze też wszystkim udaje się znaleźć rozwiązanie idealne. Czasem podejmowanie decyzji oznacza konieczność wprowadzenia w życiu radykalnych zmian. Czasem trzeba coś zakończyć, a czasem konieczne jest poniesienie straty. Jednakże jeśli metodę zastosowano przy tym w sposób prawidłowy, widoczne też będzie poczucie zdecydowanej ulgi.

Kiedy tylko uda nam się ustalić ścieżkę, która prowadzi do rozwoju osobistego, zmienia się nasza perspektywa i mamy większą chęć do poświęcania się w obranym kierunku.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.