Czy Twój kraj pochodzenia wpływa na Twoją osobowość?

Czy Twój kraj pochodzenia wpływa na Twoją osobowość?

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia, 2022

W jaki sposób Twój kraj pochodzenia wpływa na Twoją osobowość? To pytanie od wieków stawiało wielu myślicieli i naukowców. Odpowiedzi sięgają od determinizmu geograficznego po uniwersalną ludzką istotę.

Kultura, w której się wychowujesz, ma zdecydowanie duży wpływ na sposób, w jaki myślisz i czujesz. Ma również wpływ na kształtowanie się Twojej koncepcji siebie. Nie chodzi o to, że istnieje narodowy sposób bycia, ale raczej o to, że każdy kraj ma pewne dominujące cechy i wartości.

„Podróże leczą nacjonalizm”.

-Camilo José Cela-

Istnieją również pewne cechy wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od kultury, z której pochodzą. Margaret Mead, amerykańska antropolożka, która zasłynęła na początku lat 20. XX wieku, pokazała, że nawet w najbardziej egzotycznych kulturach istnieje podział obowiązków i uprawnień ze względu na płeć. A każda kultura ma wyrazy estetyczne, które są bardzo cenione przez społeczność.

Sposoby bycia i stereotypy

Nie jest łatwo ustalić zestaw cech, które definiują sposób bycia w zależności od kraju pochodzenia. Czasami mają na to wpływ uprzedzenia i stereotypy określonych kultur. Również to, że niektóre atrybuty się wyróżniają, nie oznacza, że wszyscy z tego kraju będą tacy sami.

wąsy z gałęzi drzewa

Oczywiście istnieją dominujące zwyczaje, które przenikają osobowości ludzi należących do danej kultury. Oczywiste jest również, że ludzie z tego samego kraju mają kontakt z tymi samymi faktami historycznymi i te najistotniejsze pozostawiają ślad na ludziach, których dotyczą.

Z drugiej strony, każdy naród ma swój własny zestaw wartości, które są promowane zarówno na poziomie rodzinnym, jak i edukacyjnym. Nie zapominajmy jednak, że ze względu na interesy polityczne i gospodarcze często powstają stereotypy, które dewaluują lub podważają całą grupę ludzi.

Zdarzyło się to Żydom, których napiętnowano jako „oszustów”. Albo rdzennych Amerykanów, których uznano za podstępnych, brudnych i zdegenerowanych. Przeżyli to także Wietnamczycy, którym powiedziano, że są żądni krwi, leniwi i szaleni. I tak dalej i tak dalej.

Kraj pochodzenia a główne cechy i stereotypy

W celu zdefiniowania „sposobu bycia” często dokonuje się podziału na podstawie pochodzenia kulturowego, który tworzy różne bloki: Anglosasów, Latynosów i Azjatów. Mimo że każda z tych grup obejmuje wiele krajów, między którymi występują istotne różnice, mają one pewne wspólne cechy.

tonący dom

Mówi się, że Anglosasów charakteryzuje przede wszystkim indywidualizm. To sprawia, że są dość powściągliwi, niezależni i praktyczni. Zwykle są konkurencyjni i cenią sobie przede wszystkim wolność i autonomię.

Doceniają precyzję, dokładność i metodykę. Są ogólnie uważani za systematycznych. Cenią poczucie humoru jako wyraz inteligencji, a nie jako stan nastroju. Pojęcie sukcesu i porażki jest w nich naprawdę głęboko zakorzenione i wokół tego organizują swoje życie.

Azjaci mają zwykle duży szacunek dla autorytetów i są wobec siebie bardzo wymagający. W krajach azjatyckich szanują i niemal czczą wszystkie rodzaje hierarchii: rodzinną, religijną, polityczną.

To zdyscyplinowani ludzie, którzy cenią szacunek i tolerancję dla innych. Chcą, aby ich działania były zgodne z tymi zasadami etycznymi. Przede wszystkim cenią umiejętność pracy i honor.

kobieta z plecakiem z muszli

Latynosi kojarzą się z umiejętnościami społecznymi, dobrą rozmową i ekstrawersją. Mówi się, że nie są tak naprawdę przywiązani do norm, a zamiast tego są bardzo podatni na oddawanie się przyjemnościom. Są kreatywni, gościnni, serdeczni i hojni.

Mogą wyrzec się sukcesu zawodowego na rzecz spokojniejszego życia z przyjaciółmi i rodziną. Mają świetne poczucie humoru i lubią wyrażać to, co czują – nawet lepiej, jeśli robią poprzez sztukę. Mają reputację najlepszych kochanków i są bardzo przywiązani do swoich rodzin.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.