Samoświadomość zawodowa, czyli jak przyspieszyć rozwój?

Samoświadomość zawodowa jest zaletą w świecie pracy. Chcesz wiedzieć dlaczego i jak ją wzmocnić?
Samoświadomość zawodowa, czyli jak przyspieszyć rozwój?

Ostatnia aktualizacja: 03 grudnia, 2020

Istnieją różne sposoby na przyspieszenie rozwoju osobistego i zawodowego. Jedna z nich to samoświadomość zawodowa. W jaki sposób praktyki oparte na świadomości mogą sprzyjać dobremu samopoczuciu w różnych obszarach? I co może nam w tym pomóc?

Zanim zagłębimy się w ten temat, pamiętajmy, że intencjonalność będzie jedną z kluczowych osi, które pozwolą nam promować taki rozwój. Dodatkowo będzie to ścieżka wypełniona nauką, którą możemy stopniowo integrować w różnych obszarach, w których działamy.

„Miłość własna jest punktem wyjścia do rozwoju osoby, która czuje wartość wzięcia odpowiedzialności za własne życie”.

-Viktor Frankl-

Samoświadomość zawodowa, o co w tym chodzi?

Kiedy mówimy o samoświadomości, mamy na myśli, według Królewskiej Akademii Języka Hiszpańskiego (RAE), „zdolność, z jaką możemy rozpoznawać i postrzegać naszą rzeczywistość oraz odnosić się do niej”.

Słownik Języka Polskiego PWN podaje bardziej oszczędną definicję: świadomość własnej osobowości i własnych możliwości“, a także “świadomość więzi i odrębności grupowej”.

W sferze zawodowej kładziemy nacisk na tę umiejętność, które wiąże się z naszą codzienną działalnością. To ten obszar, w którym się rozwijamy, do którego się przygotowaliśmy i z którego pozyskujemy wynagrodzenie.

Chodzi więc o to, jak rozpoznajemy i postrzegamy nasze środowisko pracy oraz jak odnosimy się do niego i czynników, które je obejmują. Zobaczmy kilka powiązanych z taką samoświadomością niezbędnych cech:

  • Odpowiedzialność. Osoby, które mają samoświadomość zawodową przejmują kontrolę nad sobą, biorą pod uwagę swoje obowiązki i konsekwencje, które z nich wynikają.
  • Etyka. Polega na znajomości i stosowaniu zestawu reguł moralnych, które regulują działania zawodowe.
  • Refleksja. Na temat zasad deontologicznych, własnego działania i interakcji z innymi. Mówiąc o deontologii, trzymamy się definicji przedstawionej przez Córdobę Azcárate, znawcę tego tematu: termin ten oznacza „zbiór norm wymaganych dla danej grupy zawodowej”.

Ponadto, aby uzyskać społeczną i indywidualną odpowiedzialność, potrzebne jest wzięcie na siebie pewnych praw i obowiązków. Odpowiedzialności towarzyszy z kolei samoregulacja i aktualizacja. Chodzi więc o ciągłe poznawanie zawodu, interakcji w pracy i naszej odpowiedzialności za siebie i innych.

Wzmocnienie rozwoju

Kiedy mamy samoświadomość zawodową, nie przyjmujemy problemów do siebie osobiście ani nie mamy zwyczaju przyjmować pozycji obronnej. Raczej wiemy, że przypuszczenia mogą nas doprowadzić do błędu. Zanim więc się pośliźniemy, wolimy zapytać.

Ponadto wiemy też, że nie musimy zadowolić wszystkich. Wiemy, że istotą pracy nie na tym polega. Z niektórymi osobami mamy głębokie więzi, w stosunku do innych podchodzimy asertywnie, aby zawsze uzyskać efektywne wyniki pracy.

Z takim podejściem, gdy dochodzi do jakiegoś konfliktu, stawiamy się na miejscu innych. Potrafimy też zarządzać naszą komunikacją w taki sposób, aby nikogo nie skrzywdzić, ale zachować też nasze granice.

Samoświadomość zawodowa to sposób na usprawnienie naszego rozwoju, ponieważ jesteśmy istotami integralnymi. W ten sposób to, co promujemy w jednym obszarze, może wpływać na inne.

Na przykład, pracując nad tym, jak zarządzać naszymi emocjami, aby kierować zespołem, pracujemy jednocześnie w naszym polu afektywnym, co może mieć znaczenie społeczne i fizyczne.

Okazuje się, że co ma wspólnego ze świadomością, pomaga zwiększyć nasz fizyczny, emocjonalny i społeczny dobrostan dzięki samowiedzy i samoregulacji.

Skupienie się na tym, jak działamy, co postrzegamy, co nas pobudza, po co to robimy, jakie są nasze myśli i emocje, jak wpływają one na inne obszary – wszystkie te sprawy wzmacniają rozwój osobisty.

W rzeczywistości zmniejsza się jednocześnie niepokój, bezsenność, stres. Poprawiają się funkcje wykonawcze. Jesteśmy lepiej połączeni z chwilą obecną –  z naszym tu i teraz. To sprzyja akceptacji, aktywizuje zmysły.

U każdej osoby będzie to przebiegało nieco inaczej. Będzie to zależało od praktyk opartych na świadomości, które można zastosować w pracy i innych aspektach życia.

Zapracowana kobieta

Jak wzmocnić samoświadomość zawodową?

Samoświadomość zawodową możemy wzmacniać na różne sposoby. Z jednej strony konieczne jest, abyśmy stale aktualizowali wiedzę naszej dziedzinie zawodowej. Teorie, parametry i techniki ciągle się bowiem rozwijają się, a inne stają się przestarzałe. Jeśli więc zawsze będziemy na bieżąco, możemy wykonywać swój zawód w sposób etyczny.

Do aktualizacji wiedzy zawodowej, dobrzy byłoby dodać pogłębianie pojęć i zasad deontologicznych z naszej dziedziny. Aby to zrobić, możemy zapoznać się z instrukcjami i kodeksami, które dotyczą obszaru, w którym pracujemy.

Ważne jest również, abyśmy przejęli kontrolę nad naszymi działaniami. W ten sposób będziemy się rozwijać jako ludzie osobiście, jak i zawodowo, ponieważ to doświadczenie posłuży nam jako źródło nauki. Możemy to uzupełnić uznaniem własnych praw i obowiązków oraz praw i obowiązków innych.

Innym sposobem jest również informacja zwrotna, dzięki której możemy uczyć się nie tylko na podstawie naszych obserwacji, ale także innych. Aby to zrobić, możemy konsultować się z naszymi rówieśnikami, czytać, poszukać mentora, włączyć się w procesy nadzoru itp.

Możemy również wejść w procesy psychoterapeutyczne, które promują integralny dobrostan i wykorzystują techniki samoświadomości. W ten sposób możemy kierować naszą ścieżką kariery korzystając ze wsparcia, aby uzyskać z nas to, co najlepsze i aby osiągnąć nasze cele.

Podsumowując, samoświadomość zawodowa może mieć bardzo pozytywny wpływ na inne obszary życia. Ponadto konieczne jest rozwijanie umiejętności, które ją wzmacniają, takich jak: świadomość etyczna, samopoznanie, świadomość osobista i refleksyjna, aktualizacja i internalizacja praw i obowiązków naszego zawodu wraz z zastosowaniem.

Dzięki temu rozwijamy się, odkrywając, przebudowując, ucząc się i kierując się ku naszym celom w zdrowy i odpowiedzialny sposób.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.