Niepokój u millenialsów - jakie są przyczyny jego powstawania?

Pokolenie millenialsów jest podatne na zaburzenia lękowe. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Mówimy o nich w tym artykule.
Niepokój u millenialsów - jakie są przyczyny jego powstawania?

Ostatnia aktualizacja: 26 października, 2021

Niepokój u millenialsów staje się coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Millenialsi to kontrowersyjne pokolenie. Zwykle mówi się, że są uzależnieni od mediów społecznościowych i mają więcej problemów w życiu niż ich rodzice. W rzeczywistości dane sugerują, że niepokój u millenialsów jest najwyższy w historii.

Chronologicznie rzecz biorąc, millenialsi to każdy, kto urodził się w latach 1981-1993. Ten okres jest naznaczony pewnymi kamieniami milowymi, które wydają się mieć wielki wpływ na całe ówczesne pokolenie.

Kontekst społeczno-kulturowy millenialsów

Okres między 1981 a 1993 rokiem to czas wielkich przemian technologicznych i społecznych, które dały początek znanemu nam dzisiaj światu. Ci, którzy urodzili się w tym czasie, dorastali wraz z pojawieniem się Internetu w wielu ich domach. Ponadto społeczeństwo przeżywało okres boomu i wszyscy nie zdawali sobie sprawy, że zmierzamy w kierunku kryzysu gospodarczego z 2008 roku.

Z drugiej strony edukacja seksualna w szkołach zapoczątkowała kulturę zdrowej seksualności. Wiązało się to z otwartością umysłu na przyjmowanie grup, które do tej pory były naznaczone stereotypami i piętnem społecznym. Dlatego mówimy o ewolucji społecznej i gospodarczej, która następnie doznała wstrząsu wraz z kryzysem gospodarczym w 2008 roku. Jak to może mieć związek z zaburzeniami lękowymi i niepokojem?

Załamany chłopak

Niepokój u millenialsów

Lęk, jako stan psychiczny, a nie objaw, charakteryzuje się niepokojem lub nerwowością w obliczu wydarzeń, które jeszcze się nie wydarzyły. Kiedy ta obawa osiąga bardzo wysoki poziom i utrzymuje się przez dłuższy czas, możemy mówić o zaburzeniu lękowym. Zwykle czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które powodują ten niepokój, oddziałują jednocześnie.

Niektórzy psychologowie społeczni, tacy jak Victoria Docu, podają nam różne powody, dla których Niepokój u millenialsów jest tak powszechny. Tutaj są niektóre z nich:

Wysokie oczekiwania pokładane w nich w trakcie kryzysu z 2008 r.

Poczucie dynamizmu i postępu we wczesnym dzieciństwie tego pokolenia stawiało dość wysokie oczekiwania: dalszego wykładniczego rozwoju na prawie wszystkich poziomach. Istniał dobrobyt, który dawał im możliwość szkolenia się i przygotowania. Co więcej, nie musieli spieszyć się, aby uzyskać dostęp do rynku pracy, jak poprzednie pokolenia.

Jednak kurczenie się rynku sprawiło, że zniknął optymizm, zamknięto wiele firm, a wiele inicjatyw zakończono jeszcze przed ich rozpoczęciem. Komunikat zmienił się z „możesz dostać to, co chcesz” na „musisz zadowolić się tym, co jest”. Nic więc dziwnego, że okres ten okazał się wylęgarnią chronicznej frustracji i niepokoju.

Przystosować się do czasu ciągłych zmian

Starsze pokolenie żyło w świecie, w którym zasoby i możliwości były ograniczone. Doprowadziło to do nadopiekuńczego stylu rodzicielskiego, w którym mieli środki na zainwestowanie w posiadanie „dziecka trofeum”. Jednak gdy społeczeństwo i gospodarka zaczęły się szybko zmieniać, niepewność co do nowych wyzwań, którym trzeba będzie stawić czoła, stała się jedną z głównych przyczyn niepokoju.

Rozwój psychospołeczny w kierunku indywidualizmu

Społeczeństwo konsumpcyjne i narodziny sieci społecznościowych obdarzyły millenialsów poczuciem jaźni, które opiera się na indywidualności i jest napędzane przez wzmocnienie społecznej aprobaty. W rzeczywistości, chociaż później ostrzegano przed oszustwami wirtualnego życia, wielu millenialsów już w pewnym stopniu uzależniło się od aprobaty.

Okoliczności życiowe niezgodne z dobrostanem psychicznym

Wielu millenialsów miało trudności ze znalezieniem domu lub dobrze płatnej pracy. To opóźniło ich dojrzewanie psychospołeczne w niektórych obszarach. Na przykład radzenie sobie w dorosłym życiu bez pomocy rodziców. W rzeczywistości średni wiek emancypacji został znacznie opóźniony. Wywołało to u niektórych z nich poczucie frustracji i stagnacji.

Złe nawyki życiowe

Nadużywanie kofeiny, zła higiena snu i nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnych. Chodzi między innymi o nawyki, które definiują to pokolenie. Są to nawyki, które predysponują je do pewnych stanów psychicznych, które są zgodne z lękiem. W rzeczywistości istnieją badania, które powiązały spożywanie kofeiny i innych substancji z lękiem. Odkryto bezpośredni związek między nimi.

Młodzi ludzie zajęci smartphonami

Zmiana modelu rodziny

Na tradycyjny model rodziny dwojga rodziców różnej płci plus dzieci wpłynęły zmiany polityczne i społeczne, jakich doświadczyło poprzednie pokolenie. Dlatego millenialsi musieli przystosować się do rozwodów i rodzin niepełnych. Ponadto społeczeństwo napotkało opór wobec par nieheteroseksualnych, które wcielają się w rolę rodziców. Z powodu braku zasobów psychospołecznych, którymi obecnie dysponujemy, były to modele nieakceptowalne.

Nie wszystko stracone

Jednak nie wszystko, co otacza to pokolenie, ma związek z lękiem i problemami. W rzeczywistości millenialsi są uważani za jedno z pokoleń, które ma większą zdolność przystosowania się do zmian. Co więcej, są w stanie przekazać swoją otwartość i tolerancję tym, którzy za nimi podążają i je poprzedzają.

To nowe pokolenie charakteryzuje się przezwyciężaniem piętna zaburzeń psychicznych i tworzeniem bezpiecznych środowisk dla wszystkich osób cierpiących na choroby psychiczne. Dlatego pomimo faktu, że lęk u millenialsów jest problemem, który nie został jeszcze wyeliminowany, zasoby, które się z niego zrodziły, położyły solidne podstawy dla dobrego zarządzania zdrowiem psychicznym.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.