Thumb Author Elena García

Elena García

Pracownik socjalny


Pracowniczka socjalna specjalizująca się w ocenie i interwencji osób z chorobą Alzheimera. Pracowała w domach opieki, w programach charytatywnych oraz jako koordynatorka usług teleopieki. Bada również aspekt informacyjny poprzez pisanie artykułów związanych z jej obszarem szkolenia.

O autorze

Ukończyła Pracę Socjalną na Uniwersytecie w Salamance w 2016 roku. Ukończyła studia magisterskie  Intervención a Personas con Enfermedad de Alzheimer ze specjalnością Ewaluacja i Interwencja na swojej macierzystej uczelni (2017). Tam również odbyła kilkanaście kursów z zakresu przedsiębiorczości społecznej i kulturalnej, równych szans, profilaktyki narkomanii, zasobów społeczno-zdrowotnych i innych.

Swoje szkolenie zawodowe rozwijała w Państwowym Centrum Referencyjnym ds. Opieki nad Osobami z Chorobą Alzheimera (CREA), również w Rezydencji Montevideo. Obecnie pracuje jako koordynatorka usługi teleopieki w domu opieki DomusVi. Ponadto brała udział w różnych działaniach wolontariackich, takich jak programy edukacyjne i rekreacyjne zarówno dla nieletnich zagrożonych wykluczeniem, jak i osób starszych.


Ostatnie artykuły