Ludzie silni emocjonalnie i ich 7 cech charakterystycznych

Ludzie silni emocjonalnie i ich 7 cech charakterystycznych
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 06 października, 2018

Cechy, jakie wykazują ludzie silni emocjonalnie, nie mają nic wspólnego z siłą charakteru, nieugiętością czy tendencją do narzucania innym swojej woli. Wręcz przeciwnie. Ludzie silni emocjonalnie nie manifestują swojej siły, lecz wytrwałość i panowanie nad sobą. To właśnie te cechy czynią ich wyjątkowymi.

W ich życiu dominuje równowaga i umiarkowanie. Nie przychodzimy na świat wyposażeni w te cechy, mamy jednak potencjał aby je rozwinąć. Wszystko zależy od nas samych i naszego wysiłku.

“Siła rośnie współmiernie do ciężaru.”

-Thomas Wentworth Higginson-

Panowanie nad sobą jest tu jednak pojęciem kluczowym. Nie ma ono nic wspólnego z naciskaniem. Jest to raczej umiejętne pokazywanie tego, co czujemy, w sposób opanowany i bez wybuchania. Sprawia to, że dbamy o siebie i zapobiegamy krzywdzie bez krzywdzenia drugich. To niewątpliwie niezwykle cenna umiejętność.

W dzisiejszym artykule opowiemy Ci o siedmiu cechach charakterystycznych jakie wykazują ludzie silni emocjonalnie.

1. Ludzie silni emocjonalnie nie potrzebują zwracać na siebie uwagi

Jedną z cech charakterystycznych jakie wykazują ludzie silni emocjonalnie jest fakt, że cenią oni samych siebie. W praktyce oznacza to, że nie potrzebują bodźców zewnętrznych ani opinii innych ludzi aby myśleć lub czuć, że są cenni i zachowują się dobrze. Kierują się swoim własnym osądem.

Zadowolona kobieta

Z drugiej strony, gdy ktoś jest emocjonalnie zbyt kruchy, za bardzo polega na tym, co sądzą o nim inni. Oznacza to, że nie przyznaje należytej wartości sobie samemu, temu, co czuje i myśli, przez co innym łatwiej jest przejąć kontrolę nad jego życiem.

2. Pewność siebie – jedna z głównych cech

Ta cecha charakteru jest silnie powiązana z poprzednią. Ludzie silni emocjonalnie są zdolni znieść odrzucenie i przepracować je w sposób nie wyrządzający im krzywdy, nie piętnujący ich i nie zmieniający ich zachowania oraz warunków.

Oczywiście, odrzucenie i brak akceptacji ze strony innych boli – nie ulega to wątpliwości. Gdy jednak odczuwamy przed nim nadmierny lęk, zaczynamy mówić: “tak” choć chcemy powiedzieć: “nie” – a wszystko to tylko aby uniknąć bycia wykluczonym bądź kwestionowania ze strony innych. Umiejętność stawienia czoła temu lękowi i należyte radzenie sobie z nim świadczy o sile emocjonalnej.

3. Ludzie silni emocjonalnie robią to, co chcą

Robienie tego, co chcemy nie oznacza wcale zachowywania się arbitralnie i w sposób świadczący o rozkapryszeniu przypominającym zachowanie kilkuletniego dziecka. Dziecięce zachcianki to nie to samo co pragnienia dorosłego człowieka. W pierwszym z tych przypadków są one rezultatem impulsu, w drugim natomiast – samopoznania i panowania nad swoim życiem.

Ludzie silni emocjonalnie po głębokiej refleksji nad sobą samym i swoim życiem są w stanie określić, czego pragną. Mają również wystarczające pokłady silnej woli aby podążać za wyznaczonymi sobie celami i nie wypalić się w połowie drogi.

4. Unikanie krzywdzenia drugich

Chęć wyrządzenia krzywdy drugiemu człowiekowi pojawia się, gdy w nas samych jest coś destrukcyjnego bądź nierozwikłanego. Jako istoty ludzkie, we wszystkich okolicznościach potrzebujemy drugich. Jesteśmy od siebie wzajemnie w pewnym sensie zależni.

Człowiek emocjonalnie zdrowy doskonale o tym wie i dlatego postrzega innych jako równych sobie. Szanuje ich i ceni tak jak sam pragnie być ceniony i szanowany. Wie, że współpraca i wyrozumiałość to droga do pełniejszego życia.

Kobieta

5. Starannie dobierają sobie przyjaciół

Jedną z cech charakterystycznych silnych emocjonalnie osób jest fakt, że są one wybredne w doborze swoich przyjaciół i osób, którym pozwalają wejść w swoje życie. Wiedzą oni, że nie można otwierać na oścież drzwi swojego serca przed wszystkimi.

Rozumieją oni również, że pewna część dobrego samopoczucia zależy od jakości nawiązywanych przez nich kontaktów międzyludzkich. Dlatego właśnie zdecydowanie wycofują się z więzi z ludźmi, którzy ich wykorzystują, są konfliktowi i męczący. Szukają zdrowych relacji międzyludzkich.

6. Nie boją się zmian

Brak obawy przed zmianami jest wyraźną oznaką siły emocjonalnej. Jeżeli jesteśmy nazbyt wrażliwi lub się za takich uważamy, naturalną koleją rzeczy poszukujemy sztywnej rutyny – stanowi to naszą strefę komfortu i sposób na to, by czuć się bezpiecznie. Czujemy, że daje nam to poczucie pewności, choć w rzeczywistości pozbawia nas życia w pełnym tego słowa znaczeniu.

Gdy uważamy siebie za silnych emocjonalnie ludzi, odżywa w nas pragnienie odkrywania, zmieniania i podążania do przodu. To z kolei skłania nas do poszukiwania nowych doświadczeń. To, co nowe zawsze oczywiście wywołuje w nas lęk. Mimo wszystko jest to jedyny sposób na rozwój, niezależnie od tego na jakim etapie życia się znajdujemy.

7. Ludzie silni emocjonalnie nie są podatni na wpływy

Ludzie silni emocjonalnie kwestionują docierające do nich informacje. Zanim przyjmą je za pewnik, dają sobie czas na “strawienie” ich i poddanie próbie. Nie podążają oni ślepo za tendencjami i nie przywiązują się do mody ani nie dają zwieść temu, co widać na pierwszy rzut oka.

Pewna siebie kobieta

Ten rodzaj zachowania wymaga oczywiście zdrowej dozy pewności siebie. Przede wszystkim jednak konieczne jest zrozumieć, że każdy człowiek i tylko on sam wie, co jest dla niego dobre i co mu służy. Dlatego właśnie zupełnie zdrowym zachowaniem jest kwestionowanie i podawanie w wątpliwość tego, za czym podąża zdecydowana większość.

Są to tylko niektóre cechy charakteru, jakie wykazują ludzie silni emocjonalnie. Gdybyśmy chcieli kompleksowo ukazać ich wewnętrzną rzeczywistość, wymagałoby to znacznie obszerniejszego opisu. Liczy się niekoniecznie to, czy spełniasz wszystkie wyżej opisane cechy. Chodzi raczej o to, żeby stały się one dla Ciebie punktem odniesienia do zbadania siebie w pozytywny sposób.

Autor ilustracji: Hulay Ozdemir.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.