Przekonania, które uniemożliwiają osiągnięcie wymarzonego życia

Przekonania, które uniemożliwiają osiągnięcie wymarzonego życia

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia, 2017

Napisano już mnóstwo książek poświęconych samopomocy, zawierających wskazówki jak nauczyć się, żyć w pełni i z radością. Wielu z nas szukało w tych książkach sposobów radzenia sobie z blokadami, które ograniczają nas, gdy próbujemy realizować określone cele. Książki te w większości przedstawiają zjawisko, jakim są nieświadome przekonania, nabyte przez nas w dzieciństwie.

Przekonania to wyobrażenia o sobie lub otaczającym nas świecie, którym nadaliśmy moc absolutnej prawdy. I jako taka działają jako filtr, przez który postrzegamy świat. Są jak okulary, których używamy, aby lepiej widzieć. To, jak ukazują nam rzeczywistość decyduje o naszych reakcjach na spotykające nas wydarzenia. W ten sposób osiągamy efekty zgodne z tym sposobem postrzegania okoliczności. To sprawia, że utwierdzamy się w przekonaniu, że świat jest taki, jaki nam się wydaje.

Przekonania są po części bezwiedne. Człowieka nie można uznać za lepszego ani gorszego z powodu jego przekonań.
-Percy Bysshe Shelley-

W jaki sposób powstają przekonania?

Posiadamy przekonania i filozofie dotyczące życia, które, chociaż sami je stworzyliśmy, wydają nam dogmatami, najprawdziwszą prawdą. Tymczasem, aby osiągnąć pewne cele w życiu, musimy nauczyć się formować i utrzymywać racjonalne przekonania. Ponadto musimy poradzić sobie z tymi irracjonalnymi opiniami.

Irracjonalne przekonania, czyli wzorce myślowe charakteryzują się tym, że są fałszywe, dysfunkcjonalne i automatyczne. Przybierają one formy zobowiązań, potrzeb lub żądań (muszę, trzeba, należy itp.). Jeśli trwają niezrealizowane, powstają niewłaściwe negatywne emocje (depresja, poczucie winy, wściekłość, niepokój itp.). Kolidują one z osiąganiem prawdziwych celów. Ponadto generują zmiany zachowań, takie jak izolacja, unikanie lub zachowanie ucieczkowe, sięganie po używki itp.

Dziewczyna czyta książkę

Z drugiej strony racjonalne przekonania są preferencyjne lub względne. Przybierają postać pragnień i sympatii (chcę, wolę, marzy mi się itp.). Kiedy ludzie nie dostają tego, czego chcą, powstające negatywne uczucia niezadowolenia nie przeszkadzają im w realizowaniu i osiągnięciu nowych celów.

Zdarzenia same w sobie nie powodują problemów. Zamiast tego są one generowane przez podstawowe przekonania, na których ludzie opierają swoje interpretacje. Racjonalne i dostosowane przekonania przybliżają nas do przystosowanego i elastycznego życia, odpowiadającego naszym pragnieniom.

Zatopienie się w przekonaniach tworzy nowy wymiar jednostki.

Które przekonania uniemożliwiają życie w zgodzie z pragnieniami?

Irracjonalne myśli powstrzymują nas od życia, które pragniemy prowadzić.  Psychologia poznawcza, a dokładniej terapia racjonalno-emotywna autorstwa Alberta Ellisa, opiera się na centralnej teorii, że to nie występujące zdarzenia powodują utrudnienia. Zamiast tego problemy stwarza interpretacja zdarzeń przez daną jednostkę.

Niektóre najpowszechniejsze przekonania absolutnych, które trzymają nas z dala od wymarzonego życia to:

  • Nie mogę. Wiele osób robi to, co im się podoba i żyje życiem, którego pragną. Różnica polega na tym, że ufają sobie. Porzucili wymówki, wyszli ze strefy komfortu i zaczęli działać. Jeśli oni mogą to zrobić, Ty też możesz.
  • To nie jest odpowiedni moment. Każdy moment jest idealny na rozpoczęcie czegoś, na czym Ci zależy. Błędnie uważamy, że kiedy „kryzys” minie, wszystko się polepszy. Wtedy zaczniemy działać. Ale ta myśl jest niczym więcej jak tylko wymówką.
  • To tylko dla niektórych ludzi, którzy mają szczęście. Uniwersalne prawo przyczyny i skutku mówi nam, że szczęście jest czymś, co można osiągnąć, jeśli wcześniej zostaną stworzone i sfabrykowane sprzyjające mu okoliczności.
Kobieta w sukni wśród motyli

Co więcej, bezwzględne wymagania generują napięcie emocjonalne, które prowadzi do powstania dwóch typów zaburzeń psychicznych: niepokoju ego i natrętnego niepokoju.
  • Niepokój ego: Powstaje, gdy zmienia się obraz siebie. Może powstawać także, gdy potępiamy samych siebie, ponieważ uważamy, że ​​nie spełniamy absolutnych wymagań, które sami sobie stawiamy.
  • Natrętny niepokój: Ma miejsce, gdy nie spełniamy dogmatycznych przekonań, które są dla nas podstawą dobrego samopoczucia i życia w komfortowych warunkach. Prowokują go żądania, które stawiamy innym.

„Jeśli uważasz, że nie jesteś mi nic winien, to prawda. Ponieważ szanuję każde przekonanie i ponieważ każde z nich jest równe. Wszystkie są przekonaniami.”
-Antonio Porchia-


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.