Oczekiwana długość życia – jak ją wydłużyć?

Średnia długość życia jest ważnym elementem pomiaru poziomu rozwoju państw. Dowiedz się, co ONZ mówi o oczekiwanej średniej długości życia.
Oczekiwana długość życia – jak ją wydłużyć?
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca, 2021

Oczekiwana długość życia to przewidywany wiek, jaki osiągniesz, w odniesieniu do liczby lat, które obecnie przeżyłeś. To jeden ze wskaźników, które Organizacja Narodów Zjednoczonych wybrała do pomiaru poziomu rozwoju krajów na całym świecie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdza, że oczekiwana długość życia różni się w zależności od miejsca urodzenia i miejsca, w którym dorastałeś. Kraje o wyższych wskaźnikach rozwoju mają również wyższą średnią długość życia niż kraje słabiej rozwinięte.

„Śmiertelność niemowląt i oczekiwana długość życia są rozsądnymi wskaźnikami ogólnego dobrobytu w społeczeństwie.”

– P. J. O’Rourke –

Doktor Margaret Chan, była dyrektor generalna WHO, stwierdziła, że „świat podjął wielkie kroki w celu ograniczenia niepotrzebnego cierpienia i przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami, którym można było zapobiec i które można było wyleczyć.”

Niemniej jednak utrzymuje, że postęp był nieregularny i najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić w tej sytuacji, jest pomoc wszystkim krajom w zapewnieniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przepaść dzieląca kraje rozwinięte i słabiej rozwinięte stale się powiększa. Wpływa to bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Planowanie i ulepszanie polityk publicznych w skali globalnej to jedne z najlepszych sposobów na odwrócenie tej sytuacji. Pozwoli to krajom wejść na ścieżkę rozwoju w celu wydłużenia średniej długości życia.

Oczekiwana długość życia

Oczekiwana długość życia w Hiszpanii i UE

Europejski system informacji o zdrowiu i oczekiwanej długości życia (EHLEIS) dostarcza informacji na ten temat. Stwierdza, że liczba lat zdrowego życia w Hiszpanii wzrosła, jeśli porównać ją z danymi z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-28).

EHLEIS jest częścią projektu BRIDGE Health. Celem tego projektu jest stworzenie zintegrowanego europejskiego systemu informacji zdrowotnej w ramach trzeciego programu zdrowotnego UE na lata 2014-2020.

Dzięki uzyskanym danym można zaplanować nowe środki zapobiegawcze i poprawę jakości życia mieszkańców UE. W idealnym przypadku zwiększyłoby to oczekiwaną długość życia w zdrowiu i pomogło obniżyć wskaźniki zachorowań.

Jakie zdrowe nawyki wydłużają ten parametr?

WHO podała czynniki wpływające na zdrowe starzenie się. Twoje środowisko wpływa na Ciebie, kiedy podejmujesz decyzje dotyczące utrzymania zdrowych nawyków. WHO zaleca zachowanie zdrowych nawyków życiowych, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby niezakaźne.

„Jedynym sposobem na zachowanie zdrowia jest jedzenie tego, czego nie chcesz, picie tego, czego nie lubisz i robienie tego, czego wolisz nie robić.”

– Mark Twain –

Najlepiej spożywać co najmniej pięć porcji owoców i warzyw dziennie. Zmniejsza to ryzyko zachorowania na choroby. Dodatkowo gwarantuje, że otrzymasz taką ilość błonnika, jakiej potrzebujesz. Poza tym powinieneś się wysypiać (w nocy, jeśli to możliwe). Pamiętaj, że dobry sen to jedna z rzeczy, które dają Ci najwięcej energii.

Jogging

WHO podkreśla, że zła dieta i brak aktywności fizycznej to największe czynniki ryzyka zdrowotnego w skali globalnej. Bez wątpienia dobra dieta zapewnia długofalowe korzyści.

Ogólnie rzecz biorąc, utrzymanie dobrych nawyków nawet w starszym wieku może mieć duży wpływ na jakość Twojego życia. Podsumowując, ćwiczenia i dobre odżywianie pomagają zachować zdrowie poznawcze, a także zmniejszyć szybkość, z jaką organizm traci wigor i powraca do stanu zależności.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.