Kultura rodzinna - w jaki sposób nas kształtuje?

Nasza rodzina kształtuje nas i wpływa na nas na wiele sposobów - w pozytywny i negatywny sposób. Ta najmniejsza komórka społeczeństwa jest nieodłącznie związana z otoczeniem oraz lokalną kulturą. Chcesz wiedzieć, co definiuje kulturę rodzinną i jak jest ona budowana? Opowiemy Ci o tym w dzisiejszym artykule.
Kultura rodzinna - w jaki sposób nas kształtuje?
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego, 2024

Kultura rodzinna. W jaki sposób byś ją zdefiniował? Czy Twoja rodzina miała silne i inspirujące wartości? A może ich brakowało, co oznaczało, że dorastałeś bez przywiązania i pozytywnego wpływu bliskich i troskliwych rodziców? Wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia wynikiem dynamiki zachodzącej w naszych rodzinach. Są one zdominowane przez nasze własne zwyczaje.

Lekarz i pediatra Salvador Minuchin twierdził, że kiedy przychodzimy na świat, nic nie determinuje nas tak bardzo jak nasze rodziny. Ich wewnętrzna dynamika odzwierciedla nasze szczególne sposoby rozumienia świata i interakcji z nim. Z kolei na te małe mikrokosmosy społeczne duży wpływ ma środowisko, którym są otoczone. Dowiedz się więcej na ten temat.

Rodzina jest zjawiskiem bezpośrednio związanym z kulturą, w której się znajduje.

Papierowe lalki reprezentujące kulturę rodzinną
Kultura rodziny ma ogromny wpływ na rozwój człowieka.

Kultura rodzinna

Chociaż możesz nie być tego świadomy, Twoja kultura rodzinna jest zawsze obecna. Jest ona tym, co Cię warunkuje. Stanowi ona zestaw kodeksów, nakazów, zwyczajów, wierzeń i celów, które określają grupę ludzi składających się na Twoją rodzinę. Celem tych wymiarów jest stworzenie szeregu norm i ról, które wzmacniają i nadają sens rodzinie.

Ta kultura wewnętrzna wynika z odziedziczonej spuścizny (po dalszej rodzinie i/lub przodkach) lub jest produktem inicjatyw lub modyfikacji jej obecnych członków. Ta dynamika ma na celu zbudowanie pewnego rodzaju spójnego i stabilnego mikrosystemu, w którym wszyscy jego członkowie są zintegrowani w określone ramy znaczeń i procesów (Galvin, Bylund i Brommel, 2004).

Wyraz kultury rodzinnej

W 2017 roku University of Texas przeprowadził badanie, które podkreśla, jak koncepcja rodziny i kultura zawsze idą w parze. Dlatego nie można oddzielić jednej sfery od drugiej. W rzeczywistości rodzina jest instytucją społeczno-kulturową, która zaspokaja naszą potrzebę przynależności.

Sposób, w jaki kultura rodzinna wyraża się w życiu codziennym, jest różnorodny. Odnosimy się do często nieświadomych wymiarów, które nieustannie wprowadzamy w życie. Są one następujące:

1. Wierzenia

Wiele przekonań przekazywanych nam przez rodziny ma tendencję do osiedlania się w naszej nieświadomości. Przekonania te impregnują niemal wszystkie nasze nurty myślowe, zwłaszcza te związane ze sferą społeczną. Są to idee, oceny, a nawet uprzedzenia poznawcze, które internalizujemy i które kierują naszymi zachowaniami i myślami.

Kultura rodzinna każdej grupy jest wyjątkowa. To naprawdę niezwykłe, że podzielane są te same tradycje, wartości, przekonania itp.

2. Zasady działania

We wszystkich rodzinach ustanowione są zasady, które konfigurują zintegrowane reguły. W pewien sposób powielamy je przez całe życie. Przede wszystkim odwołują się do określonych kodeksów postępowania. Mogą wyrażać się w myślach typu „Muszę być silna i nie prosić o pomoc”, „Muszę ukrywać swoje emocje” lub „Nie wolno mi nikomu ufać”.

3. Zwyczaje, praktyki i tradycje

Zwyczaje określają kulturę rodzinną. Obejmują one zarówno najbardziej podstawowe działania (o której godzinie jeść lub iść spać), jak i nieco bardziej złożone realia, takie jak na przykład praktyki religijne lub duchowe.

Tradycje rodzinne to ciekawe i znaczące zjawiska. Wychodzą poza przekonania. Tradycje rodzinne starają się przekazywać wskazówki przepełnione symboliką uznawaną za pozytywną, aby dzieci mogły je utrwalać.

3. Wartości

Rodzina musi przekazywać dzieciom wzbogacające wartości. Po pierwsze, rodzina musi je realizować i służyć jako wzór do ich przyjęcia przez nowe pokolenia. Z reguły najbardziej znaczącymi wartościami w kontekście kultury rodzinnej są:

 • Miłość
 • Sprawiedliwość
 • Dobroć
 • Szacunek
 • Wdzięczność
 • Empatia
 • Przyjaźń
 • Wysiłek
 • Hojność
 • Odpowiedzialność

4. Cele

Niezależnie od tego, czy pośrednio, czy bezpośrednio, środowisko rodzinne zawsze ma określone cele i zadania. Można je ukierunkować na takie wymiary, jak promowanie szczęśliwego współistnienia i szacunek dla każdego członka. Z drugiej strony cele mogą być ulokowane po zupełnie przeciwnej stronie,. Na przykład często są członkowie, którzy praktykują autorytaryzm. W tym przypadku ich celem jest kontrola i dominacja.

Typy kultur rodzinnych i ich wpływ

Nakazy rodzinne, przekonania, tradycje i wartości mają na nas bezpośredni wpływ. Musimy jednak pamiętać, że nie ma dwóch identycznych kultur rodzinnych. Zawsze istnieją pewne czynniki, które czynią je wyjątkowymi. Na przykład w niektórych przypadkach mogą sprawić, że członkowie poczują się bardziej spełnieni, wolni i szczęśliwi.

Jednakże, chociaż zawsze istnieją pewne cechy szczególne, które odróżniają rodziny od siebie, istnieją również podobne wzorce, które składają się na różne typologie. Na przykład:

Rodziny z tradycyjną kulturą

Tradycyjna kultura opiera się zazwyczaj na klasycznych wartościach moralnych, ale także na określonej ideologii religijnej czy duchowej. Ogromny wpływ na to mają przodkowie oraz środowisko społeczno-kulturowe, w którym działają członkowie rodziny. Naturalnie, przyswajają oni większość odpowiedniego kodu.

Kultura rodziny zapewnia ramy dla nowych pokoleń, aby czuły się bezpiecznie i integrowały pewne kody. Pozwalają im utrwalać dobre nawyki i wartości.

Postępowa kultura rodzinna

Postępowa kultura rodzinna odchodzi od konstrukcji opartych na religii lub innych ideach. Skupia się tylko na takich wartościach, jak odpowiedzialność i wolność osobista. W rezultacie w tych rodzinach nie przykłada się tak dużej wagi również do tradycji, ani do społeczno-kulturowego dziedzictwa przodków.

Co więcej, wpływ tego rodzaju rodziny na jej członków jest daleki od tradycyjnego modelu. Na przykład rodzice mogą nie przywiązywać dużej wagi do małżeństwa i mają tendencję do szanowania wolności seksualnej dzieci.

Rodziny niezależne lub wolne od pracy

Wśród najbardziej problematycznych dynamik rodziny jest ta, która stosuje kulturę nieinterwencji. W tych rodzinach rodzice nie demonstrują ani nie przekazują swoim dzieciom żadnych określonych przekonań, nakazów ani wartości. Definiuje klasyczną strategię leseferyzmu lub „tolerowania”. Tacy rodzice nie uważają przywiązania za szczególnie istotne. Ponadto mogą wykazywać unikający lub ambiwalentny styl przywiązania.

Papierowe lalki - kultura rodzinna
Społeczeństwo bezpośrednio wpływa na dynamikę rodziny.

Wpływ struktury społecznej na kulturę rodzinną

Kultura i struktura społeczna, które otaczają rodzinę, działają jako referencyjne makroramy dla grupy i jej członków. W końcu nie jesteśmy oddzieleni od otaczającego nas kontekstu. Jesteśmy zintegrowani z serią zewnętrznej dynamiki. Warunkuje ona nasze zachowania.

Z tego powodu nie można zaprzeczyć, że kultura rodzinna wpływa na konstruowanie tożsamości. Musimy również wziąć pod uwagę, w jaki sposób ten scenariusz społeczny kształtuje samą jednostkę rodzinną. Na przykład:

 • Kryzysy społeczne i gospodarcze mogą w każdej chwili zmienić kulturę rodziny.
 • Historia i dziedzictwo kulturowe kraju mogą pośredniczyć w kulturowej i psychologicznej konstrukcji jądra rodziny. Pomyślmy na przykład o konflikcie palestyńsko-izraelskim.
 • Rodziny są uwarunkowane kulturą, polityką i religią kontekstu, w którym się rozwijają. Na przykład życie w Iranie to nie to samo, co życie w Wielkiej Brytanii.

Kiedy patrzysz na własną rodzinę, możesz zobaczyć twarze i kody, które w jakiś sposób sprzyjają Twojemu szczęściu i poczuciu spełnienia. Z drugiej strony możesz zobaczyć również te, które są szkodliwe. Ale zachowania i przekonania nie występują same. Często są wynikiem odziedziczonych zachowań, które zostały bezkrytycznie przyjęte.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.