Gonitwa myśli jako zaburzenie - dowiedz się o nim więcej!

Gonitwa myśli może zostać uznana za zaburzenie, które negatywnie wpływa na komunikację z otoczeniem. Anomalię tą powinno się leczyć.
Gonitwa myśli jako zaburzenie - dowiedz się o nim więcej!
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego, 2021

Gonitwa myśli to zaburzenie procesu myślowego, przy którym umysł przeskakuje z jednej myśli do drugiej bez większego sensu. Anomalia ta przejawia się zmianami w obrębie mowy, co odzwierciedla szalony przepływ idei.

Gonitwa myśli to typowy objaw stanów maniakalnych charakteryzujących się podwyższonym poziomem ekscytacji, emocji i energii. Stany takie stanowią przejaw choroby dwubiegunowej lub innych problemów.

Chociaż przy gonitwie myśli na pierwszy plan wysuwa się szybkość i rytm myślenia, w rzeczywistości jest to przejaw ogólnie przyspieszonej aktywności psychicznej, której zwykle towarzyszy słowotok.

W smutki jest rodzaj euforii, pewne szaleństwo”.

-Nigella Watson

Skłębione myśli

Czym jest gonitwa myśli?

Mowa o zaburzeniu procesu myślowego charakteryzującym się ciągłym i nieprzerwanym tokiem skojarzeń. Innymi słowy, dotknięta nim osoba doświadcza stałego napływu myśli. Jedno skojarzenie prowadzi do drugiego, drugie do kolejnego itd.

Ten łańcuch myśli nie ma swojej osi ani struktury. Umysł arbitralnie przeskakuje od jednej koncepcji do drugiej. Człowiek rozpoczyna myśl i przed wyciągnięciem wniosku przechodzi do kolejnej, bez związku z poprzednią.

Dlatego wypowiedzi osoby dotkniętej gonitwą myśli są niespójne w odbiorze słuchaczy. Nietrudno zauważyć udział bodźców zewnętrznych w tym procesie. Jeśli osoba mówi o książce, a nagle zaskrzypią drzwi, możliwe, że zmieni temat na usłyszany dźwięk. Zmiany w otoczeniu mają więc wpływ na tok wypowiedzi.

Przyczyny i charakterystyka

Nauka nie ustaliła jeszcze dokładnie przyczyn gonitwy myśli. Zwykle przypisywana jest innym zaburzeniom takim jak choroba dwubiegunowa. Rzadko się zdarza, by taki epizod wydarzył się sam z siebie.

Stan ten może wystąpić przy euforii. Duża aktywność psychiczna przyspiesza proces myślowy i mówienie.

Gonitwa myśli przejawia się brakiem spójności i nieobecnością konkluzji w wypowiedzi. Sposób mówienia jest chaotyczny i brakuje mu konsekwencji, gdyż skojarzenia padają daleko od siebie.

Pozostałe objawy

Czasami w jednej wypowiedzi pojawiają się powiązane ze sobą idee. Jednak całości brak wewnętrznej spójności. Brak struktury i porządku utrudnia zamknięcie wypowiedzi czy wyciągnięcie wniosków.

Osoba cierpiąca na gonitwę myśli ma kłopoty z koncentracją. Uwaga jest rozproszona i nie skupia się na jednym temacie oraz bodźcach pojawiających się w danym momencie.

Dominuje pobudzenie. Szybkość i ożywienie są ewidentne. Dlatego też łatwo zidentyfikować ten problem. Może on mieć poważne konsekwencje.

Mnóstwo pomysłów naraz

Poważne zaburzenie

Gonitwa myśli to poważne zaburzenie, które prowadzi do utraty zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie da się z nią normalnie rozmawiać i nie jest w stanie uczestniczyć we współżyciu z innymi.

Diagnostykę powinien przeprowadzić doświadczony profesjonalista, gdyż zaburzenie to wykazuje duże podobieństwo do niektórych anomalii poznawczych obejmujących inteligencję lub do pewnych form schizofrenii.

Brak natomiast ujednoliconego sposobu leczenia tego zaburzenia. Psychiatra musi zatem ocenić przypadek oraz ustalić czy powiązany jest on z innymi dolegliwościami. Następnie może opracować plan terapii.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Sauvagnat, F., & Sauvagnat, R. (1998). Fenómenos elementales y estabilizaciones en las psicosis maníaco-depresivas. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría., 18(67), 459-470.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.