Inteligencja - odkryj jej 8 rodzajów

Inteligencja - odkryj jej 8 rodzajów

Ostatnia aktualizacja: 14 maja, 2017

Zwykle kiedy przychodzi nam do głowy słowo “inteligencja” lub myślimy o bystrej osobie, wyobrażamy sobie matematyka, który rozwiązuje zadanie dla większości niewykonalne. Ktoś, kto jest zdolny do kalkulacji tak szybkich, że nawet nie mielibyśmy czasu ich zapisać. Ten tradycyjny sposób, w jaki jest rozumiana inteligencja, związana jest z umiejętnością abstrakcyjnego myślenia.

W 1988 psycholog Howard Gardner zaproponował teorię, która zmieniła koncepcje redukcjonistyczne: teoria wielorakiej inteligencji.

Zgodnie z tym konceptem nie istnieje tylko jedna inteligencja, lecz wiele jej form, które rozwijają się w różny sposób w każdym indywiduum. 

“Każda istota ludzka posiada unikalną mieszankę inteligencji. To fundamentalne wyzwanie dla systemu edukacji.”

-Howard Gardner-

puzle i mózg

To wyjaśniłoby dlaczego niektóre osoby są przykładowo bardzo dobre w matematyce, lecz nie mają pojęcia jak budować relacje międzyludzkie. Lub wyjątkowo utalentowany muzyk może nie być tak uzdolniony jeśli chodzi o wyrażanie siebie za pomocą słów.

Inteligencja i jej 8 rodzajów – odkryj je oraz naucz się je rozwijać

1. Inteligencja lingwistyczno-werbalna

Ludzie wyjątkowo obdarzeni tą inteligencją posiadają to co nazywa się “cudownym doborem słów”. Bardzo wcześnie uczą się czytać, mówić oraz pisać. Łatwo rozumieją skomplikowane teksty oraz zwykle wyrażają się w bardzo elokwentny sposób.

Kiedy mają do złożenia meble, o wiele łatwiej będzie im to zrobić, jeśli instrukcja będzie w formie zapisanych zdań, niż diagramów.

Aby inteligencja tego typu dobrze się rozwijała, powinieneś dużo czytać i pisać (może to być cokolwiek, pamiętnik, blog, Twitter lub nawet własna powieść) oraz grać w zabawy słowne, np. krzyżówki lub Scrabble.

2. Inteligencja logiczno-matematyczna

Osoby z przeważającą inteligencją tego typu, zwykle z łatwością rozwiązują abstrakcyjne problemy lub skomplikowane obliczenia.

Czy wiesz dlaczego kiedy nastaje potrzeba podzielenia obiadu na grupkę ludzi, zawsze znajdzie się jedna osoba, która obliczy to z precyzyjną dokładnością? Bardzo prawdopodobne, że jej inteligencja logiczno-matematyczna jest bardziej rozwinięta.

Aby dbać o tego typu inteligencję powinieneś rozwiązywać sudoku lub podobne łamigłówki, ponadto możesz dokonywać codziennych kalkulacji bez pomocy kalkulatora.

3. Inteligencja przestrzenna

Ludzie z wysoko rozwiniętą inteligencją przestrzenną posiadają bardzo dobrą orientację w terenie oraz często bez problemu rozumieją plany projektowe i instrukcje z diagramami.

Zazwyczaj dostrzegają wizualne szczegóły otoczenia, których inni nie są w stanie zauważyć. Szczególnie jeśli chodzi o strukturę budynku i jego rozmieszczenie.

Aby rozwijać tego typu inteligencję najlepiej podczas podróży czy spaceru odkrywać nowe miejsca przy pomocy mapy. Można też układać puzzle i kleić modele.

4. Inteligencja muzyczna

To ludzie, którzy zwykle stale nucą jakąś melodię (i często akompaniują ją wybijaniem rytmu palcami). Bardzo im łatwo zapamiętywać piosenki, by później je wykonywać i powtarzać.

Ta inteligencja zwykle objawia się chęcią oraz umiejętnością grywania na instrumentach muzycznych.

Aby rozwijać tę inteligencję, najlepiej słuchać muzyki, im więcej i bardziej różnorodnej, tym lepiej oraz uczyć się grać na instrumentach.

muzyka

5. Inteligencja cielesno-kinestetyczna

Można powiedzieć, że ta forma inteligencji to coś odwrotnego do niezdarności. Ludzie o wysokiej inteligencji cielesno-kinestetycznej mają bardzo precyzyjną wewnętrzną świadomość ciała. Dlatego posiadają doskonałą koordynację oraz bardzo płynne ruchy.

Możemy to zaobserwować między innymi u tancerzy lub ludzi uprawiających pewnego rodzaju sporty, np. gimnastykę rytmiczną.

W celu poprawienia tego typu inteligencji, możesz podjąć naukę tańca, szczególnie takiego, który pomoże Ci w koordynacji ruchowej różnych części ciała. Ponadto warto zapisać się na kurs jogi.

6. Inteligencja intrapersonalna

Charakteryzuje ona ludzi, którzy mają bardzo dobry kontakt z własnym wnętrzem. Są doskonale świadomi swoich emocji, myśli i motywacji, swoich wad i zalet, co pozwala im zrozumieć siebie oraz popracować nad swoim życiem uczuciowym. Podejmują oni decyzje oraz wyznaczają sobie cele zgodnie ze swoją osobowością.

Aby rozwijać tę inteligencję możesz zagłębić się w refleksjach pisząc pamiętnik, praktykować techniki medytacyjne lub czytać o psychologii i funkcjonowaniu ludzkiego umysłu.

kwiaty we włosach

7. Inteligencja interpersonalna

Ci ludzie są uzdolnieni w rozumieniu innych: ich emocji, potrzeb, intencji etc.

Zwykle łatwo przyciągają innych ludzi, łatwo utożsamiają się z innymi oraz dobrze odnajdują się w roli lidera. 

Aby rozwijać ten typ inteligencji warto brać udział w różnego rodzaju działaniach grupowych, szczególnie takich wymagających współpracy, np. sport czy wolontariat. Praktykowanie aktywnego słuchania to następny sposób na rozwinięcie tej inteligencji.

8. Inteligencja przyrodnicza

Ten rodzaj inteligencji charakterystyczny jest dla osób, które są zdolne zrozumieć środowisko naturalne: różne rośliny, zwierzęta, rozpoznać wzory zachowań, kategoryzować gatunki.

Zazwyczaj jest dobrze rozwinięta u biologów lub ludzi lubiących pracować w ogrodzie.

Aby ją kształtować możesz uprawiać swój własny ogród (może to być miejski ogródek) lub wybrać się na łono przyrody oraz podziwiać faunę i florę.

kobieta na łące

Ostatecznie nie ma ludzi po prostu bystrych, lecz osoby z mniej lub bardziej rozwiniętymi różnymi formami inteligencji.

Warto wiedzieć co może rozwijać daną formę inteligencji, abyśmy mogli wykorzystać je jako narzędzie, lecz ważne jest również zrozumieć piękno tego cudownego daru jakim jest ludzki umysł.

Każdy z nas przychodzi na świat z większą skłonnością wobec jednego rodzaju inteligencji, jednak w rzeczywistości one wszystkie są bardzo przydatne i mogą być pobudzane do rozwoju.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.