Interwencja społeczna w kontekstach edukacyjnych

Interwencja społeczna w dziedzinie edukacji może zmienić całą ścieżkę naukową uczniów. Czy chciałabyś się dowiedzieć dlaczego? Czytaj dalej!
Interwencja społeczna w kontekstach edukacyjnych
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Elena García

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Interwencja społeczna w kontekście edukacji jest bardzo istotna. Chodzenie do szkoły może być bardzo trudne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców lub opiekunów. Mogą doświadczać zastraszania, niskich ocen, nieobecności, trudnych sytuacji w domu, trudności w nauce itp.

Czasami uczniowie potrzebują strony trzeciej, aby móc rozwiązać niektóre problemy. Wtedy z pomocą może przyjść interwencja społeczna.

Lata spędzone w szkole mają wpływ na resztę życia. Ta część Twojego świata często w potężny sposób kształtuje Twoją osobowość. Można nawet powiedzieć, że w szkole uczysz się, jak znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. W tym okresie spędzasz dużo czasu z rówieśnikami.

Chociaż kontekst każdego ucznia może być inny, instytucja edukacyjna musi zrobić swoją część, aby uczniowie, bez względu na ich pochodzenie społeczne lub kulturowe, mogli zbudować pozytywny obraz siebie. Powinni oni również otrzymać pomoc we włączaniu się w codzienne życie szkoły.

Interwencja społeczna w edukacji

Ważne jest również, aby mogli skorzystać z wszelkich dostępnych im możliwości edukacyjnych (Fernández i Fernández, 2011).

N ależy także powtórzyć, że proces edukacyjny obejmuje doprowadzenie ucznia do sytuacji, która pozwala na swobodny i harmonijny rozwój.

Rosell (1998) potwierdza, że proces ten należy traktować jako całość. Oznacza to, że powinien on obejmować zarówno nauczycieli, jak i innych specjalistów, którzy mogą pokryć „luki” w systemie edukacji. Psychologowie, pracownicy socjalni, logopedzi i psychologowie edukacyjni to tylko kilka przykładów takich specjalistów.

Interwencja społeczna w kontekście edukacyjnym

W niektórych wspólnotach autonomicznych rządy utworzyły stanowisko profesora technicznego usług społecznych. Jak wspomnieliśmy wcześniej, władze utworzyły te stanowiska, aby skutecznie interweniować w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Stworzyły je również po to, aby zapobiec możliwemu wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu uczniów w takich sytuacjach. Miały nadzieję, że dzięki temu uczniowie ci będą mieli większe szanse na zaangażowanie i skorzystanie z obowiązkowej edukacji średniej.

Oprócz tego stanowiska, dostępne będą również określone zespoły zajmujące się orientacją edukacyjną i psychologowie edukacyjni. Ich zadaniem jest ocenianie, wspieranie i współpraca z wydziałem w celu poprawy jakości edukacji.

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych uważa, że arena edukacyjna jest pierwszym miejscem, w którym można wykryć problemy rodzinne i społeczne (F.I.T.S cyt. W. Roselló, 1998). Nie zapominajmy, że każdy wcześnie wykryty problem może pomóc w zapobieganiu lub zmniejszaniu ich skutków.

Celem interwencji społecznej na arenie edukacyjnej jako takiej jest współpraca dążąca do tego, aby każdy uczeń miał takie same możliwości jak inni. Powinno to również nastąpić niezależnie od ich pochodzenia, sytuacji rodzinnej lub środowiska społecznego.

Możesz to osiągnąć pracując z uczniem i jego rodziną. Musisz starać się, aby osoby odpowiedzialne za ucznia również się zaangażowały. Pozwoli mu to na osiągnięcie pełnej adaptacji i sukcesu.

Można również powiedzieć, że interwencja zaczyna się od identyfikacji problemu. Interwencje te są często powiązane ze sferą prywatną. Oznacza to, że zewnętrzne stowarzyszenia lub firmy prowadzą rozmowy edukacyjne i informacyjne.

Edukujcie dzieci, aby karanie dorosłych nie było konieczne.”

– Pitagoras –

Co możemy zrobić ze strony sfery edukacyjnej?

Biorąc pod uwagę, że są dostępni specjaliści, musimy podkreśli potrzebę skierowania uczniów w stronę zdrowego stylu życia. Kiedy mówimy o „zdrowym”, ludzie ogólnie myślą, że wyrażenie to odnosi się do fizycznej strony zdrowia.

Edukacja

Nie należy jednak zapominać o stanie zdrowia psychicznego. Niezbędne jest rozwijanie zdrowej młodzieży i dorosłych, którzy posiadają umiejętności społeczne i możliwości rekreacji w zakresie rozwoju życia.

Funkcja pracownika socjalnego w kontekście edukacyjnym

Pracownicy opieki społecznej mogą wykorzystywać swoje umiejętności w różnych kontekstach. Jednym z nich jest kontekst edukacyjny. Warto zauważyć, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do odkrycia. Obecnie istnieje wiele możliwości dla ludzi w tym zawodzie.

W dziedzinie interwencji społecznej w kontekście edukacyjnym chcielibyśmy wskazać niektóre z jej różnych funkcji (Iglesias i Ortuño, 2017):

  • Współpraca przy tworzeniu projektów z udziałem centrów edukacyjnych. Jest to szczególnie ważne w kontekście społeczno-kulturowych warunków środowiskowych oraz życia społecznego i rodzinnego dzieci.
  • Informowanie rodziców i kierowanie nimi w zakresie ich funkcji i tego, jak najlepiej kierować swoim rodzicielstwem.
  • Zajmowanie się indywidualnymi sytuacjami wśród uczniów i rozwiązywanie ich. Niektóre przykłady akademickie to częste nieobecności i słabe wyniki. Niektóre możliwe problemy społeczne to: problemy związane z innymi uczniami lub komunikowanie się z nimi, niezdolność do dostosowania się do zmian oraz problemy z dogadywaniem się z innymi i agresja.
  • Współpraca przy opracowywaniu programów szkoleniowych dla rodzin.
  • Tworzenie i rozpowszechnianie materiałów, które mogą być przydatne dla nauczycieli.
  • Zapewnienie centrum edukacyjnego, zawierającego niezbędne informacje na temat zasobów dostępnych dla społeczności.
  • I wreszcie, informowanie innych o potrzebach społecznych i edukacyjnych, które należy wziąć pod uwagę w celu przeprowadzenia odpowiedniego planowania edukacyjnego.

Pozycja pracowników socjalnych

Ludzie powinni również uważać pozycję pracownika socjalnego w kontekście edukacyjnym za ważniejszą niż obecnie. Jako agenci zmian i specjaliści zmian powinni oni odgrywać podstawową rolę w społeczności edukacyjnej. Są również niezbędni do poprawy samopoczucia ludzi w ich społecznościach i sposobu, w jaki się dogadują.

Nie zapominaj, że budowanie dobrych fundamentów dla nieletnich, których dzisiaj kształcimy, to sadzenie zalążków lepszej przyszłości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Fernández, I., & Fernández, C. (2011). La intervención social en el contexto educativo: funciones y expectativas de los PTSC en la Comunidad de Madrid. Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação.
  • Ortuño, E. I., & Muñoz, E. O. (2018). Trabajo Social y mediación para la convivencia y el bienestar escolar. Cuadernos de Trabajo Social31(2), 375-387.
  • Roselló Nadal, E. (1998). Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el contexto educativo. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, N. 6 (octubre 1998); pp. 233-258.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.