Homer - biografia niesamowitego poety

Homer - biografia niesamowitego poety
Guillermo Bisbal

Napisane i zweryfikowane przez antropolog Guillermo Bisbal.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Homer był sławnym epickim poetą żyjącym w starożytnej Grecji. Przypisuje mu się autorstwo Iliady i Odysei. Dzięki tym dwóm dziełom uważany jest za jeden z filarów współczesnej literatury zachodniej. Zarówno jako źródło inspiracji, jak i wiedzy o starożytności.

Homer jest znany jako jeden z pierwszych poetów starożytnej Grecji. A przynajmniej jeden z pierwszych, którego dzieła się zachowały. Musimy pamiętać, że mówimy o utworach pochodzących ze starożytności. Większość z nich zaginęła lub uległa częściowemu zniszczeniu.

W starożytności nie było prasy drukarskiej, a forma przekazywania i przechowywania tekstów pisanych była bardzo droga. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego zaginęło wiele tekstów pisanych. Na szczęście w średniowieczu klasztory były odpowiedzialne za tłumaczenie i kopiowanie tekstów greckich i rzymskich.

Zakłada się, że w Rzymie istniało około 800 autorów, z których dziś znamy tylko około 140. Z tego powodu śledzenia i przydzielenie poszczególnym utworom ich autorów jest naprawdę trudne. Trudno też ze 100% pewnością określić autorstwo wielu najbardziej znanych dzieł.

W przypadku Homera przypisuje się mu dwa główne greckie wiersze epickie: Iliadę i Odyseję z VIII wieku p.n.e.

Dla wielu historyków i pisarzy Homer otworzył Zachodowi drzwi do twórczości literackiej. Ponadto pozwolił nam poznać mitologię grecką i to, jak wyglądało społeczeństwo greckie za jego czasów. Dlatego, mówiąc o Homerze mówimy o narodzinach literatury zachodniej.

Jego dzieła są źródłem wiedzy historycznej i etnograficznej. Jest uważany za wielkiego mędrca swoich czasów.

Homer – kto to?

Chociaż jego dwa wielkie dzieła zostały zbadane pod każdym możliwym kątem to biografia Homera nadal nie jest dokładnie znana. Podobnie jak w przypadku wielu autorów z tego samego okresu znajdujemy wskazówki i przypuszczenia, ale nic nie wiemy na pewno.

Istnieją zapiski dotyczące jego pochodzenia w tekstach historycznych z następnych epok, ale w niektórych przypadkach są one ze sobą sprzeczne.

Dlatego uważa się, że większość biografii Homera ze starożytności nie zawiera wiarygodnych danych. Jednak obecni historycy uważają, że Homer pochodził z jońskiego regionu kolonialnego Azji Mniejszej z uwagi na cechy językowe jego dzieł.

Rzeczywistość i fikcja łączą się, gdy mowa o jego życiu, ale także w przypadku jego twórczości. W starożytności Iliada i Odyseja były uważane za teksty historyczne, które opowiadały o prawdziwych wydarzeniach. Nic więc dziwnego, że wokół jego biografii pojawia się sprzeczności.

Rzeźba Homera

Tak więc postać Homera istnieje gdzieś między rzeczywistością a legendą. Zazwyczaj opisuje się go jako ślepego poetę, który podróżował po świecie w VIII wieku przed naszą erą. Podczas swoich podróży wykonywał swój zawód recytując swoje epickie wiersze dla tych, którzy chcieli go słuchać.

Jego publicznością byli zarówno biedni mieszkańcy miasteczek zgromadzeni na placach, jak i bogata szlachta podczas wystawnych uczt w pałacach.

Musimy pamiętać, że przekaz literacki był w przeważającej części ustny. To uniemożliwiało zachowanie wielu tekstów nie tylko z czasów klasycznych, ale także średniowiecznych. Epos to gatunek literacki, w którym opowiadane są przygody bohatera.

Celem tego gatunku jest wychwalanie wartości ludu, dlatego był bardzo popularny w starożytności i utrzymał się (choć z pewnymi zmianami) w okresie średniowiecza.

Niektóre z tych wierszy nigdy nie zostały zapisane lub zaginęły z czasem. Iliada i Odyseja oprócz tego, że przetrwały, były często powielane i przez stulecia uważane za wspaniałe utwory z czasów starożytności. Właśnie na tym polega waga Homera.

Wątpliwości co do jego istnienia

Po dogłębnej analizie Odysei i Iliady zasugerowano, że Homer być może w ogóle nie istniał. Są tacy, którzy wskazują, że Homer to jedynie pseudonim, którego używało kilku nieznanych autorów. Te wątpliwości dotyczące jego istnienia nazwano kwestią homerycką.

W debacie między badaczami literatury homeryckiej zadawane są dwa główne pytania:

  • Kim byli autorzy Iliady i Odysei? Aby odpowiedzieć na to pytanie badacze dzielą się na dwie grupy. Z jednej strony są ci, którzy uważają, że zostały napisane przez kilku autorów ze względu na rozszerzenie, anachronizmy i zastosowanie różnych technik literackich i odmian języka greckiego w obu dziełach. Z drugiej strony są ci, którzy uważają, że ich autor był osobą odpowiedzialną za stworzenie dzieła poprzez zebranie i syntezę wielu opowiadań przekazywanych drogą ustną.
  • W jaki sposób zostały napisane? W odpowiedzi na to pytanie badacze są już bardziej zgodni. Uważa się, że dzieło, czy to autorstwa jednego, czy wielu autorów, jest wynikiem kompilacji popularnych kompozycji ustnych. Utworów, które były przekazywane z pokolenia na pokolenia i które zostały zebrane na piśmie w Iliadzie i Odysei autorstwa Homera.

Dziedzictwo Homera w kulturze zachodniej

Pomimo tych wątpliwości nie można zaprzeczyć, że Homer i jego dzieła stały się filarami literatury zachodniej. Każdy, kto studiuje literaturę lub historię sztuki wie, że Homer to pierwszy autor na liście lektur. Homer był naśladowany już w starożytności. Eneida, wielka epopeja Cesarstwa Rzymskiego jest czymś w rodzaju przepisanych dzieł Homera.

Niewiele dyscyplin humanistycznych może uniknąć wpływu Homera. Od literatury do filozofii, poprzez archeologię i historię. Wszędzie pojawiają się cytaty Homera. Zarówno jako źródło inspiracji jak i jako źródło historyczne pomocne w nauce starożytnej Grecji.

Teatr

Ograniczenie pracy Homera tylko do Iliady i Odysei to uproszczenie jego talentu. Obecnie przypisuje mu się również inne dzieła. Na przykład komiczny epos po nazwą Batrachomachia (Wojna Żabiomysia). Uważa się również, że napisał inne hymny homeryczne i dzieła, takie jak Margites, z których zachowały się jedynie fragmenty.

Można powiedzieć, że we wszystkich swoich pracach Homer przedstawiał społeczeństwo greckie z końca epoki archaicznej (VIII wiek p.n.e.). Społeczeństwo oparte na caudillaje, w którym na porządku dziennym było niewolnictwo i składanie ofiar bogom.

Opisuje także sądy i społeczeństwo o określonych wartościach etycznych opartych na szacunku wobec kobiet, osób starszych, żebraków i zwłok wrogów.

Krótko mówiąc, mamy do czynienia z autorem, który przetrwał upływ czasu. Autor, którego znajomość jest nadal niezbędna. Zarówno w szkole, jak i poza nią. Homer, bez względu na swoją tożsamość lub tożsamości, pozostanie wielkim epickim poetą starożytności.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Carlier, Pierre (2005). Homero. Madrid: Ediciones Akal.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.