Poczucie humoru - jakie spełnia funkcje w codziennym życiu?

Poczucie humoru odgrywa ważną rolę we wszelkiego rodzaju związkach. Dzielenie się przyjemnością humoru tworzy poczucie intymności i więzi.
Poczucie humoru - jakie spełnia funkcje w codziennym życiu?

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia, 2022

Poczucie humoru odgrywa ważną rolę we wszelkiego rodzaju związkach. W nowych relacjach może być skutecznym narzędziem budowania więzi i przezwyciężania niezręczności czy zakłopotania. W ustalonych związkach może podtrzymać emocje i pomóc w przezwyciężeniu przeszłych konfliktów, nieporozumień i drobnych problemów, które mogą narastać z czasem.

Poczucie humoru stwarza poczucie intymności i więzi między ludźmi. Te cechy określają udane relacje. W rzeczywistości, kiedy śmiejecie się ze sobą, tworzy to pozytywną więź między wami. Ten związek działa jak bufor przed stresem, nieporozumieniami, rozczarowaniami i negatywnymi plamami, które często narastają w związku.

„Dobrze rozwinięte poczucie humoru to kij, który dodaje równowagi Twoim krokom, gdy idziesz po linie życia”.

-William Arthur Ward –

Społeczna moc humoru

Humor może pomóc ci stworzyć silniejszą więź z innymi. W rzeczywistości zdrowie i szczęście zależą w dużej mierze od jakości relacji, a śmiech łączy ludzi.

Kobieta z emotikonami i dobrym nastrojem

Humor służy również wygładzaniu różnic i rozpraszaniu napięć. W rzeczywistości korzystanie z niego często pomaga rozwiązać nawet najbardziej wrażliwe problemy. Ponadto żart zaplanowany w odpowiednim momencie może pomóc rozładować napiętą sytuację i pomóc w rozwiązaniu nieporozumień i drobnych konfliktów.

Z drugiej strony może pomóc przezwyciężyć problemy i niepowodzenia oraz spojrzeć na sprawy z innej perspektywy. To klucz do odporności, ponieważ pomaga radzić sobie z trudnościami. Rzeczywiście, większość sytuacji nie jest tak ponura, jeśli spojrzeć na nie z poczuciem humoru. Pomaga przeformułować problemy, które w przeciwnym razie mogłyby wydawać się dość przytłaczające.

Na koniec należy zauważyć, że humor pomaga być bardziej kreatywnym. Ożywia myśli i może zainspirować do korzystania z kreatywnych rozwiązań w rozwiązywaniu problemów z innymi.

„Humor jest sposobem na uzyskanie przyjemności pomimo niepokojących efektów, które się z nim wiążą”.

-Zygmunt Freud-

Funkcje humoru według Avnera Ziv

Główne funkcje humoru, zarówno osobistego, jak i społecznego, podsumował Avner Ziv w swojej książce Osobowość i poczucie humoru (1984) w następujący sposób:

1. Zawór bezpieczeństwa dla społecznych tabu

Humor stanowi ujście dla wyrażania myślenia tabu, zwłaszcza w kwestiach związanych z seksem i przemocą. Są to naturalne potrzeby i tendencje, które muszą być regulowane społecznie, ale całkowite tłumienie jest nierealne.

W taki sam sposób, w jaki oglądanie lub udział w meczu bokserskim oferuje społecznie akceptowalne ujście dla agresywnych impulsów, humor jest formą kontrolowanego uwalniania impulsów, które są potencjalnym zagrożeniem dla cywilizowanego społeczeństwa.

Przyjaciółki trzymające znak z uśmiechem

2. Krytyka społeczna

Według Davida L. Paletza satyra to rodzaj humoru, w którym instytucje społeczne i polityczne są wyśmiewane i humanizowane. Może to być po prostu sposób na rozładowanie napięcia i tym samym wsparcie status quo lub może prowadzić do zmiany systemu.

Biorąc pod uwagę, że frustracja jest jedną z głównych przyczyn agresji, nic dziwnego, że głównymi celami humoru są ludzie, którzy udaremniają nasze cele i przyjemności. Na przykład sędziowie, policjanci, urzędnicy państwowi, rodzice, nauczyciele i inne osoby sprawujące władzę.

3. Konsolidacja członkostwa w grupie

Kiedy śmiejesz się z żartów innych, afirmujesz wspólne wartości lub uprzedzenia, dzielisz swoje nastawienie lub potwierdzasz wrogość. Rzeczywiście, uznanie, że inni myślą tak samo jak ty, oraz fakt, że możesz dzielić się swoimi problemami i doświadczeniami, jest ważnym źródłem humorystycznej przyjemności.

Jednocześnie aspekt wiktymizacji humoru jest jednym z powodów, dla których łatwo może stać się obraźliwy. Może to być również sposób na zbliżenie członków grupy do poziomu zgodnego z normami grupy.

4. Obrona przed strachem i niepokojem

Szczęśliwa kobieta z uśmiechem

Śmiejąc się z rzeczy, które cię przerażają, czujesz, że masz je pod kontrolą i że są mniej groźne. W tym sensie czarny humor czy dowcipy o katastrofach funkcjonują jako mechanizm obronny.

Tutaj raczej dobrze wpisuje się figura samopogardy czy wyśmiewania się z samego siebie, ponieważ jest adaptacyjna w ten sam sposób.

5. Gra intelektualna

Humor może mieć także charakter przede wszystkim intelektualny. Daje ci chwilową wolność od tyranii logicznego myślenia. Pozwala wydostać się z granic rzeczywistości i cieszyć zdolnością do oryginalności i kreatywności. Każda analiza, która ignoruje tę bardziej zaawansowaną i ludzką funkcję humoru, będzie ograniczona.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.