Noam Chomsky - 12 cytatów sławnego lingwisty

Noam Chomsky - 12 cytatów sławnego lingwisty

Ostatnia aktualizacja: 11 maja, 2017

Noam Chomsky, urodzony w 1928 roku w Filadelfii, jest profesorem lingwistyki w Instytucie Technologii Massachusetts (MIT) oraz jednym z najwybitniejszych językoznawców dwudziestego wieku.

Jego wkład w dziedzinie lingwistyki jest fundamentalny dla rozwoju informatyki. Noam Chomsky swój doktorat poświęcił analizie transformacyjnej, po którym został profesorem w Katedrze Lingwistyki i Filozofii.

“Jeżeli założysz, że nie ma nadziei, gwarantujesz sobie, że ta nadzieja nigdy się nie pojawi. Jeżeli założysz, że możliwość zmieniania rzeczy istnieje, wtedy pojawia się prawdopodobieństwo, że zmienisz świat na lepsze.”

-Noam Chomsky-

Aby z grubsza zrozumieć ogromny wpływ tego znakomitego myśliciela, musimy najpierw pojąć jego rewolucyjna teorię. To istnienie systemu uniwersalnej gramatyki jako części genetycznego dziedzictwa istoty ludzkiej.

Noam Chomsky uważa, że od urodzenia jesteśmy wyposażeni we wzór, do którego adaptują się różne istniejące języki. Ten wniosek zaprowadził go do odcięcia się od nurtów psychologicznych takich jak funkcjonalizm i behawioryzm, jeśli chodzi o kwestie językowe.

Dodatkowo, Noam Chomsky znany jest jako wybitny aktywista w dziedzinie polityki oraz płodny pisarz na różnorodne tematy.

Aby przybliżyć się choć trochę do tego jak działa umysł tego utalentowanego teoretyka, przedstawiamy kilka jego publicznych wypowiedzi, cytatów i myśli, które posiadają wartość filozoficzną.

nadzieja

Noam Chomsky – 12 cytatów

1. “Podstawowy koncept, który przenika zarówno historię współczesną, jaki i nowoczesny liberalizm, to potrzeba marginalizacji publiczności. Ogólna publika postrzegana jest ni mniej, ni więcej jako wścibscy intruzi przepełnieni arogancją, oszołomione stado.”

2. “Nie powinniśmy gonić za bohaterami, lecz wielkimi ideami.”

3. “Przypadek po przypadku, zauważamy, że konformizm to łatwa droga, zaś ścieżka do prestiżu i przywilejów prowadzi przez nieustępliwość, przeto niesie ze sobą osobiste poświęcenia.”

4. “Oto co zawsze uważałem za esencję anarchizmu: przekonanie, że ciężar dowodu musi być umieszczony na autorytecie. Powinien być ściągnięty, jeżeli autorytet nie jest w stanie go unieść.”

5. “Kapitalizm to system, gdzie centralne instytucje społeczne działają w ramach prawa autokratycznej kontroli. Dlatego dana korporacja lub branża jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę jej polityczny aspekt, faszystowska; oznacza to, że posiada surową kontrolę na same górze, a na każdym poziomie wymagane jest ścisłe posłuszeństwo – nie ma miejsca na negocjacje czy wymianę. Linia autorytetu jest idealnie prosta.

Tak jak jestem przeciwny politycznemu faszyzmowi, tak samo nie zgadzam się z ekonomicznym faszyzmem. Myślę, że dopóki główne instytucje społeczne nie znajdą się w rękach zwykłych ludzi, członków społeczności, nie ma sensu dyskutować o demokracji.”

Czemu ma służyć edukowanie?

6. “Edukacja powinna dostarczać możliwości samospełnienia; w swojej najlepszej formie może zapewnić bogate środowisko pełne wyzwań, aby dana osoba mogła eksplorować na swój własny sposób.”

góry

7. “Internet daje nam dostęp do nadzwyczajnej ilości informacji, opinii i interpretacji. Lecz podobnie jak z każdym innym źródłem, jest użyteczny do momentu, kiedy korzystamy z niego z wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem.”

8. “Wolność bez szans życiowych to diabelski prezent, a odmowa zapewnienia takich możliwości to przestępstwo.”

9. “Wybierz temat, jaki ci się podoba: Bliski Wschód, terroryzm międzynarodowy, Ameryka Centralna, cokolwiek to będzie, obraz świata przedstawiany publice ma bardzo odległy związek z rzeczywistością. Prawda pogrzebana jest pod warstwą gmachów pełnych kłamstw.

To wszystko to znakomity sukces z punktu widzenia odstraszania zagrożeń dla demokracji, osiągnięty w warunkach wolności, co jest niezwykle interesujące. To nie jest jak w państwie totalitarnym, gdzie wszystko jest wprowadzane za pomocą siły. Te osiągnięcia zostały zdobyte w ramach wolności.”

10. “Jeżeli nie wierzymy w wolność słowa ludzi, którymi pogardzamy, nie wierzymy w nią w ogóle.”

11. “Celem edukacji jest pomoc studentom w dotarciu do punktu, z którego mogą się uczyć się na własną rękę. To właśnie to, co będziesz robić w swoim życiu; nie tylko przyswajanie i powtarzanie materiałów dostarczonych ci przez drugą osobę.”

12. “Sprytnym sposobem na utrzymanie ludzi w bierności i posłuszeństwie jest ścisłe ograniczenie zakresu akceptowalnych opinii oraz pozwalanie na żywe debaty w tym właśnie spektrum– a nawet zachęcanie do bardziej krytycznych i odmiennych poglądów. Daje to ludziom poczucie wolności wyrażania opinii, podczas gdy cały czas założenia systemu są wdrażane poprzez ograniczenia narzucane na zakres debaty.”


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.