Osobowość INFP według Carla Junga - poznaj bliżej jej cechy charakterystyczne

Osobowość INFP według Carla Junga - poznaj bliżej jej cechy charakterystyczne
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 11 października, 2022

Ludzie o osobowości INFP są introwertyczni, intuicyjni i spostrzegawczy. Według Carla Junga są też wrażliwi, kreatywni i niezależni.

Często również okazują się być idealistami, bardzo serdecznymi i potrafią okazywać współczucie. Z tego powodu INFP to mediatorzy, gdyż dbają o własny rozwój osobisty oraz pomagają innym.

Książka Carla Junga “Typy psychologiczne” i jego teorie na temat osobowości stanowiły rodzaj przełomu. W epoce, gdy psychologia była wciąż nowością, ten słynny szwajcarski psychiatra stworzył podstawy modelu osobowości opartego na dziwnym, lecz rewolucyjnym podejściu.

Wprowadził koncepcje introwersji i ekstrawersji. Jednak przedstawił te pojęcia jako wynik kontinuum. W tym kontinuum mogą mieszać się inne fenomeny, subiektywne i spostrzegawcze.

Dzięki temu rozumiemy, że nikt nie jest całkowicie “introwertyczny” ani “ekstrawertyczny”. Raczej wszyscy znajdujemy się wewnątrz pewnego spektrum, które składa się z różnych dynamik i podmiotów.

Typologie osobowości, a INFP

W swojej teorii osobowości Carl Jung określił osiem typów osobowości. Kilkadziesiąt lat później pojawił się test Myers-Briggs, który rozwinął tę koncepcję do 16 podtypów. Modele te nie są tak popularne jak, na przykład, kwestionariusz 16PF Raymonda Cattella.

Trzy drzewa w kształcie głowy człowieka

Jednak badania, takie jak to przeprowadzone przez Davida J. Pittingera z Marshall University pokazują nam, że teoria Junga jest bardzo skutecznym narzędziem autorefleksji. W tym artykule będzie mowa o osobowości INFP.

“Twoje wizje staną się wyraźne dopiero wtedy, gdy będziesz mógł zajrzeć do własnego serca. Ten, kto wygląda na zewnątrz – marzy; ten, kto zagląda do środka – budzi się.”

Carl Jung

Jakie cechy definiują osobowość INFP?

Osobowość INFP, zgodnie z modelem Myers-Briggs, jest wynikiem interakcji między czterema podstawowymi wymiarami:

  • Introwersja: sposób, w jaki wykorzystuje i skierowuje swoją energię, uwagę, myśli i kontakty.
  • Intuicja: sposób, w jaki przetwarza swoją rzeczywistość, z której wyciąga wnioski, i docenia drobne szczegóły.
  • Odczuwanie: ludzie o osobowości INFP są skłonni do podejmowania decyzji w oparciu o swoje uczucia.
  • Obserwacja: gdy chodzi o organizowanie i reagowanie na otoczenie, robią to spontanicznie i zawsze polegają na tym podstawowym wymiarze.

Właśnie dlatego ten typ osobowości nazywa się INFP (z ang. Introversion, iNtuition, Feeling, Perception). Twórcy tego testu, Katharine Briggs i Isabel Myers, zdefiniowali ten test jako typologię leczenia.

Oznacza to, że INFP to idealiści, którzy pragną generować szczęście. Podobnie faworyzują swój osobisty rozwój oraz rozwój innych ludzi. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym cechom, które określają osobowość INFP.

Idealiści, którzy dostrzegają wszystko, co jest dobre na tym świecie

Autorzy tego kwestionariusza wskazują, że tylko 4% światowej populacji to INFP.

Otwarte dłonie żebraka
  • Są to ludzie, którzy żyją według swoich ideałów i wierzą w naturalną dobroć świata.
  • Ten idealizm nie jest pasywny. Dany typ osobowości cechuje również zdecydowane, ale milczące poświęcenie się.
  • Są introwertykami. Dlatego niewielu rozumie głębie swoich ideałów i osobistych zobowiązań.
  • Nie wahają się przetorować swoją osobistą drogę w oparciu o te zasady. Jednak wielu ich nie rozumie lub nie zna naprawdę.

Ludzie uczciwi, którzy potrafią okazać współczucie

Wiedzą, co jest dobre, a co złe jest i nie wahają się trzymać swoich przekonań. Okazują innym szacunek, współczucie i swoje zainteresowanie poprzez proste, lecz pełne uczucia gesty. Ponadto osoby INFP są spokojne i taktowne.

Niezależni

Można powiedzieć, że osobowości INFP są wrażliwe, ale pewne siebie. Oprócz tego są introwertykami i są zawsze ostrożne, ale razem z tym nigdy nie wykazują niezdecydowania, gdy chodzi o podejmowanie decyzji.

Bardzo polegają na swojej intuicji, ponieważ ufają swemu wewnętrznemu głosowi. Zachowują się również w ten sposób, ponieważ są idealistami i wierzą, że świat w swej najczystszej formie jest szlachetny i dobry.

Artystyczni, wrażliwi i nieostrożni

Osobowość INFP przepada zazwyczaj za sztuką, pisarstwem i fotografią, czyli zajęciami, przez które jest w stanie wyrazić swoje emocje, ideały oraz swój pewny siebie i optymistyczny świat wewnętrzny.

Z kolei są to osoby bardzo wrażliwe. W związku z tym doceniają drobne szczegóły i wszelkie nowe doznania. Wiedzą również, jak wiązać się z ludźmi w bardzo prosty, lecz niczym magiczny sposób.

Człowiek patrzący na niebo - osobowość INFP

Nie są najlepszymi rozmówcami. Aczkolwiek naprawdę potrafią słuchać, wspierać innych i pomagać, gdy są najbardziej potrzebni.

Z drugiej strony, należy też wspomnieć, że lubią działać instynktownie. Nie muszą planować wszystko z wyprzedzeniem ani układać harmonogramów. W skutek tego, ich mieszkania i biurka są zawsze nieco zdezorganizowane, ponieważ dla nich priorytet mają inne rzeczy.

Podsumowując, osobowość INFP cechuje się idealizmem, dobrocią i artystycznym zacięciem. Tacy ludzie często doznają rozczarowań z powodu swych zbyt dużych oczekiwań wobec świata i swoich współlokatorów.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Gustav, Carl. Jung (2008). Tipos psicológicos. Edhasa

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.