Jak stworzyć własny plan kariery?

Plan kariery to zasób, który służy jako kompas do rozwoju w twoim zawodzie. Warto nad tym popracować. Oprócz prowadzenia Cię, da Ci to również większą motywację. Podpowiadamy, jak go zrobić.
Jak stworzyć własny plan kariery?
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2023

Plan kariery jest narzędziem orientacyjnym, które pomaga Ci zaplanować swoją karierę zawodową na przestrzeni czasu. Jego zadaniem jest wyjaśnienie celów i środków potrzebnych do osiągnięcia ich. Podaje również termin ich realizacji. Z reguły obejmuje okres pięciu lat, gdyż w czasach niestabilnego i zmieniającego się świata dłuższy okres może być nierealny.

Dlaczego jednak warto to robić? Cóż, plan kariery nie gwarantuje sukcesu, ale jest narzędziem, które może przybliżyć Cię do zawodowych celów. Ponadto jest bardzo pomocny przy podejmowaniu decyzji zawodowych i akademickich. To dlatego, że działa jak mapa, która pokazuje, gdzie chcesz się udać. Czasami może być jednak konieczna zmiana trasy.

Plan kariery poprowadzi Cię podczas definiowania strategii rozwoju w swoim zawodzie. Z reguły firmy opracowują tego typu instrumenty. Nie oznacza to jednak, że nie można wykonać go samemu. W świecie, w którym rośnie liczba niezależnych pracowników, ważne jest, abyś to Ty przejmował inicjatywę.

Firmy nie będą kierowały karierami swoich pracowników. Zapewnią im możliwości rozwoju własnej tożsamości i środowiska pracy, do którego pracownicy będą mogli się dostosować, aby móc przejąć kontrolę nad własną karierą w firmie.”

-Tim Hall-

Kobieta myśli
Plan kariery pomaga nam wyznaczać cele i zwiększa motywację.

Plan kariery

Wayne i Noe, eksperci w tej dziedzinie, definiują planowanie kariery jako: „ciągły proces, w ramach którego jednostka wyznacza cele zawodowe i identyfikuje środki do ich osiągnięcia”. Zadaj sobie pytanie: jak chcesz się widzieć zawodowo za pięć lat? Plan kariery wskazuje ścieżkę, którą należy podążać, aby awansować w dziedzinie zawodowej.

Popularny cytat Yogi Berry głosi, że „Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, trafisz gdzie indziej”. To prawda. Jeśli po prostu dasz się ponieść codzienności i nie postawisz sobie konkretnych celów, prawdopodobnie stracisz cenny czas, którego później będziesz żałować.

Plan kariery spełnia jeszcze jedną bardzo ważną funkcję: motywuje. Jasność co do tego, dokąd chcesz się mentalnie skierować, stawia Cię w bardziej proaktywnej i autonomicznej pozycji. Oto jak go rozwinąć.

Przygotowanie planu kariery krok po kroku

Nie ma sztywnych zasad tworzenia planu kariery, ale istnieją cztery podstawowe kroki. Są one następujące:

1. Zdefiniuj swoje cele

Ważne jest, aby wyznaczyć sobie realistyczne cele, które można rozsądnie osiągnąć w ciągu pięciu lat. Zdefiniuj ogólny cel, a następnie podziel go na cele szczegółowe na każdy rok. Muszą być konkretne i mierzalne.

2. Przeprowadź analizę sytuacyjną

Aby sporządzić solidny plan kariery, najlepiej przygotować analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Dotyczy to środków, którymi dysponujesz, aby osiągnąć swoje cele.

3. Określ swoje potrzeby

Na podstawie analizy SWOT określ, czego Ci brakuje, aby osiągnąć swoje cele. Obejmuje to takie aspekty, jak szkolenia uzupełniające, rozwój określonych umiejętności lub kompetencji, poszerzanie kontaktów zawodowych itp.

4. Sporządź plan działania

Twój plan kariery jest skonsolidowany, gdy opracujesz plan działania. Musi zawierać następujące elementy:

  • Fazy. Podziel swój postęp na fazy. Nadaj każdej fazie nazwę. Jako punkt odniesienia można przyjąć rok lub inny okres, w zależności od celów.
  • Akcje. Na podstawie ustalonych faz zdefiniuj swoje cele. Muszą być naprawdę konkretne i mierzalne. Możesz je ustalić według miesiąca, kwartału, semestru lub w inny sposób, który uznasz za stosowny.
  • Pomiar i wyniki. Przygotuj formularz, w którym zapiszesz termin realizacji każdego celu, wraz z sekcją do oceny tego, co już osiągnąłeś.
  • Ponowna ocena celów. W tym momencie możesz zdać sobie sprawę, że cele, które początkowo sobie wyznaczyłeś, nie były najodpowiedniejsze. Jeśli tak, rozważ je ponownie i dostosuj swój plan kariery.
człowiek myśli
Plan kariery pomaga również poprawić rozwój zawodowy.

Ciągłe doskonalenie

Plan kariery wniesie również kolejny wielki wkład w Twoje życie. Będzie promować Twoje ciągłe doskonalenie. W końcu, jeśli często nie dokonujesz samooceny i nie wiesz, dokąd zmierzasz, prawdopodobnie utkniesz w pewnym momencie, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Z drugiej strony musisz wziąć pod uwagę, że żaden plan kariery nie jest doskonały i nigdy nie jest zrealizowany co do joty. Być może będziesz go musiał zmienić kilka razy w ciągu pięciu lat. To nie problem. Właściwie o to w tym wszystkim chodzi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • De Faría, S. M. (2000). Plan de carrera basado en el modelo de competencias. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 2(1), 107-114.
  • Portero Saldaña, A. (2021). Estudio de la necesidad de una formación complementaria en prevención de riesgos laborales para la comunidad UPC (Master’s thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).
  • Sarli, R. R., Gonzalez, S. I., & Ayres, N. Análisis FODA.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.