Gregg Braden: jego eksperymenty i moc intencji

Gregg Braden napisał ponad 20 książek, z których kilka to bestsellery. "Fractal Time" był długo na liście New York Timesa. Poznaj jego koncepcje!
Gregg Braden: jego eksperymenty i moc intencji

Ostatnia aktualizacja: 04 października, 2020

Gregg Braden sieje niepokój, ponieważ postuluje idee, które przeciwstawiają się konwencjonalnej nauce. Jego teorie bazują na trzech eksperymentach, które je potwierdzają, Nie wykonano jednak innych badań na ten temat, więc nie są one uważane za uznane naukowo.

Gregg Braden ma śmiałe teorie, takie jak ta, że wiele osób medytuje w celu uzyskania zdolności zmieniania rzeczywistości. Niektórzy nazywają to “mocą intencji”. Twierdzi też, że emocje wpływają na DNA i że tym samym można się samemu za ich pomocą wyleczyć.

Przed przedstawieniem teorii i eksperymentów Gregga Braddena należy zaznaczyć, że nauka nie potwierdziła jego tez, ale też ich nie zanegowała. Dlatego temat ten wymaga pewnej otwartości i rozsądnego podejścia.

Kiedy pewna liczba ludzi zbiera się i decyduje na wygenerowanie danej emocji w danym momencie, emocja ta może faktycznie wpływać na aspekty podtrzymujące życie na planecie”.

-Gregg Braden-

Mózg jako mechanizm

Nauka i duchowość

Gregg Braden to amerykański geolog, który przez 70 lat pracował w zawodzie dla Phillips Petroleum. Potem zajmował stanowisko Senior Designer of Computer Systems (głównego projektanta systemów komputerowych) w Martin Marietta Defense Systems. W 1991 roku został dyrektorem ds. technicznych w Cisco Systems.

Braden zaczął jednak zagłębiać się w inne tematy i zainteresował się duchowościąUważa bowiem, że nauka i duchowość nie wykluczają się i dlatego w połowie lat 90. rozpoczął badania nad relacją pomiędzy nimi.

Należy zaznaczyć, że obecnie znany jest bardziej ze swoich książek i programów telewizyjnych. Nie jest więc uznanym badaczem w środowisku naukowym, chociaż jego prace cytowano w niektórych rozprawach.

Podstawy badań

Gregg Braden stworzył znany dokument pod tytułem Nauka cudów. Tłumaczy w nim swoje teorie i wspomina o najważniejszych trzech eksperymentach. Pierwszy z nich przeprowadził w 1990 rosyjski naukowiec Vladimir Poponin, drugi miał charakter militarny, a trzeci zrealizował instytut HeartMath.

Eksperyment Poponina polegał na stworzeniu próżni w szklanej tubie. W rzeczywistości nigdy nie ma całkowitej próżni; Poponin chciał przeanalizować zachowanie fotonów, czyli cząsteczek światła, w tej tubie.

Na początku fotony były rozproszone. Następnie naukowiec wprowadził próbki ludzkiego DNA, a wówczas fotony zebrały się wokół nich. W teorii oznacza to, że DNA wpływa na materię wokół.

DNA

Inne eksperymenty

W drugim eksperymencie zebrano próbki białych krwinek i umieszczono w przestrzeni, gdzie możliwe było badanie zmian elektrycznych. W pokoju znajdował się dawca, któremu pokazywano nagranie przedstawiające przemoc.

Braden wskazuje na to, że reakcje dawcy i zmiany w obrębie białych krwinek wykazywały pewną zależność. Czyli, że uczucia osoby przekładały się na próbkę biologiczną. Oznaczałoby to, że żywe komórki rozpoznają się wzajemnie.

W trzecim eksperymencie pobrano 28 próbek ludzkiego łożyska, które umieszczono w pojemnikach rozpoznających ich ładunki elektryczne. Przy każdej z próbek znajdowała się osoba poddająca się medytacji, intensywnie skoncentrowana na konkretnym – pozytywnym lub negatywnym – uczuciu. Według Bradena, DNA rozszerza się, gdy człowiek doświadcza konstruktywnych emocji i kurczy, gdy emocje są negatywne.

Eksperymenty te miały za zadanie udowodnić, że uczucia zmieniają materię. Przekładając tę tezę na praktykę, Gregg Braden postuluje leczenie się za pomocą pozytywnych myśli i emocji. Chociaż w jego pracy zawarte są interesujące tezy, wciąż brakuje im poparcia naukowego.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Braden, G. (2009). La matriz divina. Hay House, Inc.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.