Neil Howe - teoria pokoleń i kryzysów

Neil Howe - teoria pokoleń i kryzysów

Ostatnia aktualizacja: 31 października, 2020

Neil Howe i William Strauss opracowali teorię, według której wielkie kryzysy mają miejsce co 80-90 lat. W rzeczywistości już w latach 90. przepowiadali wielki kryzys na 2020 rok.

Neil Howe jest ekonomistą i demografem oraz autorem kontrowersyjnej teorii, która wzbudziła zainteresowanie w ostatnich miesiącach. Przewidywał, że Stany Zjednoczone doświadczą kryzysu o ogromnej skali w 2020 roku.

Zrobił to na podstawie serii historycznych wzorców, które znalazł w swoich badaniach. Wraz ze swoim kolegą Williamem Straussem Neil Howe odkrył, że wielkie zmiany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach są ściśle związane ze zmianami pokoleniowymi. Każde pokolenie mierzą okresy od 20 do 23 lat.

Przełomowe zmiany w wielu krajach, zgodnie z teorią Neila Howe’a, następują co cztery pokolenia, co odpowiada okresowi od 80 do 90 lat. Po tym okresie wydaje się, że w strukturach politycznych i społecznych następuje radykalna przemiana.

„Pokolenie milenialsów, które czuje, że nigdy nie osiągnie poziomu życia swoich rodziców może poprzez głosowanie doprowadzić do całkowitej zmiany naszych instytucji gospodarczych”.

-Neil Howe-

Tłum

Neil Howe i zmiany pokoleniowe

Pierwsze badania Neila Howe’a ukazały się w książce Pokolenia w 1991 roku. Jednak teoria jako taka została zawarta w pracy The Fourth Turning z 1997 roku. To właśnie w tej ostatniej pracy przewidziano wielki kryzys na 2020 rok.

Autorzy ani razu nie wspomnieli o problemach zdrowotnych. Przewidywali wielki wstrząs społeczny, połączony z kryzysem gospodarczym i politycznym. Byli przekonani, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach istnieją cykle wielkich kryzysów, które funkcjonują „jak cykle pór roku”.

W swoich badaniach wykazali, że historycznie cykle pokoleniowe zbiegały się z ważnymi wydarzeniami w kolejności: Chwalebna rewolucja, Rewolucja Amerykańska, Wojna Domowa, II wojna światowa i Wielki Kryzys.

4 typy pokoleń

Neil Howe i Strauss proponują istnienie czterech typów pokoleń. Każdy z nich pokrywa się z pewnym archetypem. Według naukowców pierwszy obrót, czyli pierwsza generacja każdego cyklu, jest jak wiosna. Chodzi o pokolenie, które wyłania się po wielkim kryzysie.

Ten pierwszy zwrot prowadzi do uporządkowanych społeczeństw, z silnymi instytucjami i dużym poczuciem zbiorowego postępu. Indywidualizm nie ma miejsca, a dominują kultury większości. Howe i Strauss nazywają to „cichym pokoleniem”.

Drugi obrót, czyli drugie pokolenie, jest jak lato. Charakteryzuje się zachowaniem odwrotnym do poprzedniego pokolenia. Mamy tu do czynienia z wielkim potwierdzeniem indywidualizmu i znaczną trudnością w dostosowaniu się do wcześniej ustalonych norm.

To pokolenie pełne pasji i bardzo kreatywne: cnota, która pomaga im dokonywać wielkich przemian w kulturze i wartościach. Są również motorem zmian w sprawach religijnych i mają tendencję do wywoływania przebudzenia w różnych obszarach.

Pokolenia jesienne i zimowe

Trzeci obrót lub trzecie pokolenie w optyce Neila Howe’a i Williama Straussa odpowiada jesieni. Dominuje w nich nieodpowiedzialny indywidualizm, w którym praktycznie zanika poczucie wspólnoty lub zbiorowości. Autorzy twierdzą, że dominuje cynizm i złe maniery.

Członkowie trzeciego pokolenia chcą w pełni potwierdzać swój indywidualizm i dlatego pojawiają się wielkie nierówności i niesprawiedliwość. Mają niską tożsamość obywatelską i starają się chronić przede wszystkim wolność jednostki.

Czwarta tura, czyli czwarta generacja cyklu, to zima. Odpowiada etapom, w których wybucha wielki kryzys polityczny i społeczny. Charakteryzuje się odrodzeniem poczucia obywatelskiego i wartości wspólnoty. Autorzy wskazują, że cykl ten zwykle zbiega się z wojną lub konfrontacją zbrojną.

Dwie osoby na wieżach

Neil Howe – perspektywy

Neil Howe i William Strauss zauważają, że byli w stanie wykryć takie cykle, szczególnie w historii Stanów Zjednoczonych. Jednak zaobserwowano je również w Europie Wschodniej oraz w Azji Południowej i Wschodniej. W rzeczywistości uważają, że wszyscy żyjemy w podobnym cyklu począwszy od II wojny światowej.

Neil Howe przewiduje, że wraz z postępem w 2020 r. i w nadchodzących latach pojawi się coraz bardziej radykalny apel do rządów, by robiły więcej. Radykalny konserwatyzm traci siłę, a zamiast tego pojawia się coraz więcej alternatyw społecznych.

Neil Howe uważa, że ​​świat jest już w drugiej połowie czwartej tury. Oznacza to, że nadchodzą wielkie przemiany i istnieje prawdopodobieństwo, że będą miały miejsce wielkie wydarzenia wojenne. Zatem na podstawie tej teorii można się spodziewać radykalnej przemiany w najbliższych latach. Zobaczymy, czy mają rację.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Howe, N., & Strauss, W. Millennials Rising: la próxima gran generación.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.