Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach: co to jest?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach: co to jest?

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia, 2019

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach pozwala znaleźć rozwiązania problemów, zamiast ograniczać się do samego rozwodzenia się nad problemami. Oznacza to zatem analizowanie rozwiązań, które w przeszłości zostały z powodzeniem zastosowane do rozwiązywania konkretnych problemów. Ta terapia ma na celu zbadanie alternatywnych rozwiązań, których pacjent mógł nie brać pod uwagę w celu uzyskania dobrych wyników.

W związku z tym możemy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach może zostać zdefiniowana jako sztuka znajdowania rozwiązań nierozwiązywalnych problemów za pomocą zwykłej, rutynowej lub bardziej przystępnej logiki. W wielu przypadkach terapeuci wykorzystują zasoby, które mogą być sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Zasoby te oferują wcześniej niedostępne możliwości, które były ukryte pod sztywnymi schematami.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach zakłada, że nie musisz dużo wiedzieć o naturze problemu, aby go rozwiązać. W efekcie okazuje się, że pacjenci, którzy naprawdę chcą się zmienić, mają odpowiednie zasoby, aby to zrobić.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach i jej cele

Ta terapia ma na celu znalezienie nowego rozwiązania problemu. Pomaga jednostkom w racjonalnym, logicznym i analitycznym myśleniu w celu rozwiązania danego problemu.

Osiąga się to poprzez zdefiniowanie celów terapii jawnej, badanie poprzednich prób rozwiązań, poszukiwanie informacji o wyjątkach (momentach, w których problem powinien się pojawić, ale tak się nie stało), poszukiwanie alternatywnych rozwiązań i stosowanie nowych rozwiązań.

„Jako terapeuci mamy bardzo wyraźny obowiązek. Po pierwsze, musimy dobrze rozumieć siebie, a następnie szukać wszelkich przejawów tego, co zrozumiałe u innych i wspierać i wzmacniaćwszystko, co jest w nich zdrowe”.

Gregory Bateson

Terapia oparta na rozwiązaniach

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach i jej przesłanie

Wszystkie problemy mają rozwiązanie. To pierwsza przesłanka tego podejścia. Wiele razy można zastosować to samo rozwiązanie do różnych problemów. Dlatego powinniśmy pamiętać o powiedzeniu „Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które dwukrotnie potyka się o ten sam kamień”.

Poznawczo, idąc dalej i znajdując różne rozwiązania lub znajdując rozwiązania, które działają lepiej, generujemy wysoki koszt. Dlatego powszechne jest stosowanie tych samych strategii i uzyskiwanie podobnych wyników.

Z drugiej strony, jeśli poprosisz grupę ludzi o rozwiązanie konkretnego problemu, na pewno dostaniesz tyle rozwiązań, ile ludzi. Oznacza to, że zawsze istnieje więcej niż jeden sposób działania.

Czasami rozwiązania te mogą wydawać się niekonwencjonalne, nieformalne lub mogą nie mieć bezpośredniego związku z problemem. Dlatego ludzie borykający się z podobnym problemem mogą wymyślić całkowicie odmienne rozwiązania. Stąd obiektem zainteresowania nie jest problem sam w sobie, ale możliwe rozwiązania.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – szukaj tego, co zadziała

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach kładzie nacisk na identyfikacji tego, co działa w celu wzmocnienia tych sekwencji rozwiązań. Tak więc koncentruje się ona na rozwiązaniach, które zostały już wypróbowane, jak również na wyjątkach (momentach, w których problem ma się pojawić, ale z jakichś przyczyn tak się nie dzieje).

Skupienie na bieżących problemach, a nie na przyszłych czy przeszłych trudnościach to kolejna cecha tej terapii. Ty i Twój terapeuta analizujecie problemy, których obecnie doświadczasz. Analiza pochodzenia tych problemów może zainspirować Cię do działania.

Ponadto każdy posiada niezbędne umiejętności, aby rozwiązać swoje problemy. Nie musisz przywoływać niczego, czego nie masz. Wszystkie rozwiązania, które nie zdołały rozwiązać problemu, nie są postrzegane jako porażki, ale jako okazje do nauki i poprawy.

„W centrum uwagi nie jest problem, ale jego rozwiązanie”.

-Nardone-

Układanie mechanizmu z trybików

Odpowiedzialność za wprowadzenie zmian spoczywa na Tobie

To pacjent jest tym, który musi zastosować zaproponowane rozwiązania. Dlatego jego obowiązkiem jest ponowne podejmowanie prób, dopóki nie uda mu się rozwiązać problemu. Psycholog nie zmieni rzeczywistości danej osoby, ale zaproponuje, zainterweniuje i spróbuje pomóc zmienić jej sytuację.

Ponadto terapeuta pomaga pacjentowi analizować jego sytuację w kontekście określonych interakcji. Zatem zmiana jednej osoby zmobilizuje resztę członków systemu. Dlatego należy skontaktować się z różnymi osobami, które są zaangażowane w problem.

Relacja terapeutyczna obejmuje szacunek i równość. Terapeuci przyjmują postawę oczekiwania. Szacunek powstaje w sensie obserwowania i analizowania rozwiązań problemu i używania wspólnego języka w relacji opartej na dialogu.

Terapeuta nie jest ekspertem, który musi zaoferować rozwiązanie. Terapeuta jest po prostu towarzyszem. W tym kontekście terapia działa jako proces komunikacyjny. Oznacza to, że obraca się wokół dialogu, w którym pacjent i terapeuta badają rozwiązania problemu.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach znajduje zastosowanie w różnych obszarach. Jest skuteczna, zwłaszcza w sytuacjach, gdy powtarzające się wzorce zachowań stanowią problem dla jednostki i opierają się tradycyjnym interwencjom.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.