Inwentarz wypalenia zawodowego Maslach (MBI)

Inwentarz wypalenia zawodowego Maslach to narzędzie, które mierzy poziom wyczerpania pracą. Jest to prosty i łatwy w analizie kwestionariusz. Można go wypełnić samodzielnie.
Inwentarz wypalenia zawodowego Maslach (MBI)
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 06 kwietnia, 2023

Inwentarz wypalenia zawodowego Maslach, lepiej znany jako kwestionariusz wypalenia zawodowego, jest narzędziem do pomiaru poziomu wyczerpania pracą lub zespołu wypalenia zawodowego. Jest to stan, w którym dana osoba doświadcza chronicznego stresu. Zasadniczo manifestuje się jako ciągłe negatywne nastawienie do środowiska.

Kiedy jednostka doświadcza wypalenia zawodowego, czuje się permanentnie zmęczona. Jednocześnie ma problemy z odpowiednim snem lub odpoczynkiem. Ponadto osoba ta może stać się drażliwa, wykazywać dystans lub odrzucenie do swojej pracy, a jej produktywność może się znacznie zmniejszyć.

W dłuższej perspektywie wypalenie zawodowe może mieć naprawdę poważne konsekwencje. Problem ten zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy i infekcji. Może również prowadzić do stanu chronicznego zmęczenia, który w niektórych przypadkach jest wręcz nieodwracalny. Kwestionariusz wypalenia zawodowego według Maslach jest sposobem, aby dowiedzieć się, czy ktoś znajduje się w takiej sytuacji.

„Czasami najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest relaks”.

-Mark Black-

Przytłoczona pracowniczka - inwentarz wypalenia zawodowego Maslach
Syndrom wypalenia zawodowego ma konsekwencje zarówno fizyczne, jak i emocjonalne.

Inwentarz wypalenia zawodowego Maslach

Istnieje kilka testów służących do oceny wypalenia zawodowego. Jednak Maslach-Burnout-Inventory jest jednym z najbardziej kompletnych. Właśnie dlatego specjaliści używają go tak często. Został zaprojektowany przez amerykańską psycholog Christinę Maslach wraz ze współpracownikami Susan E. Jackson i Michaelem P. Leiterem w 1981 roku.

Inwentarz składa się z 22 pozycji w formie stwierdzeń związanych z postawami i uczuciami, jakie jednostka odczuwa wobec swojej pracy. Jego celem jest zmierzenie intensywności i częstotliwości, z jaką doświadcza ona określonych symptomów związanych z wypaleniem zawodowym.

Narzędzie ocenia trzy aspekty syndromu wypalenia zawodowego:

  • Wyczerpanie. Uczucie wyczerpania ze względu na wymagania związane z pracą.
  • Depersonalizacja. Zdystansowanie się do pracy lub brak zainteresowania nią.
  • Realizacja osobista. Poczucie wydajności i rozwój w pracy.

Wypełnienie inwentarza wypalenia zawodowego

MBI prosi osobę o ocenę każdego z 22 stwierdzeń w skali od 0 do 6, biorąc pod uwagę częstotliwość, z jaką doświadcza ona danej sytuacji. Kwestionariusz należy wypełnić w czasie od dziesięciu do 15 minut. Maksymalny wynik, jaki można uzyskać to 132.

Im wyższy wynik końcowy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego, z wyjątkiem obszaru realizacji osobistej. Istnieją również pewne wartości, które przyjmuje się jako punkt odniesienia, aby wskazać, że choć może nie ma syndromu wypalenia w ścisłym znaczeniu, istnieją silne przesłanki, że może się on kształtować.

Przytłoczona kobieta w pracy
Wyczerpanie emocjonalne lub wyczerpanie pracą może mieć wpływ na życie osobiste, ograniczając kontakt z innymi i sprzyjając poczuciu smutku, rozczarowania i bezużyteczności.

Inwentarz wypalenia zawodowego Maslach i jego wersje

Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie Ciencia & Trabajo istnieją trzy wersje MBI. Pierwszą z nich jest MBI-Human Services Survey (MBI-HSS). Jest to formularz przeznaczony do stosowania u osób zajmujących się pracą z ludźmi oraz pracą socjalną. Jest to klasyczna wersja, która składa się z 22 pozycji podzielonych na 3 podskale.

Druga wersja to MBI-Educators (MBI-ES). Stosuje się ją dla osób zajmujących się edukacją. Tutaj słowo pacjent jest zmienione na uczeń, ponieważ kontekst jest inny. Ta wersja ma taką samą strukturę jak MBI-HSS. Zachowuje również te same trzy podskale.

Wreszcie, istnieje też MBI-GS (MBI-General Survey), wersja bardziej ogólna. Choć zachowuje tę samą strukturę, co dwie poprzednie wersje, zawiera tylko 16 pozycji. Trzy podskale zostały określone jako skuteczność osobista, wyczerpanie i cynizm.

Warto też wspomnieć, że istnieje czwarty MBI, przeznaczony dla uczących się dorosłych. Jest to MBI-General Survey for Students (MBI-GS [S]). Badanie przeprowadzone z udziałem włoskich studentów uniwersytetu wskazało, że jest to ważny i rzetelny test do pomiaru wyczerpania u studentów.

Mocne strony kwestionariusza wypalenia zawodowego

Poniżej przedstawiamy mocne strony, jakie posiada inwentarz wypalenia zawodowego Maslach:

  1. Jest akceptowany na całym świecie. Umożliwia to porównanie wyników z różnych populacji i kultur, aby lepiej zaprojektować strategie prewencji i interwencji.
  2. Posiada ważność współbieżną. Ten rodzaj ważności mierzy korelację testu z miarą innego, wcześniej uznanego kwestionariusza. W tym zakresie zaobserwowano korelacje między różnymi skalami behawioralnymi z MBI.
  3. Posiada ważność dywergencyjną (z ang. divergent validity). Ważność ta gwarantuje, że poszczególne części testu nie są powiązane z tymi, z którymi nie powinny. W efekcie niepożądane skojarzenia mogą zmienić oczekiwane wyniki, dlatego ta rozbieżność jest konieczna.

Mówiąc o tym ostatnim rodzaju ważności, badanie przeprowadzone z udziałem pielęgniarek wykazało, że Kwestionariusz Wypalenia Maslacha ma wysoką ważność dywergencyjną pomiędzy podskalami wyczerpania emocjonalnego, spełnienia osobistego i depersonalizacji. Ponadto jest to ważny instrument do pomiaru poziomu wypalenia zawodowego pielęgniarek pracujących w szpitalach.

Eksperci uznają ten kwestionariusz za wysoce rzetelny. Można go za taki uznać, jeśli po kilkukrotnym zastosowaniu wobec tej samej osoby daje podobne lub przybliżone wyniki w różnych pomiarach. W jednym z badań stwierdzono, że trzy podskale MBI wykazują się wysokim poziomem rzetelności.

Gdy wyniki potwierdzają wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest syndromem, który może zmienić całe życie jednostki. W rzeczywistości wiele badań wykazuje negatywne konsekwencje wypalenia zawodowego na poziomie fizycznym, psychicznym i zawodowym. Dlatego też konieczne jest wykrycie go w odpowiednim czasie. MBI jest do tego idealnym narzędziem.

Wreszcie, jeśli dana osoba uzyskała wysokie wyniki w kwestionariuszu wypalenia, powinna udać się do specjalisty ds. zdrowia psychicznego. Będzie on w stanie opracować strategię, która zapobiegnie dalszemu narastaniu problemu. Ponadto zajmie się jego możliwymi przyczynami i konsekwencjami.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.