Inteligencja emocjonalna - czym jest? Odkryj znaczenie emocji

Inteligencja emocjonalna - czym jest? Odkryj znaczenie emocji

Ostatnia aktualizacja: 05 kwietnia, 2017

Inteligencja emocjonalna – czy zastanawiałaś się kiedyś, czym tak naprawdę jest i jaki wpływ wywiera na Twoje życie? Bardzo często bywa, że zbyt wielką wagę przywiązujemy do naszego intelektu i zimnej logiki, a zbyt mało uwagi poświęcamy na emocje.

Okazuje się jednak, że emocje i inteligencja emocjonalna to elementy niezbędne do naszego rozwoju osobistego. Nie chodzi tylko o zimne analizowanie wszystkiego, inteligencja emocjonalna może nas poprowadzić przez życie i nadać naszej wędrówce właściwy tor. Dzięki temu działamy jako w pełni świadoma istota ludzka.

Inteligencja emocjonalna – czym jest?

Jeżeli omawiamy kwestię inteligencji emocjonalnej i staramy się ją zdefiniować, koniecznie powinniśmy cytować Mayera, gdyż badacz ten jako pierwszy opisał ten element naszej psychiki.

Mayer opisuje, że inteligencja emocjonalna to zdolność ludzka pozwalająca nam postrzegać, rozumieć i radzić sobie z własnymi emocjami oraz z emocjami osób nas otaczających.

Wspomaga to rozwój intelektualny oraz emocjonalny. Pomaga to dynamicznie i plastycznie zmieniać swój sposób myślenia oraz zachowania.

“Największym odkryciem mojego pokolenia jest fakt, że istoty ludzkie potrafią trwale zmieniać swoje życie poprzez zmienianie swojego sposobu myślenia.”

-William James-

Emocje i ich znaczenie

Emocje mają naprawdę wielką moc, pobudzając do zmian. Dzieje się tak dlatego, że wpływają bezpośrednio na nasze zachowanie oraz na sposób myślenia, przez co odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu naszej osobowości.

Mając to na względzie, bardzo interesujące może okazać się obserwowanie pewnych ważnych wskaźników ujawniających, jak ważna jest zdrowa, szczera i dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna.

Nie wolno nam zapominać nigdy o tym, że tłumienie naszym emocji i ukrywanie ich może bardzo negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. W tym przypadku chodzi o przeobrażanie naszego intelektu (w swoim “sztucznym” znaczeniu) w podstawę do podążania za naszymi naturalnymi instynktami.

Być bacznym obserwatorem

Osoby, które są bacznymi obserwatorami i emocjonują się, gdy coś dzieje się drugim – zwłaszcza kochanym, bliskim osobom – okazują się mieć zdrową inteligencję emocjonalną.

Jeżeli jesteś bacznym obserwatorem, każdego dnia odnajdziesz sposób na polepszenie siebie, otaczającego Cię świata lub świata drugich. Jest to również doskonały sposób na odnalezienie motywacji.

Co możesz obserwować i skąd czerpać informacje? Bogatym ich źródłem jest mowa ciała, tiki nerwowe i ludzkie zachowania. Po prostu otwórz oczy.

“Prawdziwe współczucie nie oznacza jedynie odczuwania bólu drugiej osoby, ale też motywacja, by go usunąć.”

-Daniel Goleman-

Kobieta przy oknie obserwuje motyla

Dawać dobry przykład

Czy służysz poradą innym ludziom, ponieważ masz pewność, że sam wprowadzasz w życie to, w co wierzysz? Głoszenie własnym przykładem jest bardzo ważnym elementem inteligencji emocjonalnej.

W tym przypadku nie chodzi tylko o to, by dawać drugim rozwiązania ich problemów, ale też aby pokazywać to w praktyce swoim własnym zachowaniem. Jeżeli bowiem wierzysz, że coś jest dobre dla innych, dlaczego nie zastosujesz tego w swoim życiu?

Być świadomym samego siebie

Inteligencja emocjonalna nie może istnieć bez bycia świadomym samego siebie. Nikt nie jest idealny. Jako ludzie, mamy nasze mocne i słabe strony – należy to zaakceptować i nauczyć się z tym żyć.

Nie ma jednak powodów, dla których powinniśmy poddawać się w walce z naszymi słabościami i we wzmacnianiu naszych mocnych stron.

Przeszłość zostaje za Tobą, Ty żyjesz w teraźniejszości

Osoba, u której rozwinęła się zdrowa i silna inteligencja emocjonalna wie doskonale, że przeszłość pozostaje z tyłu. Nie należy żyć tym, co się stało, przecież już nie wróci – czy jest to dobre, czy złe.

Z tego, co się stało, należy się nauczyć i wyciągnąć wnioski na teraz. Wykorzystując wszystko, czego się nauczyliśmy z własnych doświadczeń – zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych – rozwijamy się jako ludzie. Możemy również patrzeć w przyszłość bez lęku i pełni nadziei.

Być dobrym słuchaczem

Inną cechą charakteryzującą osoby z wysokim ilorazem inteligencji emocjonalnej jest umiejętność słuchania. Są oni aktywnymi słuchaczami, dzięki czemu uczą się od otaczających ich osób wszystkiego, co wydaje im się warte uwagi.

Skutkiem tego są w stanie zastosować zdobytą wiedzę w swoim życiu, co uczyni ich bogatszymi wewnętrznie i znacznie bardziej interesującymi.

Dobre samopoczucie przebywając wśród ludzi

Koleżanki w łóżku czytają książkę

Inteligencja emocjonalna to bardzo pozytywna i ważna cecha, która pomaga ludziom czuć się wygodnie przebywając wśród ludzi.

Będzie się tak działo zarówno w gronie przyjaciół, jak i osób nieznajomych. Nie zabraknie nam pewności siebie i świadomości swoich uczuć, dzięki czemu nie wywoła w nas zakłopotania kontakt z przedstawicielami innej rasy, kultury bądź orientacji seksualnej.

Stosowanie zasad etyki

Jeżeli towarzyszy nam w życiu inteligencja emocjonalna, będziemy świadomi znaczenia etyki we wszystkim, co robimy. I to niezależnie od tego, czy znajdujemy się w pracy, w gronie rodziny czy też w innym miejscu – zawsze będziemy stosować się do tych samych zasad i odróżniać dobro od zła.

Jest ewidentne, że inteligencja emocjonalna jest bezcenną umiejętnością pozwalającą nam jeszcze lepiej poznać samych siebie i cieszyć się wspaniałym, radosnym życiem w pełnym tego słowa znaczeniu.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.